XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
12 października - 14 października
Centrum Konferencyjne Cukrownia Żnin

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Data 12 października - 14 października
Specjalizacja pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Miejsce Centrum Konferencyjne Cukrownia Żnin

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, który zaplanowany został w dn. 12-14 października 2023 r.
w formule stacjonarnej w Centrum Konferencyjnym Cukrownia Żnin k. Bydgoszczy.
W styczniu opublikujemy program i uruchomimy rejestrację. Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia.

 

mgr Marzena Pęgiel 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY:


Kontakt dla uczestników:
Monika Nurzyńska, tel. 570 150 880
monika.nurzynska@med-space.pl

Program

Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent w anestezjologii i intensywnej opiece

Zagadnienia tematyczne omawiane w formie wykładów oraz warsztatów doskonalących umiejętności praktyczne.

1. Nowości w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Opieki:

  • Monitorowanie i nadzór przyrządowy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Nowoczesne techniki dializacyjne i pozaustrojowe w Intensywnej Terapii
  • Inwazyjne i nieinwazyjne metody wspomagania oddychania w OIT
  • Nowości w kaniulacji naczyń i utrzymaniu cewników naczyniowych

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki oparte o dowody naukowe:  

  • Żywienie pacjenta krytycznie chorego
  • Rany przewlekłe w Intensywnej Terapii
  • Leki i płyny z perspektywy pielęgniarki
  • Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych
  • Nowoczesne metody komunikacji z pacjentem krytycznie chorym i jego rodziną
  • Aktywizacja ruchowa pacjenta w oddziale Intensywnej terapii

3. Psychospołeczne aspekty opieki nad pacjentem krytycznie chorym i jego rodziną

4. Coaching i mentoring w oddziale intensywnej terapii

5. Kreowanie bezpiecznego środowiska pracy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

6. Aspekty prawne w Anestezjologii i Intensywnej terapii.

7. Symulacja medyczna w zapobieganiu zdarzeniom niepożądanym

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku