Dostępy naczyniowe: Midline- cewniki o pośrednim czasie utrzymania w naczyniu
13 kwietnia
Kraków

Dostępy naczyniowe: Midline- cewniki o pośrednim czasie utrzymania w naczyniu

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kraków

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z technikami uzyskiwania odpowiedniego, skutecznego i bezpiecznego dostępu naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem cewników typu Midline, oraz wykorzystaniem dostępu doszpikowego Arrow EZ‑IO® kiedy dostęp naczyniowy jest trudny lub niemożliwy do uzyskania.
Obejmuje dwie części: części wykładowa i część warsztatowa.

Wykład (30min)
Stacja 1: Ocena ultrasonograficzna RaPeVA (50min)
Stacja 2: Technika wprowadzenia igły przy użyciu USG (50min)
Stacja 3: EZIO dostęp doszpikowy (50min)

Wykład /prezentacja
Podczas krótkiego wykładu przedstawiony zostanie przegląd zagadnień związanych z wyborem urządzeń dostępu naczyniowego i ich implantacja przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu naczyń krwionośnych.
Warsztat/część praktyczna
• Wybór rodzaju cewnika naczyniowego Midline, dla danego pacjenta ze względu na rodzaj leczenia.
• Ocena struktur anatomicznych
• Wybór miejsca i techniki wkłucia.
• Omówienie poszczególnych wariantów dostępu, problemów technicznych i możliwych do uniknięcia powikłań
• Wykorzystanie USG do identyfikacji naczyń.
• Podstawowe informacje dotyczące zastosowania obrazowania ultrasonograficznego niezbędne do prawidłowej implementacji wkłuć naczyniowych.

Po ukończeniu warsztatu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować naczynie żylne/tętnicze, ocenić drożność, średnicę, głębokość położenia. Po części praktycznej potrafi wprowadzić igłę do naczynia posługując się aparatem USG. Zajęcia praktyczne prowadzone na fantomie z naczyniami zatopionymi w przeziernych dla USG mediach stałych. Uczestnik samodzielnie wprowadzi cewnik pod osłoną USG.

Dla zrejestrowanych uczestników szkolenia możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie przygotowane i prowadzone przez:
Kierownik kursu:

Agnieszka Wyderka RN
Senior Vascular Clinical Specialist PL&CZ, Clinical and Medical Affairs International
Edukator kliniczny:
MBA, mgr Agnieszka Nosek
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego
MBA, mgr Bartosz Szczudłowski
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego

Koszt: 70 zł

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Partnerzy

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku