Rejestracja

Rejestracja uczestników odbywa się według kolejności dokonania opłaty za udział w konferencji. Czas na dokonanie wpłaty wynosi 10 dni od momentu wysłania zgłoszenia.
Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Ilość miejsc jest ograniczona. Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc.

W przypadku problemów i pytań związanych z rejestracją, prosimy o kontakt z organizatorem:
Klara Zarosa
+48 570 700 588
klara.zarosa@med-space.pl

Warunki wycofania zgłoszenia

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres: klara.zarosa@med-space.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 35%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Dane uczestnika:
Opłaty:

Koszt uczestnictwa w przypadku rejestracji wynosi:

 • do dn. 15.02.2019 r. - 750 PLN brutto
 • 16.02.2019 r. - 15.03.2019 r. - 1 000 PLN brutto
 • 16.03.2019 r. - 08.05.2019 r. - 1 250 PLN brutto
 • w dniu rozpoczęcia konferencji - 1 500 PLN brutto

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych oraz wstęp na teren wystawy firm
 • materiały konferencyjne
 • wyżywienie podczas konferencji (trzy lunche, przerwy kawowe, kolacje - w dniu 9 maja 2019 roku oraz spotkanie integracyjne 10 maja 2019 roku)
 • certyfikat uczestnictwa
Opcje dodatkowe:

W celu otrzymania elektronicznej faktury VAT, proszę uzupełnić poniższe dane:

Podsumowanie:

Całkowity koszt uczestnictwa: 1250 PLN brutto

Opłatę należy wnieść na konto:

Med Space s.c.
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin

Nr konta: mBank S.A. 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Z dopiskiem: Imię i nazwisko, Kongres PTCHSIST, Lublin 2019
Przetwarzanie danych osobowych:

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).