Rejestracja

Rejestracja uczestników odbywa się według kolejności dokonania opłaty za udział w konferencji. Czas na dokonanie wpłaty wynosi 10 dni od momentu wysłania zgłoszenia.
Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Ilość miejsc jest ograniczona. Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc.

W przypadku problemów i pytań związanych z rejestracją, prosimy o kontakt z organizatorem:
Klara Zarosa
+48 570 700 588
klara.zarosa@med-space.pl

Warunki wycofania zgłoszenia

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres: klara.zarosa@med-space.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją - koszty manipulacyjne wynoszą 35%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją - uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

Rejestracja zakończona.

Liczba miejsc została wyczerpana. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Organizatorem.


Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).