Zaburzenia hemostazy - od krwawień do zakrzepicy żylnej 2022
28 października
Hotel The Loom, Łódź

Zaburzenia hemostazy - od krwawień do zakrzepicy żylnej 2022

Data 28 października
Specjalizacja hematologia
Miejsce Hotel The Loom, Łódź

Celem warsztatów jest przedstawienie najnowszych zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia zaburzeń hemostazy, jak również praktycznych wskazówek dotyczących leczenia chorych w oparciu o prezentowane przypadki. Program skonstruowano w taki sposób, aby omawiane zagadnienia pogłębiały wiedzę uczestników dostarczając im jak najwięcej wiadomości praktycznych przydatnych w skutecznym stawianiu diagnozy.

Wysoki poziom merytoryczny warsztatów, gwarantuje zaproszenie do współpracy specjalistów o rozległej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Warsztaty skierowane są do lekarzy różnych specjalności z terenu całego kraju: hematologów, onkologów, transfuzjologów, anestezjologów, ginekologów, chirurgów, ortopedów, internistów, chirurgów szczękowych, diagnostów laboratoryjnych i wszystkich lekarzy zainteresowanych tematyką krwawień.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a za uczestnictwo w wydarzeniu zostaną przyznane punkty edukacyjne (4 pkt. lekarze; 2 pkt. diagności).

Aby dotrzeć do większego grona odbiorców, spotkanie będzie zorganizowane w formule hybrydowej, online oraz stacjonarnie w Hotelu The Loom w Łodzi

Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawuje Polska Grupa ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

 

Komitet naukowy

Profdr hab. n. med. Jerzy Windyga

Profdr hab. n. med. Magdalena Łętowska

 

W przypadku pytań, proszę o kontakt:

Katarzyna Chmielewska
tel. 570 340 130
katarzyna.chmielewska@med-space.pl

 

Program

14:00 -14:20 Emicizumab – najnowsze dane kliniczne
  prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
14:20-14:25 Dyskusja
14:25-14:45 Koncentraty czynników krzepnięcia o przedłużonym działaniu – najnowsze dane 
  kliniczne
  prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
14:45-14:50 Dyskusja
14:50-15:05 Postęp w leczeniu chorych na ITP – czego możemy się spodziewać w najbliższej 
  przyszłości?
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
15:05-15:10 Nowy TPO-RA (awatrombopag) w praktyce klinicznej – opis przypadku
  dr n. med. Michał Witkowski
  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
15:10-15:15 Dyskusja
15:15-15:35 PNH – najcięższa nabyta trombofilia
  prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
15:35-15:40 Dyskusja
15:40-16:00 Wrodzone i nabyte skazy krwotoczne w przypadkach klinicznych 
  dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
16:00-16:05 Dyskusja
16:05-16:25 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w przebiegu choroby nowotworowej
  prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
16:25-16:30 Dyskusja

 

Wydarzenie jest skierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499)  

 

Partnerzy

Partner Główny

 

Partner

 

 

Partner Edukacyjny

Wystawca

Patronat

Patronat Naukowy

 

Patronat Medialny

 

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku