XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
12 października - 14 października
Centrum Konferencyjne Cukrownia Żnin

XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Data 12 października - 14 października
Specjalizacja pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Miejsce Centrum Konferencyjne Cukrownia Żnin

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, który zaplanowany został w dn. 12-14 października 2023 r. w formule stacjonarnej w Centrum Konferencyjnym Cukrownia Żnin k. Bydgoszczy.
Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia.

 

mgr piel. Marzena Pęgiel 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

 

 

 

 

 

 

 


ORGANIZATOR MERYTORYCZNY:

 

Członkowie PTPAiIO uprawnieni do skorzystania z obniżonych opłat (opłacona składka na PTPAiIO za 2022 r.) są proszeni o podanie podczas rejestracji na konferencję kodu rabatowego: XIII ZJAZDPTPAIIO_1

Osoby, które były uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Med Space s.c. w ciągu ostatnich dwóch lat, nie muszą zakładać ponownie konta na stronie, wystarczy, że zalogują się swoimi danymi i dopełnią rejestracji wybierając formę udziału w konferencji.

Koszt udziału w konferencji (bez zakwaterowania) jest zmienny, w zależności od terminu zgłoszenia i wynosi:

Termin wpłaty

Dla członków PTPAiIO*

Dla nie będących
członkami  PTPAiIO

1.09-1.10.2023

800 zł

950 zł

*Zniżka opłaty konferencyjnej będzie przyznawana wyłącznie członkom Towarzystwa, którzy uiszczą składkę członkowską za rok 2022.

Osoby, zainteresowane członkostwem w PTPAiIO zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat: https://www.ptpaio.pl/index.php?id=23

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji

Opłata konferencyjna zawiera:

 • udział w wykładach
 • wstęp na wystawę Partnerów
 • dostęp do materiałów Partnerów Konferencji
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • korzystanie z lunchy, przerw kawowych.

Zakwaterowanie: istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach 2- lub 3-osobowych. Koszty zakwaterowania są zmienne w zależności od terminu zgłoszenia i obejmują również koszt śniadań.

Termin wpłaty

Rodzaj
pokoju

Dla członków PTPAiIO*

Dla nie będących członkami  PTPAiIO

 

01.09-01.10.23

2-os.

550 zł

610 zł

MIEJSCA ZOSTAŁY WYCZERPANE

01.09-01.10.23

3-os.

450 zł

510 zł

MIEJSCA ZOSTAŁY WYCZERPANE

*Zniżka opłaty za nocleg będzie przyznawana wyłączenie członkom Towarzystwa, którzy uiszczą składkę członkowską za rok 2022.
O wysokości opłaty za noclegi decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji

Udział w wydarzeniu towarzyszącym (udział w 2 kolacjach z dyskoteką) jest dodatkowo płatny 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
Kolacje nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich  Izby POLMED oraz MedTech Polska. Wydarzenie opłacane jest z wpłat uczestników.

Wszystkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

Rezygnacja z udziału w Konferencji 

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail wskazany na stronie internetowej Konferencji.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
  • rezygnacja zgłoszona do 30 czerwca 2023 r.– koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 1 lipca 2023 r. do 12 września 2023 r – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
  • rezygnacja zgłoszona po 13 września 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udział czynny w XIII Zjeździe PTPAiIO

Zakończyliśmy już nabór zgłoszeń abstraktów prac naukowych do prezentacji podczas obrad XIII Zjazdu PTPAiIO. 

Informacje na temat zakwaliifikowanych prac prześlemy po ich ocenie wraz z instrukcją przygotowania pełnych prac.

 

Kontakt dla uczestników:
Nadiia Lyzun, tel. 570 340 134
nadiia.lyzun@med-space.pl

Program

SESJE WARSZTATOWE
Warsztaty są dostępne tylko dla zarejestrowanych uczestników XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

1. Dostępy naczyniowe: Midline - cewniki o pośrednim czasie utrzymania w naczyniu

Termin:  Piątek, 13 października, godz. 10:00-13:00
Prowadzący: 
Hayleigh Haggerty, Agnieszka Nosek, Bartosz Szczudłowski
Koszt: 30 zł
Limit osób: 30
ZAPISZ SIĘ       OSTATNIE WOLNE MIEJSCE

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Jeden nebulizator od respiratora do spontanicznie oddychającego pacjenta

Termin:  Czwartek, 12 października, godz. 16:45-17:45
Prowadzący: Michał Stachura, Maciej Śliwowski
Koszt: 30 zł
Limit osób: 20
ZAPISZ SIĘ      WOLNE MIEJSCA

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Odleżyny – stary problem a ciągle aktualny

Termin:
 Piątek, 13 października, godz. 10:00-11:00
Prowadzący: Zuzanna Konrady
Koszt: bezpłatne
Limit osób: 20
ZAPISZ SIĘ              LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zastosowanie i dobór specjalistycznych opatrunków Convatec w profilaktyce i leczeniu trudnogojących się ran

Termin:  Piątek
, 13 października, godz. 12.30-13.30
Prowadzący: Ewa Kondrat
Koszt: bezpłatne
Limit osób: 20
ZAPISZ SIĘ            LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Wskazania i zastosowanie zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca Flexi Seal u pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii

Termin: 
Piątek, 13 października, godz. 17:00-18:00
Prowadzący: Aleksandra Ptak
Koszt: bezpłatne
Limit osób: 20
ZAPISZ SIĘ    WOLNE MIEJSCA--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Terapie pozaustrojowe dla personelu pięlęgniarskiego

Termin:  Czwartek, 12 października, godz. 16:30-18:30 GRUPA I  ZAPISZ SIĘ           LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Termin:   Piątek, 13 października, godz. 16:00-18:00 GRUPA II  ZAPISZ SIĘ         LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY
Prowadzący: Hanna Krukowska-Sitek, Anna Witkowska, Krzysztof Słaboszewski
Koszt: 30 zł
Limit osób: 10


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Nauka dla Nie-naukowca

Termin:  Piątek, 13 października, godz. 11:00-14:00 
Koszt: 30 zł
Limit osób: 25
ZAPISZ SIĘ    WOLNE MIEJSCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Budowanie zespołu pielęgniarskiego. Team coaching w praktyce zarządczej

Termin:  Piątek, 13 października, godz. 8:30-11:30
Prowadzący: Monika Borzuchowska
Koszt: 30 zł
Limit osób: 18
ZAPISZ SIĘ     OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Emergency First IV Access. Ratunkowy dostęp dożylny pod kontrolą ultrasonograficzną

Termin:  Piątek, 13 października, godz. 11:00-13:00
Prowadzący: Maciej Latos, Artur Szymczak, Marceli Solecki 
Koszt: 30 zł
Limit osób: 18   
ZAPISZ SIĘ    LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY--------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Dostępy naczyniowe pośrednie pod kontrolą USG

Termin:  Czwartek, 12 października, godz. 17:00-18:00
Prowadzący: Marek Strzemski
Koszt: 30 zł
Limit osób: 16
ZAPISZ SIĘ            LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY--------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Cyfrowy drenaż klatki piersiowej Thopaz+, zastosowanie na OIT. Interaktywne warsztaty z użyciem fantoma

Termin:  Piątek, 13 października, godz. 16:00-17:00

Prowadzący: Robert Jagodnicki
Koszt: bezpłatne
Limit osób: 20
ZAPISZ SIĘ     WOLNE MIEJSCA
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Bezpieczeństwo pacjenta przed znieczuleniem

Termin:  Piątek, 13 października, godz. 17:00-18:00

Koszt: darmowe
Limit osób: 20
ZAPISZ SIĘ     LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

--------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Pomiary kalorymetrii pośredniej na Oddziale Intensywnej Terapii

Termin:  Piątek, 13 października,  godz. 15:00-16:00
Prowadzący: Elżbieta Ostrowska

Koszt: darmowe
Limit osób: 20
ZAPISZ SIĘ           OSTATNIE WOLNE MIEJSCE
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Mózg, mięśnie, nocycepcja – monitorowanie zrównoważonego znieczulenia

Termin:  Piątek, 13 października, godz. 16:30-17:30

Prowadzący: Anna Umińska
Koszt: 30 zł
Limit osób: 30
ZAPISZ SIĘ      WOLNE MIEJSCA
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Czy kapujesz kapno?

Termin:
 Piątek, 13 października, godz. 15:00-16:00
Prowadzący: Jowita Le
Koszt: 30 zł
Limit osób: 30
ZAPISZ SIĘ     WOLNE MIEJSCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Sprawdź, jak zwiększyć bezpieczeństwo pielęgniarskich procedur wysokiego ryzyka, w tym dostępy naczyniowe wytwarzane pod kontrolą USG

Termin:  Czwartek, 12 października, godz. 17:30-19:10 GRUPA I  ZAPISZ SIĘ    WOLNE MIEJSCA
Termin:  Piątek, 13 października, godz. 10:00-11:40 GRUPA II  ZAPISZ SIĘ     WOLNE MIEJSCA
Termin:  Piątek, 13 października, godz. 15:00-16:40 GRUPA III  ZAPISZ SIĘ    WOLNE MIEJSCA
Koszt: bezpłatne
Limit osób: 30

--------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Prewencja VAP - czyli jak skutecznie odsysać w systemach zamkniętych

Termin:  Czwartek, 12 października, godz. 16:00-17:00   
Prowadzący: Maciej Jarząbczyk, Mariusz Kryń, Karolina Bytnar
Koszt: bezpłatne
Limit osób: 30
ZAPISZ SIĘ     WOLNE MIEJSCASESJE WYKŁADOWE

Prezentujemy poniżej program Zjazdu. Program będzie systematycznie uzupełniany i modyfikowany, dlatego zachęcamy do śledzenia zmian na stronie wydarzenia.

Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent w anestezjologii i intensywnej opiece

CZWARTEK  12.10.2023    
13.45 - 14.00 POWITANIE UCZESTNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD    
14.00 - 16.20 SESJA PLENARNA    
  Prowadzący: mgr piel. Marzena Pęgiel, dr n. med i n. o zdr. Przemysław Żuratyński
14.00 - 14.30 Wykład inauguracyjny: Czy rozwój technologii i sztuczna inteligencja mogą zastąpić pielęgniarkę w oddziale intensywnej terapii?
  prof. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Gdańsk
14.30 - 14.50 Teraźniejszość i przyszłość pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Polsce
  dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, Poznań    
14.50 - 15.20 Jak zapobiegać terapii daremnej na oddziałach intensywnej terapii?
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik, Kraków    
15.20 - 15.50 Monitorowanie hemodynamiczne w kardiochirurgii, dokąd zmierzamy?
  prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła, Kraków    
15.50 - 16.10 Kompetencje pielęgniarki zaawansowanej praktyki w oddziałach intensywnej terapii
  Julie Benbenishty, Jerusalem, Izrael
RN MNS PhD - Vice President of European Federation of Critical Care Nurses (EfCCNa) 
16.10 - 16.20 Dyskusja    
16.20 - 16.40 Przerwa kawowa    
16:40 - 17:40 DEBATA    
  Pielęgniarstwo anestezjologiczne. Gdzie dzisiaj jesteśmy, a gdzie jutro chcielibyśmy być - plany na przyszłość, nieuchronne zmiany, nowoczesne rozwiązania!
  Prowadząca: mgr piel. Marzena Pęgiel, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
  dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
prof. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Koordynator Grupy Roboczej do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr piel. Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
  • Blaski i cienie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - gdzie jesteśmy na mapie standardów światowych?
• Nowoczesne technologie w opiece nad pacjentami - czy zdołają nas zastąpić?
• Kształcenie podyplomowe – czy czas na zmiany?
• Nowe kompetencje dla pielęgniarek anestezjologicznych – ciągłe problemy?
• Wsparcie psychologiczne dla personelu OITIA - jak to rozwiązać?
       
PIĄTEK  13.10.2023    
09.00 - 11.10 SESJA 2A   SESJA 2B
  WYZWANIA INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH   INTENSYWNA TERAPIA I ANESTEZJA PEDIATRYCZNA
  Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska,
dr n. o zdr. Katarzyna Lewandowska
  Prowadzący: dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak,
dr n. med. Małgorzata Knap
09:00 - 09:20 Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) w intensywnej terapii   Okołooperacyjne zastosowanie Gabapentyny u dzieci po operacjach torakochirurgicznych
  prof. dr hab. n. med. Jacek Kot, Gdańsk   dr hab. n. med. Lucyna Tomaszek, prof. KAAFM, Kraków/Rabka Zdrój
09.20 - 09.40 Zmęczenie alarmami wśród pielęgniarek oddziałów anestezjologii
i intensywnej terapii
  Zatorowość powietrzna w trakcie znieczulenia dziecka - jak zachować zimną krew?
mgr piel.  Elżbieta Janiszewska, Łódź
  dr n. o zdr. Katarzyna Lewandowska, Gdańsk    
9.40 - 10.00  Pacjent i jego rodzina jako członkowie zespołu terapeutycznego   Protokół daremnej terapii u dzieci
  dr n. med. Anna Włudarczyk, Kraków   mgr piel. Łukasz Bartik, Kraków
10.00 - 10.20 Techniki pozaustrojowe jako element nowoczesnej terapii stanów krytycznych   Dziecko w centrum opieki pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej opieki
  dr hab. n. med. Mateusz Puślecki, Poznań   dr n. o zdr. Marta Lewicka, Toruń/Bydgoszcz
10.20 - 10.40 Neuromonitorowanie w oddziałach intensywnej opieki   Aspekty anestezjologicznej opieki na bloku porodowym w Niemczech
  dr hab. n. med. i n. o zdr. Sabina Krupa, Rzeszów
  dr n. med., mgr piel. Dorota Pilch, Hamburg
10.40 - 11.00 Tyle lat razem, ale czy na pewno dobrze się znamy? Czyli, co mogło nam
umknąć o terapiach nerkozastępczych
   
  mgr piel. Hanna Krukowska - Sitek, Rzeszów    
11.00 - 11.10 Dyskusja    
11.10 - 11.30 Przerwa kawowa    
       
11.30 - 13.30 SESJA 3A   SESJA 3B
  BEZPIECZNA PIELĘGNIARKA I BEZPIECZNY PACJENT    TRUDNY PACJENT NA BLOKU OPERACYJNYM I ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
  Prowadzący: mgr. piel. Marzena Pęgiel, 
mgr piel. Tomasz Kaczmarek
  Prowadzący: mgr piel. Magdalena Cwynar,
dr n. med. i n. o zdr. Przemysław Żuratyński
11.30 - 11.50 Jak legalnie leczyć rany?   Chirurgiczne leczenie otyłości
  prof. dr hab. n. med. Marzenna Dagmara Bartoszewicz, Wrocław    dr n. med. Anna Kwiatkowska, Poznań
11.50 - 12.20 Aspekty prawne i problemy etyczne - terapia daremna
dr n. med. Anna Włudarczyk, Kraków
  Znieczulenie i postępowanie z chorym z otyłością olbrzymią
lek. Maciej Chruściel, Kraków
12.20 - 12.40 Problem zaburzeń snu wśród czynnych zawodowo pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki   Znieczulenie ciężarnej do zabiegu operacyjnego innego niż poród
  dr n. med. Małgorzata Knap, mgr piel. Paulina Stróżyk, Kielce   lek. Olga Piłat, Kraków 
12.40 - 13.00 Zastosowanie skal BPS i CPOT w ocenie bólu pacjentów wentylowanych
mechanicznie
w Oddziale Intensywnej Terapii 
  Zabiegi robotyczne – pacjent na bloku operacyjnym 
dr n. med. i n. o zdr. Przemysław Żuratyński, Bydgoszcz/Gdańsk
  dr n. med., mgr piel.  Katarzyna Wojnar-Gruszka, Kraków    
13.00 - 13.20 Dyskusja   Zespół poreperfuzyjny – trudne wybory, studium przypadku
mgr piel. Joanna Cyran, Kraków
       
13.20 - 13.30     Dyskusja
13.30 - 15.00 Lunch    
       
15.00 - 17.30 SESJA 4A   SESJA 4B
  EDUKACJA,
SYMULACJA MEDYCZNA
  TRANSPLANTACJA - NOWE ŻYCIE DLA CHOREGO, 
WYZWANIE - DLA PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
  Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Kwiecień-Jaguś, mgr piel. Anna Mielech   Prowadzący: mgr piel. Monika Borzuchowska, mgr piel. Wojciech Czapiewski
15.00 - 15.20 Możliwości symulacji in-situ w środowisku anestezjologii i intensywnej terapii   Śmierć mózgu i dawstwo narządów w świetle pielęgniarstwa opartego na faktach
  mgr piel. Aleksandra Steliga, Słupsk
dr n. o zdr. Katarzyna Lewandowska, Gdańsk
  mgr piel. Wojciech Czapiewski, Poznań
15.20 - 15.40 Komunikacja alternatywna - C-Eye   Praktyczne aspekty stwierdzania śmierci mózgu
  dr n. społ. Agnieszka Kwiatkowska, Bydgoszcz   lek. Filip Szeremeta, Cieszyn 
15.40 - 16.00 Wirtualny pacjent w wirtualnej rzeczywistości 
mgr piel. Grzegorz Ulenberg, Bydgoszcz
  Identyfikacja dawcy – rola systemu opartego na koordynatorach  pobierania
i przeszczepienia
      dr n. med. Sylwia Sekta, Katowice
16.00 - 16.20 Bezpieczna płynoterapia okiem pielęgniarki/ pielęgniarza
dr n. med i n. o zdr. Weronika Hajec, Bydgoszcz
  Stwierdzanie śmierci mózgu w oddziale i zabieg pobrania narządów – perspektywa
pielęgniarki OAiIT
      mgr piel. Wojciech Brzóska, Szczecin
16.20 - 16.40 Trudne drogi oddechowe - teoria i rzeczywistość   Wpływ opieki nad dawcą narządów na wynik przeszczepienia
  lek.  Wojciech Mudyna, Kraków   dr hab. n. med. Irena Milaniak, prof. KAAFM, Kraków
16.40 - 17.00 Sztuka rozpraszania-aerozoloerapia w praktyce intensywnej terapii   Dawstwo i przeszczepianie narządów u dzieci
  mgr Tomasz Ramuś   lek. Monika Wrońska, Warszawa
17.00 - 17.20 Prowadzenie dokumentacji medycznej ze wsparciem nowoczesnych  technologii informatycznych
  Przeszczepienie narządu  z perspektywy pacjenta.
Spotkanie z pacjentką po przeszczepie
serca
  mgr inż. Ewa Czyżewska
  Adrianna Szklarz
     
17.20 - 17.30 Dyskusja   Dyskusja
       
17:30-18:30 SESJA PLAKATOWA     
  Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, mgr. piel. Marzena Pęgiel, mgr piel. Tomasz Kaczmarek    
  Racjonowanie Opieki Pielęgniarskiej na oddziałach intensywnej terapii w województwie warmińsko - mazurskim    
  mgr piel. Anna Antoszewska, dr n. med. Aleksandra Gutysz – Wojnicka, Olsztyn    
  EBM w praktyce pielęgniarskiej na Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii    
  mgr piel. Aneta Miszewska, Gdańsk    
  Determinanty bezpiecznego przekazania pacjenta z sali nadzoru poznieczuleniowego na oddział macierzysty    
  dr n. o zdr. Emilia Wawszczak, Warszawa    
  Etapy kwalifikacji chorego do przeszczepu płuc oraz droga chorego na blok operacyjny    
  mgr piel. Łukasz Marciniak, Zabrze    
  3.30 - lecimy po płuca - okiem pielęgniarki anestezjologicznej z zespołu pobierającego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu    
  mgr piel. Teres Farys, Zabrze    
  Opieka nad pacjentem po przeszczepie płuc - pierwsze doby pooperacyjne    
  mgr piel. Rafał Sołdyński, Zabrze    
  Analiza samooceny wiedzy i umiejętności pielęgniarek w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej    
   lic. piel. Wojciech Prus, dr. hab. n. med. Danuta Dyk, Poznań    
       
