II Przemyska Konferencja Uroonkologiczna - PRZEMYŚLana Współpraca - Kontrowersje Online

II Przemyska Konferencja Uroonkologiczna - PRZEMYŚLana Współpraca - Kontrowersje Online

Rejestracja

Data rozpoczęcia: 06 października
Miejsce: Przemyśl / online

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).


Najbliższe konferencje:
Lubelskie Spotkanie Hematologiczne
30 września
Lubelskie Spotkanie Hematologiczne
Lublin / webinarium
II Przemyska Konferencja Uroonkologiczna - PRZEMYŚLana Współpraca - Kontrowersje Online
06 października
II Przemyska Konferencja Uroonkologiczna - PRZEMYŚLana Współpraca - Kontrowersje Online
Przemyśl / online / Przemyśl / online
Zaburzenia hemostazy, praktyczne aspekty współpracy pomiędzy szpitalem a RCKiK
08 października
Zaburzenia hemostazy, praktyczne aspekty współpracy pomiędzy szpitalem a RCKiK
Wrocław / Wrocław, Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl