XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
12 października - 14 października
Centrum Konferencyjne Cukrownia Żnin

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Data 12 października - 14 października
Specjalizacja pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Miejsce Centrum Konferencyjne Cukrownia Żnin

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, który zaplanowany został w dn. 12-14 października 2023 r. w formule stacjonarnej w Centrum Konferencyjnym Cukrownia Żnin k. Bydgoszczy.
Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia.

 

mgr Marzena Pęgiel 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY:

 

Członkowie PTPAiIO uprawnieni do skorzystania z obniżonych opłat (opłacona składka na PTPAiIO za 2022 r.) są proszeni o podanie podczas rejestracji na konferencję kodu rabatowego: XIII ZJAZDPTPAIIO_1

Osoby, które były uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Med Space s.c. w ciągu ostatnich dwóch lat, nie muszą zakładać ponownie konta na stronie, wystarczy, że zalogują się swoimi danymi i dopełnią rejestracji wybierając formę udziału w konferencji.

Koszt udziału w konferencji (bez zakwaterowania) jest zmienny, w zależności od terminu zgłoszenia i wynosi:

Termin wpłaty

Dla członków PTPAiIO*

Dla nie będących
członkami  PTPAiIO

01.03-31.05.2023

550 zł

650 zł

1.06-31.08.2023

680 zł

800 zł

1.09-1.10.2023

800 zł

950 zł

*Zniżka opłaty konferencyjnej będzie przyznawana wyłącznie członkom Towarzystwa, którzy uiszczą składkę członkowską za rok 2022.

Osoby, zainteresowane członkostwem w PTPAiIO zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat: https://www.ptpaio.pl/index.php?id=23

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji

Opłata konferencyjna zawiera:

 • udział w wykładach
 • wstęp na wystawę Partnerów
 • dostęp do materiałów Partnerów Konferencji
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • korzystanie z lunchy, przerw kawowych.

Zakwaterowanie: istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach 2- lub 3-osobowych. Koszty zakwaterowania są zmienne w zależności od terminu zgłoszenia i obejmują również koszt śniadań.

Termin wpłaty

Rodzaj
pokoju

Dla członków PTPAiIO*

Dla nie będących członkami  PTPAiIO

01.03-31.05.23

2-os.

430 zł

490 zł

 

3-os.

360 zł

420 zł

01.06-31.08.23

2-os.

490 zł

550 zł

 

3-os.

400 zł

460 zł

01.09-1.10.23

2-os.

550 zł

610 zł

 

3-os.

450 zł

510 zł

*Zniżka opłaty za nocleg będzie przyznawana wyłączenie członkom Towarzystwa, którzy uiszczą składkę członkowską za rok 2022.
O wysokości opłaty za noclegi decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji

Udział w wydarzeniu towarzyszącym (udział w 2 kolacjach z dyskoteką) jest dodatkowo płatny 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

*Kolacje nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich  Izby POLMED oraz MedTech Polska. Wydarzenie opłacane jest z wpłat uczestników.

Wszystkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

Rezygnacja z udziału w Konferencji 

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Konferencji.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
  • rezygnacja zgłoszona do 30 czerwca 2023 r.– koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 1 lipca 2023 r. do 12 września 2023 r – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
  • rezygnacja zgłoszona po 13 września 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udział czynny w XIII Zjeździe PTPAiIO

Komitet Naukowy XIII Zjazdu PTPAiIO Żnin, 12-14.10.2023 zaprasza do zgłaszania abstraktów prac naukowych do prezentacji podczas obrad XIII Zjazdu PTPAiIO.

 • Termin zgłaszania abstraktów prac naukowych - do 15 kwietnia 2023r.
 • Decyzja o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji - do 26 maja 2023r.
 • Przesłanie pełnych prac zakwalifikowanych do prezentacji - do 23 czerwca 2023 r.

Przyjmowane są zgłoszenia abstraktów/streszczeń oryginalnych prac badawczych, prac przeglądowych, opisów przypadków, rekomendacji oraz innych doniesień, które mogą być uznane przez Komitet Naukowy XIII Zjazdu PTPAiIO za cenne merytorycznie i zgodne z tematyką obrad.

Zgłoszone streszczenia prac poddane zostaną ocenie recenzentów wyznaczonych przez Komitet Naukowy XIII Zjazdu PTPAiIO. Komitet naukowy zastrzega sobie podjęcie decyzji o formie prezentacji zakwalifikowanej pracy (prezentacja ustna/plakat).

Zgłoszenie przez Autora/Autorów abstraktu pracy naukowej do prezentacji w czasie XIII Zjazdu jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

 • zgłaszana praca jest dziełem wszystkich wymienionych w pracy Autorów,
 • wszyscy Autorzy wyrazili zgodę na prezentację tej pracy podczas XIII Zjazdu PTPAiIO
 • Autor/Autorzy deklarują, że praca została przygotowana zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej oraz z zasadami zawartymi w Deklaracji Helsińskiej.

W przypadku przyjęcia pracy naukowej do prezentacji podczas XIII Zjazdu PTPAiIO Autorzy zobowiązują się do ujawnienia konfliktów interesów, jeżeli takie istnieją, pomiędzy Autorami a firmą, której produkt jest zaprezentowany w pracy bądź też firmą z nią konkurującą.

Przygotowanie streszczenia

Streszczenie pracy naukowej powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko autora/autorów pracy, afiliacja, adres email
 2. Tytuł pracy w języku polskim
 3. Treść streszczenia w języku polskim

Streszczenie musi być wyczerpujące i w pełni odzwierciedlać strukturę i treść pracy naukowej. W streszczeniu należy bezwzględnie przedstawić cel pracy, zastosowaną metodykę pracy, wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań/analizowanego przypadku. Zalecane jest zamieszczenie punktu: Implikacje do praktyki pielęgniarskiej, w którym krótko (w podpunktach) przedstawić należy potencjalny wpływ/wykorzystanie wyników badania w praktyce. Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 1000 znaków typograficznych ze spacjami.

 1. Słowa kluczowe w jez. polskim (5-6 słów)

Przesłanie abstraktu

 1. Kliknij w formularz abstraktu poniżej. System przekieruje Cię do formularza abstraktu umieszczonego na dysku Google. Pobierz formularz wchodząc w zakładkę plik (lewy górny róg), następnie w rozwijanym polu "Pobierz" zaznacz, że chcesz pobrać plik w formacie Microsoft Word (.docx).
 2. wypełnij Formularz na swoim komputerze.
 3. Wgraj abstrakt klikając w poniższy przycisk i wypełniając.

     

Kontakt dla uczestników:
Monika Nurzyńska, tel. 570 150 880
monika.nurzynska@med-space.pl

Program

Prezentujemy poniżej program Zjazdu. Program będzie systematycznie uzupełniany i modyfikowany, dlatego zachęcamy do śledzenia zmian na stronie wydarzenia.

Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent w anestezjologii i intensywnej opiece

CZWARTEK  12.10.2023    
14.20 - 17.00 SESJA PLENARNA    
14.20 - 14.50 Wykład inauguracyjny: Czy rozwój technologii i sztuczna inteligencja mogą zastąpić pielęgniarkę w oddziale intensywnej terapii?
  prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska     
14.50 - 15.10 Teraźniejszość i przyszłość pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Polsce
  dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak    
15.10 - 15.40 Jak zapobiegać terapii daremnej na oddziałach intensywnej terapii?
  prof. dr hab. Wojciech Szczeklik    
15.40 - 16.10 Monitorowanie hemodynamiczne w kardiochirurgii, dokąd zmierzamy?
  prof. dr hab. Rafał Drwiła    
16.10 - 16.30 Kompetencje pielęgniarki zaawansowanej praktyki w oddziałach intensywnej terapii
  Julie Benbenishty,
RN MNS PhD - Vice President of European Federation of Critical Care Nurses (EfCCNa) – Kompetencje pielęgniarki zaawansowanej praktyki w oddziałach intensywnej terapii
16.30 - 16.40 Dyskusja    
16.40 - 17.10 Przerwa    
17:10 - 19:00 DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU    
  Pielęgniarstwo anestezjologiczne. Gdzie dzisiaj jesteśmy, a gdzie jutro chcielibyśmy być - plany na przyszłość, nieuchronne zmiany, nowoczesne rozwiązania!
  dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
prof. dr hab. Rafał Drwiła, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki
dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Koordynator Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym 
prof. dr hab. Wojciech Szczeklik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Leokadia Wilczek Filipska, Wiceprzewodnicząca Oddział Małopolski PTPAiIO
prof. dr hab. Maria Kózka, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Blaski i cienie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - gdzie jesteśmy na mapie standardów światowych?
• Nowoczesne technologie w opiece nad pacjentami - czy zdołają nas zastąpić?
• Kształcenie podyplomowe – czy czas na zmiany?
• Nowe kompetencje dla pielęgniarek anestezjologicznych – ciągłe problemy?
• Opiekun medyczny vs. pielęgniarka - czy uda nam się nawiązać efektywną współpracę?
• Wsparcie psychologiczne dla personelu OITIA - jak to rozwiązać?
       
PIĄTEK  13.10.2023    
  SESJA 2A   SESJA 2B
  WYZWANIA INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH   INTENSYWNA TERAPIA I ANESTEZJA PEDIATRYCZNA
09:00 - 09:20 Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) w intensywnej terapii   Okołooperacyjne zastosowanie Gabapentyny u dzieci po operacjach torakochirurgicznych
  prof. dr hab. n. med. Jacek Kot   dr hab. n. med. Lucyna Tomaszek, prof. KAAFM
09.20 - 09.40 Zmęczenie alarmami wśród pielęgniarek oddziałów anestezjologii
i intensywnej terapii
  Zatorowość powietrzna w trakcie znieczulenia dziecka - jak zachować zimną krew?
mgr piel.  Elżbieta Janiszewska
  dr n. med. Katarzyna Lewandowska    
9.40 - 10.00  Pacjent i jego rodzina jako członkowie zespołu terapeutycznego   Protokół daremnej terapii u dzieci
  dr n. med. Anna Włudarczyk   mgr piel. Łukasz Bartik
10.00 - 10.20 Techniki pozaustrojowe jako element nowoczesnej terapii stanów krytycznych   Dziecko w centrum opieki pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki
  dr n. med. Mateusz Puślecki   dr n. o zdr. Marta Lewicka
10.20 - 10.40 Neuromonitorowanie w oddziałach intensywnej opieki   Aspekty anestezjologicznej opieki na bloku porodowym w Niemczech
  dr hab. n. med. i n. o zdr. Sabina Krupa   dr n. med., mgr piel. Dorota Pilch
10.40 - 11.00 Tyle lat razem, ale czy na pewno dobrze się znamy? Czyli, co mogło nam
umknąć o terapiach nerkozastępczych
   
  mgr pielęgniarstwa Hanna Krukowska - Sitek    
11.00 - 11.30 Przerwa    
       
  SESJA 3A   SESJA 3B
  BEZPIECZNA PIELĘGNIARKA I BEZPIECZNY PACJENT    TRUDNY PACJENT NA BLOKU OPERACYJNYM I ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
11.30 - 11.50 Czy zdarzenie niepożądane jest jednoznaczne z błędem medycznym?   Chirurgiczne leczenie otyłości
  dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk   prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński
11.50 - 12.20 Wykroczenie zawodowe czy zdarzenie medyczne w pielęgniarstwie anestezjologicznym    Znieczulenie ciężarnej do zabiegu operacyjnego innego niż poród
lek. med. Olga Piłat 
  dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk    
12.20 - 12.40 Aspekty prawne i problemy etyczne-terapia daremna   Znieczulenie i postępowanie z chorym z otyłością olbrzymią
  dr n. o zdr. Tadeusz Wadas   lek. med. Maciej Chruściel
12.40 - 13.00 Lider zespołu w czasie kryzysu – co wiemy po pandemii COVID 19   Zabiegi robotyczne – pacjent na bloku operacyjnym 
  dr hab. n. med. Beata Dobrowolska   dr n. med. i n. o zdr. Przemysław Żuratyński
13.00 - 13.20 Zastosowanie skali BPS i CPOT w ocenie bólu pacjentów wentylowanych
mechanicznie
w Oddziale Intensywnej Terapii 
  Zespół poreperfuzyjny – trudne wybory, studium przypadku
mgr Joanna Cyran
  dr n. med. Katarzyna Wojnar-Gruszka    
13.20 - 13.30 Dyskusja   Dyskusja
13.30 - 15.00 Lunch    
       
  SESJA 4A   SESJA 4B
  EDUKACJA,
SYMULACJA MEDYCZNA
  TRANSPLANTACJA - NOWE ŻYCIE DLA CHOREGO, 
WYZWANIE - DLA PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
15.00 - 15.20 Możliwości symulacji in-situ w środowisku anestezjologii i intensywnej terapii   Śmierć mózgu i dawstwo narządów w świetle pielęgniarstwa opartego na faktach
  mgr pielęgniarstwa Aleksandra Steliga   mgr Wojciech Czapiewski
15.20 - 15.40 Rozwijanie kompetencji zawodowych wśród pielęgniarek anestezjologicznych    Praktyczne aspekty stwierdzania śmierci mózgu
  dr hab. n. med. Danuta Dyk   lek med. Filip Szeremeta 
15.40 - 16.00 Alternatywne metody komunikacji - "C-Eye”
mgr Edyta Skolmowska
  Identyfikacja dawcy – rola systemu opartego na koordynatorach  pobierania
i przeszczepienia
      dr n. med. Sylwia Sekta
16.00 - 16.20 Komunikowanie z pacjentem hospitalizowanym w OIT i jego rodziną
– bariery
i możliwości
  Stwierdzanie śmierci mózgu w oddziale i zabieg pobrania narządów – perspektywa
pielęgniarki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  dr n. med. Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ   mgr Wojciech Brzóska
16.20 - 16.40 Wirtualny pacjent w wirtualnej rzeczywistości    Wpływ opieki nad dawcą narządów na wynik przeszczepienia
  mgr Grzegorz Ulenberg   dr hab. n. med. Irena Milaniak
16.40 - 17.00 Bezpieczna płynoterapia okiem pielęgniarki/ pielęgniarza   Dawstwo i przeszczepianie narządów u dzieci
  dr n. med i n. o zdr. Weronika Hajec   dr Monika Wrońska
17.00 - 17.20 Trudne drogi oddechowe - teoria i rzeczywistość
lek. med. Wojciech Mudyna
  Przeszczepienie narządu  z perspektywy pacjenta Spotkanie z pacjentką
po przeszczepie
serca
      Adrianna Szklarz
17.20 - 17.30 Dyskusja   Dyskusja
       
SOBOTA  14.10.2023    
  SESJA 5A   SESJA 5B
  SESJA EKSPERTÓW I KONSULTANTÓW                     
JAK UCZYĆ SIĘ NA DOŚWIADCZENIACH INNYCH
  SESJA OTWARTA - WIEDZA KLUCZEM DO SUKCSEU
WYSTĄPIENIA USTNE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
09.00 - 09.20 Czarne punkty na mapie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - teoretyczne i praktyczne odniesienie w codziennej
pracy pielęgniarki
  Wystąpienie autora pracy zakwalifikowanej przez Komitet Naukowy Zjazdu
  dr n. med. Anna Szczypta    
09.20 - 09.40 Jeden pacjent- różne priorytety. Gradu diverso, via una - różnym krokiem
- jedną drogą
  Wystąpienie autora pracy zakwalifikowanej przez Komitet Naukowy Zjazdu
  mgr Marek Maślanka    
09.40 - 10.00 5 złotych zasad jak chronić i wzmacniać skórę podczas pobytu w oddziale
Intensywnej Terapii! 
  Wystąpienie autora pracy zakwalifikowanej przez Komitet Naukowy Zjazdu
  mgr Joanna Rudek    
10.00 - 10.20 Rany w intensywnej terapii. Czy potrafimy wybrać odpowiednią drogę?   Wystąpienie autora pracy zakwalifikowanej przez Komitet Naukowy Zjazdu
  mgr pielęgniarstwa Zuzanna Konrady    
10.20 - 10.40 Jak legalnie leczyć rany?   Wystąpienie autora pracy zakwalifikowanej przez Komitet Naukowy Zjazdu
  prof. dr hab. Marzenna Dagmara Bartoszewicz     
10.40 - 11.00 Intensywna terapia i co potem? Rehabilitacja pacjenta po wysokim urazie rdzenia, wentylowanego mechanicznie   Wystąpienie autora pracy zakwalifikowanej przez Komitet Naukowy Zjazdu
  mgr fizjoterapii Paweł Adamkiewicz    
11.00 - 11.20 Budzik dla dorosłych, rehabilitacja pacjenta w śpiączce   Wystąpienie autora pracy zakwalifikowanej przez Komitet Naukowy Zjazdu
  mgr fizjoterapii Agnieszka Ochocińska    
11.20 - 11.40 Ważne pytania – odpowiedzi i opinie konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii   Wystąpienie autora pracy zakwalifikowanej przez Komitet Naukowy Zjazdu
11.40 - 12.00 Dyskusja i posumowanie konferencji    
 

 

POBIERZ PROGRAM 

 

 

POBIERZ PROGRAM

                                                                                  

WARSZTATY

W trakcie Zjazdu zaplanowano czas na praktyczne warsztaty. Szczegółowe informacje na ten temat opublikujemy wkrótce.

 

Czwartek,12.10.2023
19.30 Kolacja z dyskoteką*
*Kolacje nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich  Izby POLMED oraz MedTech Polska. Wydarzenie opłacane jest z wpłat uczestników.
Piątek, 13.10.2023
19.30 Kolacja z dyskoteką*
*Kolacje nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich  Izby POLMED oraz MedTech Polska. Wydarzenie opłacane jest z wpłat uczestników.

 


                                 

Partnerzy

WYSTAWCA

 

 

Patronat

PATRONAT HONOROWY

 

 

 

 

 

 

 

 

        

PATRONAT MEDIALNY

Intensywna.pl

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku