Problemy hematologiczne w różnych dyscyplinach medycznych
15 października
ibis Styles Lublin Stare Miasto

Problemy hematologiczne w różnych dyscyplinach medycznych

Data 15 października
Specjalizacja hematologia
Miejsce ibis Styles Lublin Stare Miasto

Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku minęło 50 lat od powstania Kliniki Hematologii w Lublinie.
Trudna sytuacja epidemiczna spowodowała przesunięcie obchodów tej rocznicy na rok 2022.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Lublina w dniu 15 października na uświetniającą tę rocznicę konferencję
pt.: "Problemy hematologiczne w różnych dyscyplinach medycznych”.

Wybrany przez nas temat ma podkreślić związek hematologii z innymi dziedzinami medycyny, a zwłaszcza szeroko rozumianymi
chorobami wewnętrznymi, z których lubelska hematologia się wywodzi.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w Lublinie na jubileuszowej konferencji. 

Kierownik Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Marek Hus

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Agnieszka Kuźnicka
tel. 570 700 321
agnieszka.kuznicka@med-space.pl

Monika Nurzyńska
tel. 570 150 880
monika.nurzynska@med-space.pl 

 

Program

Sesja I  
9:00-9:30 Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie  - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  prof. dr hab. n. med. Marek Hus
9:30-10:00 Największe osiągnięcia w hematologii w XXI wieku
  prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
10:00-10:20 Amyloidoza – choroba interdyscyplinarna
  prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak
10:20-10:40 Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych
  prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
10:40-10:55 Wykład sponsorowany
10:55-11:25 Przerwa na kawę
   
Sesja II  
11:25-11:45 Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
11:45-12:05 Problemy hematologiczne w chorobach tkanki łącznej
  prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
12:05-12:25 Splenomegalia – problem nie tylko hematologa
  prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
12:25-12:45 Zespół rozpadu guza, obraz kliniczny i leczenie
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Pluta
12:45-13:00 Znaczenie Ruksolitynibu w leczeniu ostrej i przewlekłej postaci choroby Przeszczep 
  Przeciwko Gospodarzowi
  dr n. med. Joanna Mańko
13:00-13:15 Zmiana perspektywy w terapii AML u nowo zdiagnozowanych pacjentów niekwalifikujących się do  
  intensywnego leczenia –  Venclyxto + azacytydyna w Programie Lekowym B.114
  dr Justyna Muzyka-Kasietczuk
  Wykład sponsorowany
13:15-13:45 Przerwa na kawę
   
Sesja III  
13:45-14:05 Powikłania hematologiczne po immunoterapii w chorobach onkologicznych
  prof. dr hab. n. med. Maria Cioch
14:05-14:25 Problemy hematologiczne u kobiet w ciąży
  dr hab. n. med. Bożena Sokołowska
14:25-14:45 Zabiegi chirurgiczne u chorych z hemofilią
  dr n. med. Justyna Kozińska
14:45-15:00 Chłoniaki agresywne
  prof. dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek
15:00-15:15 Przewlekła białaczka limfocytowa z wysokim ryzykiem genetycznym – od diagnozy do leczenia
  prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka
15:15-15:30 Venclyxto – lek uniwersalny na każdym etapie terapii przewlekłej białaczki limfocytowej 
  dr Waldemar Tomczak
  Wykład sponsorowany

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499)  

 

 

  

Partnerzy

Partner Główny

Partner

 

Wystawca

Patronat

Konferencja pod Honorowym Patronatem:

                      

 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuski

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
lek. med. Beaty Gawelskiej

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku