Konferencja Naukowa  "Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne", Lublin

Konferencja Naukowa "Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne", Lublin

Program

Konferencja Naukowa
TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE
Jubileusz 20-lecia transplantacji komórek krwiotwórczych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie
Lublin, 17-18 listopada 2017 r.


Program


 

17 listopada (piątek)

   

13.00 – 13.45

Część oficjalna

 

Wykład inauguracyjny
When to recommend a second autograft in patients with relapsed myeloma?
Prof. Evangelos Terpos

13.50 – 15.55

SESJA I
Szpiczak plazmocytowy, amyloidoza, chłoniaki indolentne, chloniak z komórek płaszcza, przewlekła białaczka limfocytowa

 

Miejsce autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego w dobie nowych terapii
Dr n. med. Adam Walter (25 min.)

 

Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na amyloidozę
Dr n. med. Grzegorz Charliński (25 min.)

 

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaki indolentene
Dr hab. n. med. Beata Jakubas (25 min.)

 

Znaczenie transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
Dr n. med. Wojciech Legieć (25 min.)

 

Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych z chłoniakiem płaszcza
Dr hab. n. med. Maria Cioch (25 min.)

15.55 - 16.25

Przerwa na kawę

16.25 - 18.30

SESJA II
Chłoniaki agresywne, chłoniak Hodgkina, ostra białaczka limfoblastyczna

 

Wyniki transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, leczonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie
Dr n. med. Małgorzata Wach (25 min.)

 

Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka Hodgkina
Dr n. med. Joanna Mańko (25 min.)

 

Transplantacja allogeniczna komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaki
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz (25 min.)

 

Transplantacja komórek krwiotwórczych u dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
Dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk (25 min.)

 

Transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci z ostrą białaczka limfoblastyczną w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk (25 min.)

19.00

Kolacja

   

18 listopada (sobota)

   

09.00 – 11.00

SESJA III
Powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych

 

EBV u chorych poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych: PTLD czy GVHD
Dr hab. n. med. Lidia Gil (25 min.)

 

Strategie diagnostyczno-terapeutyczne w zakażeniu CMV Zakażenia CMV po transplantacji komórek
Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński (25 min.)

 

Postępy w diagnostyce i leczeniu inwazyjnych chorób grzybiczych u chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych
Dr med. Jolanta Stefaniak (25 min.)

 

Postępy w diagnostyce i leczeniu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po transplantacji komórek krwiotwórczych
Dr hab. n. med. M. Bieniaszewska (25 min.)

11.00 – 11.30

Przerwa na kawę

11.30 – 13.55

SESJA IV
Nowe terapie w hematologii i transplantologii

 

Transplantacje allogeniczne z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności w leczeniu chłoniaków
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki (30 min.)

 

Transplantacje haploidentyczne
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki (30 min.)

 

Strategie mobilizacji komórek krwiotwórczych w nowotworach limfoidalnych – aktualizacja
Dr hab. n. med. Grzegorz Basak (25 min.)

 

Przeciwciała anty-CD20 w leczeniu chłoniaków
Dr hab. n. med. Marek Hus (20 min.)

 

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu chłoniaka Hodgkina
Dr hab. n. med., prof. UR Andrzej Pluta (20 min.)

 

Czynniki wzrostu w hematologii i transplantologii
Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (20 min.)

14.00

Lunch


Pobierz program
Najbliższe konferencje:
Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?
20 września
Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?
Warszawa / Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre | ul. Grzybowska 63.
Kampania edukacyjna „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce”
02 października
Kampania edukacyjna „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce”
Polska
VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne
20 października
VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne
Zamość / Zamość, Hotel Artis
© 2015 MED_SPACE. Kodowanie: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl