Wschód onkologii
15 września - 16 września
Centrum Konferencyjne Szklane Lniane, Korczyna

Wschód onkologii

Data 15 września - 16 września
Specjalizacja onkologia
Miejsce Centrum Konferencyjne Szklane Lniane, Korczyna
Szanowni Państwo, 
 
w imieniu własnym jak i całego Komitetu Naukowego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji "Wschód Onkologii". Dynamiczny rozwój dostępnych metod leczenia systemowego, jaki ma miejsce na przestrzeni ostatnich lat, daje szansę i nadzieję naszym pacjentom na optymalne efekty leczenia. Wymusza on jednocześnie na nas stałą, nieprzerwaną aktualizację swojej wiedzy. W codziennej praktyce klinicznej, poza aktualną wiedzą, znajomością najnowszych danych wynikających z Evidence Based Medicine oraz możliwością ich zastosowania, ważna jest również świadomość, że naszą rolą nie jest jedynie rozwiązywanie przypadków klinicznych, a pomoc Pacjentom z uwzględnieniem całokształtu ich potrzeb psychofizycznych związanych z chorobą nowotworową oraz jej następstwami.
 
Podczas Konferencji "Wschód Onkologii" omówimy praktyczne aspekty przygotowania pacjenta do leczenia onkologicznego - prehabilitację onkologiczną - od samego momentu rozpoznania choroby nowotworowej do kwalifikacji do leczenia systemowego. Czas ten, niejednokrotnie wynikający z oczekiwania na wyniki badań obrazowych, patomorfologicznych czy genetycznych, jest kluczowy w prawidłowym przygotowaniu chorego do leczenia przeciwnowotworowego. Jednocześnie jego optymalne wykorzystanie daje naszym chorym szansę na uzyskanie najlepszych możliwych wyników leczenia oraz minimalizowanie działań niepożądanych prowadzonej terapii.
 
W drugim dniu Konferencji omówimy również aktualne możliwości leczenia systemowego wynikające z zapisów refundacyjnych z podziałem na poszczególne lokalizacje narządowe. Regularne zmiany w dostępie do terapii systemowych, wynikające z systematycznych nowelizacji zapisów programów lekowych oraz katalogu chemioterapii, wymagają stałej aktualizacji i przeglądu dostępnych w codziennej praktyce opcji terapeutycznych.
 
Zapraszamy do udziału
Kamil Kuć 
 
Komitet Naukowy:

lek. Kamil Kuć - Przewodniczący 

lek. Karolina Syrek-Kaplita

dr n. med. Joanna Kiszka

 

Informacje organizacyjne:
Konferencja będzie miała charakter stacjonarny, jest bezpłatna i skierowana wyłącznie do lekarzy. Uczestnikom gwarantujemy nocleg w Hotel**** Nafta Krosno, Lwowska 21. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt:
Katarzyna Chmielewska

Program

Piątek, 15.09.2023 r. 
16.30 - 16.35  Rozpoczęcie Konferencji
16.35 - 16.50  Wschód Onkologii - rola onkologii klinicznej i prehabilitacji w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjentów z chorobą nowotworową
  lek. Kamil Kuć
SESJA I: Leczenie żywieniowe pacjentów z chorobą nowotworową 
16.50 - 17.05  Niedożywienie - wpływ na leczenie i przebieg choroby nowotworowej 
  dr Małgorzata Jankowska
17.05 - 17.20  Jak prowadzić leczenie żywieniowe w trakcie leczenia onkologicznego?
  mgr Agnieszka Dąbek
17.20 - 17.35  Dyskusja i podsumowanie sesji 
   
SESJA II: Rehabilitacja i aktywność fizyczna pacjentów z chorobą nowotworową 
17.35 - 17.50  Wpływ aktywności fizycznej na efekty leczenia oraz przebieg choroby nowotworowej 
  dr n. o zdr. Konrad Klekot
17.50 - 18.05  Miejsce rehabilitacji w onkologii 
  lek.  Dorota Hałasa-Majchrzak
18.05 - 18.20  Dyskusja i podsumowanie sesji
18.20 - 18.30  Przerwa kawowa 
   
SESJA III: Leczenie...przed rozpoczęciem leczenia - o czym należy pamiętać w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie leczenia onkologicznego 
18.30 - 18.45  Oncofertility - zachowanie płodności - kiedy, u kogo i w jaki sposób? 
  dr n. med. Maria Pawłowicz
18.45 - 19.00  Szczepienia u pacjentów z nowotworami litymi i nowotworami hematologicznymi
  lek. Oleg Socha
19.00 - 19.15  Dyskusja i podsumowanie sesji 
   
SESJA IV: Nowości w dostępie do leczenia onkologicznego systemowego w Polsce w 2023 r. cz.1
19.15 - 19.30  Różne oblicza personalizowanej terapii raka płuca
dr n. med. Tomasz Jankowski
wykład pod patronatem
19:30 - 19:45 Jak zmienia się praktyka kliniczna w zaawansowanym HER2+ raku piersi? 
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. UMW
wykład pod patronatem
19.45 - 20.00  Nowotwory przewodu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec
wykład pod patronatem
20:00 - 20:15 Nowotwory hematologiczne w praktyce onkologa klinicznego 
  dr hab. n. med. Norbert Grząśko
20.15 - 20.30  Dyskusja i podsumowanie sesji 
20.30 Kolacja 
Sobota, 16.09.2023 r. 
SESJA V: Rola organizacji zrzeszających i wspierających pacjentów w leczeniu onkologicznym
9.00 - 9.15  Wpływ organizacji zrzeszających i wspierających pacjentów na system ochrony zdrowia
i leczenie pacjentów z chorobą nowotworową
  red. Aleksandra Rudnicka, rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz Walki 
  z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, rzecznik osób objętych opieką paliatywną
9.15 - 9.30  Wsparcie pacjentów w trakcie i po leczeniu onkologicznym przez organizacje zrzeszające
  i wspierające pacjentów z chorobą nowotworową
  Prezentacje liderów organizacji pacjentów:
  Wsparcie pacjentów z chorobami nowotworowymi
  Marta Rygiel – Drozd, Stowarzyszenie SANITAS
  Jak pomagamy pacjentom z PBS ich rodzinom?
  Piotr Błaszkiewicz, prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym
  Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
  Wsparcie kobiet w trakcie i po leczeniu raka piersi
  Barbara Baryła, przewodnicząca Stowarzyszenia AMAZONKI Stalowa Wola
  Działania na rzecz pacjentów hematologicznych z Podkarpacia
  dr Jarosław Grzyb, prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju 
  Hematologii I Przeszczepiania Szpiku Kostnego
   
9.30 - 9.45  Dyskusja i podsumowanie sesji przez prowadzącego sesję - debata
   
SESJA VI: Wsparcie psychologiczne w trakcie diagnozy i leczenia onkologicznego
9.45 - 10.00  Rozmowa z pacjentem o chorobie i leczeniu 
  mgr Mateusz Gawiński
10.00 - 10.15  Wsparcie psychologiczne w trakcie leczenia onkologicznego - farmakologiczne i niefarmakologiczne  
  mgr Mateusz Gawiński
10.15 - 10.30  Dyskusja i podsumowanie sesji
10.30 - 10.40 Przerwa kawowa 
   
SESJA VII: Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu 
10.40 - 10.55  Zespół uzależnienia od tytoniu i jego wpływ na skuteczność i tolerancję leczenia 
  onkologicznego 
  mgr Magdalena Cedzyńska
10.55 - 11.10   Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu 
  w codziennej praktyce klinicznej 
  Irena Przepiórka
11.10 - 11.20  Dyskusja i podsumowanie sesji
SESJA VIII: Sesja paliatywna
11.20 - 11.35 Współpraca onkologa ze specjalistą medycyny paliatywnej
  lek. Maria Grzegorzewska
11.35 - 11.50  Organizacja opieki paliatywnej na Podkarpaciu 
  lek. Aneta Słowik
11.50 - 12.00 Dyskusja i podsumowanie sesji
SESJA IX: Nowości w dostępie do leczenia onkologicznego systemowego w Polsce w 2023 r. cz.2 
12.00 - 12.15 Nowotwory ginekologiczne 

prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

wykład pod patronatem 

12.15 - 12.30  Pacjenci ukryci wśród innych – optymalne leczenie pacjentów chorych na raka prostaty 
  z mutacją BRCA
lek. Karolina Syrek-Kaplita
wykład sponsorowany
12.30- 12.50 Nowotwory skóry, czerniaki i mięsaki 
dr n. med. Katarzyna Kozak
wykład pod patronatem
12.50 - 13.05 Dyskusja i podsumowanie sesji 
13.05 - 13.10  Zakończenie konferencji 
13.10 Lunch
  POBIERZ PROGRAM

         

 

Partnerzy

Partner Strategiczny

Partner Główny

 

 

 

Sponsor

Wystawca

 

 

 

 

 

Patronat

Patronat Medialny

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku