Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
20 kwietnia - 22 kwietnia
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Data 20 kwietnia - 22 kwietnia
Specjalizacja chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa
Miejsce Lubelskie Centrum Konferencyjne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, który odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2.

KIEROWNIK NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

CZYNNY UDZIAŁ W KONGRESIE

Uczestnicy Kongresu mają możliwość wygłoszenia wykładów lub zaprezentowania plakatu naukowego. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Kongresu. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

 • abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza do dnia 19 lutego 2023 r.,
 • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim,
 • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,
 • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,
 • treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,
 • należy opisać zakres tematyczny opracowania,
 • wymienić główne metody użyte w opracowaniu,
 • wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,
 • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,
 • wskazana kolejność autorów będzie wpisana w książce zjazdowej,
 • należy wskazać pełne tytuły zawodowe i naukowe autorów.

Lista zakwalifikowanych abstraktów zostanie opublikowana na stronie wydarzenia na początku marca.
Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące wystąpień, osoby zgłaszające abstrakt otrzymają drogą mejlową.

Jak przygotować plakat naukowy?

Plakat naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej.
Wydrukowane plakaty należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Kongresu.
Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Autorów wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Kongresu.

Jak przygotować wykład?

Do prezentowanego wykładu, uczestnik powinien przygotować prezentację multimedialną.
Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint. Prezentacje należy przekazać pracownikowi technicznemu podczas wydarzenia.
Plik z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem np. „data wystąpienia, godzina wystąpienia, tytuł sesji, nazwisko i imię”.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kongres odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie.
Pierwszego dnia wydarzenia odbędą się sesje plakatowe, zaś sesje wykładowe będą miały miejsce w pozostałe dni.

KOSZT UCZESTNICTWA W KONGRESIE

Termin wpłaty

Dla członków Towarzystwa*

Dla osób spoza Towarzystwa

19.09.2022-31.12.2022

1100

1300

1.01.2023- 19.04.2023

1300

1500

podczas wydarzenia

1500

1700

*Zniżka opłaty konferencyjnej będzie przyznawana wyłączenie członkom Towarzystwa, którzy uiszczą składkę członkowską za rok 2022.
Członkowie otrzymają wiadomość e-mail od organizatora logistycznego zawierającą induwidualny kod rabatowy.
Osoby, które chciałyby przystąpić do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat: http://www.ptchsist.pl/skladki/

Opłata konferencyjna zawiera:
- udział w sesjach plakatowych i wykładowych,
- dostęp do wystawy partnerów Kongresu,
- książkę zjazdową,
- materiały konferencyjne,
- możliwość korzystania z gastronomii,
- certyfikat uczestnictwa potwierdzający przyznanie punktów edukacyjnych.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONGRESIE

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail wskazany powyżej.
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 31 stycznia 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona do 19 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 20 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.     Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

 

Kontakt dla uczestników:
Katarzyna Chmielewska, tel. 570 340 130
katarzyna.chmielewska@med-space.pl

 

NOCLEGI
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji nocelgów. Poniżej przedstawiamy listę polecanych miejsc noclegowych

Hotel Wieniawski *** - 300 metrów od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego - Sądowa 6, 20-027 Lublin
kod rabatowy: Kongres2023
pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 245 zł/doba
pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 290 zł/doba
parking - 30zł/doba

Hampton by Hilton Lublin *** - 800 metrów od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego - aleja Kompozytorów Polskich 1, 20-848 Lublin
kod rabatowy: Kongres
rabat -20%  od obowiązującej ceny dnia

Hotel Victoria*** - 900 metrów od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego - ul.Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
kod rabatowy: Kongres
pokój jednoosobowy economy ze śniadaniem -  300 zł/doba
pokój jednoosobowy komfort ze śniadaniem - 450 zł/doba
pokój dwuosobowy standard ze śniadaniem - 450 zł/doba
pokój dwuosobowy komfort ze śniadaniem - 550 zł/doba
parking - 15zł/doba
Dział Rezerwacji: 577 900 603
info@victorialublin.pl

Ibis Styles Lublin Stare Miasto *** - 1300 metrów od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego - Aleja Solidarności 7, 20-841 Lublin
kod rabatowy: Kongres 
rabat -10% od ceny dnia

Arche Hotel Lublin *** - 1700 metrów od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego - Zamojska 30, 20-105 Lublin
kod rabatowy: Kongres
pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 219 zł/doba
pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 259 zł/doba
+48 81 718 02 34
+48 504 086 587
recepcja@archehotellublin.pl

Focus Hotel Premium Lublin **** - 3100 metrów od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego - Podzamcze 1, 20-126 Lublin
kod rabatowy: MEDSPACE
pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 400 zł/doba
pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 450 zł/doba
cdr@focushotels.pl

Focus Hotel Conference and Spa **** - 9100 metrów od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego - Panieńszczyzna 15P
21-002 Jastków
kod rabatowy: MEDSPACE
pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 350 zł/doba
pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 400 zł/doba
cdr@focushotels.pl

A+B Apartments 
kod rabatowy: rabatlublin10
rabat -
10% na rezerwacje dokonane przez stronę internetową: www.nocujwlublinie.plRezerwacji noclegu uczestnicy dokonują indywidualnie. 

 

Program

20 kwietnia 2023 r., czwartek
SESJE PLAKATOWE  
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 SESJA I ONKOLOGIA (czas na wystapienie: 7 min.)
15:00-15:10 Przerwa kawowa
15:10-16:40 SESJA II TRAUMATOLOGIA (czas na wystapnienie: 7 min.)
16:40-16:50 Przerwa kawowa
16:50-18:20 SESJA III WADY ROZWOJOWE (czas na wystapienie: 7 min.)
21:00-22:30 Kolacja | Lubelskie Centrum Konferencyjne
   
21 kwietnia 2023 r., piątek
SESJE WYKŁADOWE
09:00-09:15 Otwarcie Kongresu i powitanie Gości
09:15-10:00 WYKŁAD INAUGURACYJNY: CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I SZCZĘKOWO-TWARZOWA A.D. 2023
10:00-11:00 SESJA I ONKOLOGIA CZ. 1 (czas na wystąpienie: 10 min.)
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:45 SESJA II ONKOLOGIA CZ. 2 (czas na wystąpienie: 10 min.)
12:45-14:00 Lunch
14:00-16:00 SESJA III TRAUMATOLOGIA (czas na wystąpienie: 10 min.)
16:00-16:15 Przerwa kawowa
16:15-18:15 SESJA IV WADY ROZWOJOWE (czas na wystąpienie: 10 min.)
   
22 kwietnia 2023 r., sobota
SESJE WYKŁADOWE           
09:00-11:00 SESJA V IMPLANTOLOGIA I STEROWANA REGENERACJA TKANEK
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:15 SESJA VI VARIA CZ.1  (czas na wystąpienie: 10 min.)
13:15-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-16:00 SESJA VII VARIA CZ.2 (czas na wystapienie: 10 min.)
16:00 Zamknięcie obrad i zakończenie Kongresu
   
PROGRAM POZAMERYTORYCZNY
20 kwietnia 2023 r., czwartek
20.00-21.00 Wydarzenie towarzyszące*
  *Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska. Wydarzenia opłacane są z wpłat sponsorów niefarmaceutycznych oraz środków własnych organizatora.
   
21 kwietnia 2023 r., piątek
20:00-24:00 Spotkanie integracyjne*
  *Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska. Wydarzenia opłacane są z wpłat sponsorów niefarmaceutycznych oraz środków własnych organizatora.

 

 

 

 

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku