Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce
22 marca
online

Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce

Data 22 marca
Specjalizacja hematologia, transfuzjologia, prawo, zarządzanie, rozliczanie świadczeń, pielęgniarstwo onkologiczne
Miejsce online

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji webinarium: Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce, które odbędzie się 22 marca 2023 w godzinach 16:00 - 18:00. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo - bez możliwości późniejszego obejrzenia nagrań.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ w zakresie hematoonkologii. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Spotkanie będzie prowadzone w formie interaktywnego wykładu, z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącym w trakcie całego szkolenia za pośrednictwem czatu. Spotkanie zostanie przygotowane i poprowadzone przez uznanych ekspertów.
Wydarzenie skierowane jest do podmiotów leczniczych, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, osób zajmujących się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z NFZ.

Komitet Naukowy:

dr hab. n.med. Beata Jagielska
Prezes Szpitala Grochowskiego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

mec. Adam Twarowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej,  Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Magdalena Sakowicz
MBA, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie

Dorota Łęcka
MBA, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

dr n.med. Andrzej Tysarowski
MBA, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie


Wydarzenie realizowane w formule online

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY

Dla diagnostów laboratoryjnych za udział w wydarzeniu przewidziane są 2 punkty edukacyjne.


W przypadku pytań, proszę o kontakt:

Klara Zarosa
tel. 570 700 588
klara.zarosa@med-space.pl

Agnieszka Kuźnicka
tel. 570 700 321
agnieszka.kuznicka@med-space.pl

Program

  1. Realizacja świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie hematoonkologii
  2. Programy hematoonkologiczne - rozliczanie leków i świadczeń, nowe leki w ramach istniejących programów
  3. Aktualne możliwości badań genetycznych w hematoonkologii. Panelowe badania NGS oraz ocena stopnia zmutowania genu IGHV w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL), mutacji SF3B1 u chorych z obecnością syderoblastów pierścieniowatych
  4. Aktualne możliwości finansowania badań genetycznych w ramach kontraktu z NFZ
  5. Ustawa o jakości w ochronie zdrowia - obowiązki świadczeniodawców
  6. Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych - RDTL

Partnerzy

Partner Strategiczny

 

 

PartnerPatronat

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku