Formularz przesyłania plików

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

  • abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza do dnia 31 marca 2019 r.,
  • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim,
  • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
  • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
  • treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
  • należy opisać zakres tematyczny opracowania,
  • wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
  • wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
  • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
  • wystąpienia ustne, jak i postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres klara.zarosa@med-space.pl i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Uczestnik powinien dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana formularzem w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia do 31 marca 2019r. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem, zgodnie z nazwą sesji, np. „ONKOLOGIA, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres klara.zarosa@med-space.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

 

Jak przygotować poster naukowy?
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej. Abstrakt postera naukowego należy przesłać za pośrednictwem formularza do dnia 31 marca 2019 r.

Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Konferencją. Wydrukowane postery należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Konferencji.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu i uzasadnieniu tego faktu drogą mailową na adres klara.zarosa@med-space.pl i uzyskaniu aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.


* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Podaj poniższe dane, aby można było powiązać załącznik z Tobą.

Przetwarzanie danych osobowych*