SOBOTA  14.10.2023    
09.00 - 12.00 SESJA 5A: SESJA EKSPERTÓW I KONSULTANTÓW                     
JAK UCZYĆ SIĘ NA DOŚWIADCZENIACH INNYCH
  SESJA 5B: SESJA OTWARTA - WIEDZA KLUCZEM DO SUKCSEU

  Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska,
dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak
  Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Gutysz-Wojnicka,
mgr piel. Magdalena Cwynar
09.00 - 09.20 Czarne punkty na mapie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - teoretyczne i praktyczne odniesienie w codziennej
pracy pielęgniarki
  Ocena przygotowania pielęgniarek do opieki nad pacjentem z hemodializą albuminową
mgr piel. Adrianna Kudra, dr n. med. Bogusława Łopacińska, Łódź
  dr n. med. Anna Szczypta, Kraków    
09.20 - 09.40 5 złotych zasad jak chronić i wzmacniać skórę podczas pobytu w oddziale
Intensywnej Terapii! 
  ECMO i ECCOR – razem, a jednak osobno – opis przypadku
mgr piel. Aleksandra Ptak, Zabrze
  mgr piel. Joanna Rudek    
09.40 - 10.00 Rany w intensywnej terapii. Czy potrafimy wybrać odpowiednią drogę?
  Pacjent - podmiot czy przedmiot intensywnej opieki? Idea otwartych
oddziałów intensywnej terapii
  mgr piel. Zuzanna Konrady, Poznań   mgr piel. Kajetan Gawarecki, Warszawa
10.00 - 10.20 Drive to Zero: Zero komplikacji. Zero kompromisów. Zero niespójności.  Uzyskanie i utrzymanie bezpieczenstwa dostępu naczyniowego   Lider zespołu w czasie kryzysu - co wiemy po pandemii COVID 19
  mgr piel. Grzegorz Cichowlas, Warszawa   dr n. med. Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Olsztyn, 
dr hab. n. med. Beata Dobrowolska, prof UM w Lublinie
10.20 - 10.40 Long PIVC – dostęp naczyniowy, nowe rozwiązanie , tradycyjna technika

  Pielęgnowanie pacjentki z niewydolnością wielonarządową w przebiegu
zespołu HELLP  – studium przypadku
  mgr piel. Maria Budnik-Szymoniuk, Toruń   mgr piel. Marika Ogrodnik, Łódź
10.40 - 11.00 Ważne pytania – odpowiedzi i opinie konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii   Wykorzystywanie kompetencji badania fizykalnego w praktyce pielęgniarskiej
  dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak,
prof. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
  Zofia Borowczyk, Zuzanna Makowska, Mieszko Śliwiński, Weronika Pawłowska, Magdalena Błażejczak, Oliwia Banaszak, Nicole Korzec, Martyna Lewandowska, dr hab. n. med. Danuta Dyk, Poznań
11.00 - 11.20 Dyskusja i posumowanie konferencji    

 

Czwartek,12.10.2023
20.30 Uroczysta kolacja z dyskoteką*
*Kolacje nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich  Izby POLMED oraz MedTech Polska. Wydarzenie opłacane jest z wpłat uczestników.
Dress code: smart casual
Piątek, 13.10.2023
20.30 Uroczysta kolacja z dyskoteką*
*Kolacje nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich  Izby POLMED oraz MedTech Polska. Wydarzenie opłacane jest z wpłat uczestników.
Dress code: casual

 


                                 

Partnerzy

PARTNER ZŁOTY

 

 

PARTNER SREBRNY

 

PARTNER BRĄZOWY

PARTNER

 

 

              

 


WYSTAWCA

 

                          

                                                           

                     

 

 

 

Patronat

PATRONAT HONOROWY

 

 

                         

 

 

PATRONAT MEDIALNY

Intensywna.pl

 

Galeria

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku