Problemy hematologiczne w różnych dyscyplinach medycznych
15 października
ibis Styles Lublin Stare Miasto

Problemy hematologiczne w różnych dyscyplinach medycznych

Data 15 października
Specjalizacja hematologia
Miejsce ibis Styles Lublin Stare Miasto

Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku minęło 50 lat od powstania Kliniki Hematologii w Lublinie.
Trudna sytuacja epidemiczna spowodowała przesunięcie obchodów tej rocznicy na rok 2022.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Lublina w dniu 15 października na uświetniającą tę rocznicę konferencję
pt.: "Problemy hematologiczne w różnych dyscyplinach medycznych”.

Wybrany przez nas temat ma podkreślić związek hematologii z innymi dziedzinami medycyny, a zwłaszcza szeroko rozumianymi
chorobami wewnętrznymi, z których lubelska hematologia się wywodzi.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w Lublinie na jubileuszowej konferencji. 

Kierownik Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Marek Hus

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Agnieszka Kuźnicka
tel. 570 700 321
agnieszka.kuznicka@med-space.pl

Monika Nurzyńska
tel. 570 150 880
monika.nurzynska@med-space.pl 

 

Program

Sesja I  
9:00-9:45 Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie  - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  prof. dr hab. n. med. Marek Hus
9:45-10:15 Największe osiągnięcia w hematologii w XXI wieku
  prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
10:15-10:35 Amyloidoza – choroba interdyscyplinarna
  prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak
10:35-10:55 Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych
  prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
10:55-11:25 Przerwa na kawę
   
Sesja II  
11:25-11:45 Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
11:45-12:05 Problemy hematologiczne w chorobach tkanki łącznej
  prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
12:05-12:25 Splenomegalia – problem nie tylko hematologa
  prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
12:25-12:45 Zespół rozpadu guza, obraz kliniczny i leczenie
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Pluta
12:45-13:00 Znaczenie Ruksolitynibu w leczeniu ostrej i przewlekłej postaci choroby Przeszczep 
  Przeciwko Gospodarzowi
  dr n. med. Joanna Mańko
13:00-13:15 Zmiana perspektywy w terapii AML u nowo zdiagnozowanych pacjentów niekwalifikujących się do  intensywnego leczenia –  Venclyxto + azacytydyna w Programie Lekowym B.114
  dr Justyna Muzyka-Kasietczuk
Wykład sponsorowany
13:15-13:45 Przerwa na kawę
   
Sesja III  
13:45-14:05 Powikłania hematologiczne po immunoterapii w chorobach onkologicznych
  prof. dr hab. n. med. Maria Cioch
14:05-14:25 Problemy hematologiczne u kobiet w ciąży
  dr hab. n. med. Bożena Sokołowska
14:25-14:45 Zabiegi chirurgiczne u chorych z hemofilią
dr n. med. Justyna Kozińska
Wykład sponsorowany 
14:45-15:00 Miejsce Polivy w leczeniu chłoniaków agresywnych
prof. dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek
Wykład sponsorowany
15:00-15:15 Przewlekła białaczka limfocytowa z wysokim ryzykiem genetycznym – od diagnozy do leczenia

prof. dr hab. n. med. Monika Podhorecka
Wykład sponsorowany

15:15-15:30 Venclyxto – lek uniwersalny na każdym etapie terapii przewlekłej białaczki limfocytowej 
  dr n. med. Agnieszka Kowalik
Wykład sponsorowany

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499).
Za udział w wydarzeniu zostanie przyznanych 5 punktów edukacyjnych dla lekarzy i 2 punkty edukacjne dla diagnostów laboratoryjnych.

 

 

  

Partnerzy

Partner Strategiczny

 

 

Partner Główny

Partner

 

 

 

 

Wystawca


 

 

 

 

Patronat

Konferencja pod Honorowym Patronatem:

                      

 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Wojciecha Załuski

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
lek. med. Beaty Gawelskiej

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku