Podstawy żywienia klinicznego w onkologii, XIII edycja
12 stycznia - 13 stycznia
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Podstawy żywienia klinicznego w onkologii, XIII edycja

Data 12 stycznia - 13 stycznia
Specjalizacja onkologia kliniczna
Miejsce Centrum Edukacyjno-Konferencyjne Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XIII edycji konferencji "Podstawy żywienia klinicznego w onkologii", która odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2023 r.
w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. W. K. Roentgena 5.

Wydarzenie skierowane jest do specjalistów z zakresu onkologii klinicznej, radioterapii, chirurgii, medycyny rodzinnej, dietetyki klinicznej, pielęgniarstwa onkologicznego.

W konferencji będzie można wziąć udział w formule stacjonarnej lub formule online.
Prosimy o wskazanie formuły podczas rejestracji na wydarzenie. Każda osoba, która będzie brała udział w wydarzeniu w formule stacjonarnej, uzyska również dostęp do transmisji online.


PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO

Dr n. med. Aleksandra Kapała
Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej,
Kierownik Działu Żywienia Klinicznego,
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Zaproszenie


KOSZT UDZIAŁU W WYDARZENIU

Opłata rejestracyjna wynosi 150 zł brutto zarówno dla uczestników stacjonarnych, jak i uczestników online.

UWAGA!
Dla pracowników Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przewidziany został specjalny rabat - prosimy o kontakt.
Zniżka dla studentów 50%*. Podczas rejestracji proszę podać kod rabatowy: Student2023
*Zniżka przysługuje osobom posiadającym status studenta, które nie ukończyły 26 lat.

Opłata konferencyjna zawiera:
- udział w sesjach naukowych;
- dostęp do transmisji online,
- dostęp do nagrań wykładów przez 30 dni od zakończenia konferencji,
- certyfikat uczestnictwa.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail: jagoda.koszko@med-space.pl.
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 31 grudnia 2022 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 20%;
       - rezygnacja zgłoszona od 1 stycznia 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.     Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty innej osobie.

PUNKTY EDUKACYJNE
Za udział w konferencji uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne:
- lekarze 9 pkt. 
- ratownicy medyczni 10 pkt.

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH
Katarzyna Chmielewska, tel. 570 340 130
Monika Nurzyńska, tel. 570 150 880

       

Program

 

Czwartek, 12 stycznia 2023
SESJA I: Podstawy podstaw – czyli posłuchaj kiedy zaczynasz swoją drogę z żywieniem w onkologii
09.00-09.05 Słowo wstępu, otwarcie szkolenia 
  dr n. med. Aleksandra Kapała
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
09.05-09.25 Czy istnieje dieta która ochroni nas przed rozwojem raka?
  dr n. med. Joanna Grupińska
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii
09.25-09.55 Prezesi dwóch Towarzystw, ale jeden głos w sprawie żywienia:
  Podstawowe definicje w żywieniu klinicznym: niedożywienie, kacheksja, sarkopenia - rodzaje, rozpowszechnienie, konsekwencje.
  Skale służące do oceny stanu odżywienia
  dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Prezes POLSPEN 
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  dr hab. n. med. Przemysław Matras, Prezes PTŻK
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
09.55-10.05 „Doktorze, to ja Twój pacjent, wysłuchaj mnie!” 
  Fundacja "To się leczy!"
  Marek Kustosz, Prezes Fundacji
10.05-10.25 Algorytmy postępowania w żywieniu klinicznym w onkologii – ESPEN
  dr n. med. Aleksandra Kapała
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
10.25-10.40 Dyskusja
10.40-11.00 Przerwa kawowa
   
SESJA II: Dietetyka, suplementy diety i leki antykachektyczne – czyli żywieniowe ABC
11.00-11.20 Trudna dietetyka w onkologii, czyli trudny pacjent
  dr n. o zdr. Agnieszka Surwiłło-Snarska
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
11.20-11.40 Niedokrwistość w onkologii – jak prawidłowo diagnozować i leczyć?
  dr Konrad Tałasiewicz
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
11.40-12.00 Doustne suplementy pokarmowe w onkologii – ONS/FSMP, który preparat wybrać, dla kogo?
  dr n. o zdr. Agnieszka Surwiłło-Snarska
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
12.00-12.20 Probiotyki w onkologii – czy to już standard postępowania?
  prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
  Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
12.20-12.40 Czy mamy lek na kacheksję nowotworową?
  prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
  Narodowy Instytut Onkologii, Oddział w Krakowie
12.40-12.55 Dyskusja
13.00-13.40 Przerwa obiadowa
   
SESJA III: Żywienie dojelitowe - czyli czy przewód pokarmowy zawsze górą?
13.40 - 14.10 PEG i inne dostępy endoskopowe do przewodu pokarmowego - kiedy, dla kogo, jak?
  dr n. med. Dariusz Kąkol
  Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ
14.10-14.30 Jak rozpocząć i prowadzić żywienie dojelitowe? Jaka dieta i jak to policzyć?
  dr n. o zdr. Katarzyna Różycka
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
14.30-14.50 Powikłania żywienia dojelitowego w onkologii
  dr n. med. Jacek Szopiński
  Collegium Medicum w Bydgoszczy
14.50-15.10 Opieka pielęgniarska nad dostępem do przewodu pokarmowego. Praca z pacjentem, edukacja
  mgr pielęgniarstwa Edyta Lamp-Marchewka
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
15.10-15.25 Dyskusja
   
SESJA IV: Co po wypisie i kto za to zapłaci?
15.25-15.40 Czego wymaga od nas NFZ? Czyli dokumentacja medyczna w zakresie żywienia klinicznego
  mgr Edyta Grabowska-Woźniak
   Nutricia Polska
15.40- 16.00 Domowe żywienie dojelitowe i pozajelitowe, a co po wypisie ze szpitala?
  dr n. med. Marcin Folwarski
  Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
16.00-16.20 Żywienie chorych w stadium paliatywnym i terminalnym choroby nowotworowej
  dr n. med. Marlena Jakubczyk
  Collegium Medicum w Bydgoszczy
16.20-16.35 Dyskusja
16.35 Zamknięcie I dnia obrad

Piątek, 13 stycznia 2023
SESJA I: Operacja na horyzoncie - dajcie mi jeść! 
09.00-09.30 Co to jest prehabilitacja? Co to jest ERAS?
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
09.30-09.50 Immunomodulacja - czy jest w tym moc, czy to działa?
  dr n. med. Aleksandra Kapała
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
09.50-10.20 Mam raka, będę operowany - czyli jak żywić chorych onkologicznych w okresie okołooperacyjnym?
  prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
  Narodowy Instytut Onkologii, Oddział w Krakowie
10.20-10.30 „Doktorze, to ja Twój pacjent, wysłuchaj mnie!”
  Fundacja "EuropaColon Polska"
  Iga Rawicka, Prezes Fundacji
10.30-10.45 Dyskusja
10.45-11.00 Przerwa kawowa
   
SESJA II: Leczenie skojarzone i specyfika narządowa w onkologii – oj będzie się działo!
11.00 -11.20 Specyfika powikłań żywienia pozajelitowego w onkologii
  dr n. med. Marcin Folwarski
  Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
11.20-11.40 Chory na raka w Oddziale Intensywnej Terapii - specyfika terapii żywieniowej
  dr Marta Bijak-Ulejczyk
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
11.40- 12.00 Specyfika leczenia żywieniowego chorych z nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego
  dr hab. n. med. Agnieszka Piekarska
  Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
12.00-12.20 Specyfika leczenia żywieniowego pacjenta z nowotworem regionu głowy i szyi
  dr n. o zdr. Agnieszka Surwiłło-Snarska
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
12.20-12.30 Rozminięcie wiedzy z praktyką - przypadek chorego na raka narządów głowy i szyi
  dr n. med. Martyna Rekowska
  Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
12.30-12.45 Dyskusja
12.45-13.45 Przerwa obiadowa
   
SESJA III: Nowotwory przewodu pokarmowego – delikatnie mówiąc, sprawa jest złożona
13.45-14.05 Kiedy powinno się pacjenta odchudzać?
  dr n. o zdr. Katarzyna Różycka
   Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
14.05-14.35 Algorytmy postępowania żywieniowego:
  - Rak przełyku
  - Rak żołądka
  - Rak trzustki
  - Rak jelita grubego
  dr n. med. Aleksandra Kapała
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
14.35-14.45 Przegapiona szansa – prezentacja przypadku klinicznego
  dr n. med. Martyna Rekowska
  Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
14.45-15.05 Evidence-based medicine czy Eminence-based medicine? Jak prawidłowo planować 
  i rozumieć publikacje naukowe z zakresu żywienia klinicznego?
  dr n. med. Marcin Folwarski
  Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
15.05-15.20 Dyskusja
15.20 Zamknięcie Konferencji

 

 

Partnerzy

Partner Główny

 

 

 

Partner

 

 

 

 

Wystawca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Patronat Medialny

   

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku