Techniki bronchoskopowe na OIT
13 kwietnia
Kraków

Techniki bronchoskopowe na OIT

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kraków

Bronchoskopia jest w ostatnich latach istotnym narzędziem, niezbędnym do funkcjonowania w profesjonalnym oddziale intensywnej terapii. Posiada wiele zastosowań zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych. Jest między innymi wykorzystywana przy trudnej intubacji lub pomocniczo w trakcie zabiegu tracheostomii przezskórnej.
Pragniemy zaprosić Państwa na warsztaty ,,Techniki bronchoskopowe na OIT”, które odbędą się w dniu 13 kwietnia 2023 roku w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego (ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków) w ramach konferencji Forum Intensywnej Terapii.
Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych lekarzy, z wieloletnią praktyką w Pracowni Endoskopii Układu Oddechowo, używających bronchoskopii na co dzień w swojej praktyce.
Proponowane warsztaty dedykowane są zarówno dla początkujących jak i średniozaawansowanych.
Szkolenie będzie podzielone na 2 części - pierwszą teoretyczną (około 1h) oraz drugą, polegającą na ćwiczeniach praktycznych w grupach kilku osobowych.

Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił:
1. Opisać anatomię drzewa oskrzelowego w trakcie bronchoskopii
2. Przygotować sprzęt i posługiwać się nim w trakcie badaniach bronchoskopowego
3. Manewrować bronchofiberoskopem w trakcie badania
4. Wykorzystać bronchofiberoskop w trakcie intubacji dotchawiczej

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Soja, dr n. med. Iwona Gross-Sondej | Klinika Pulmonologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Koszt udziału: 300 zł

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

 

Program

Część 1 - teoretyczna

1. Anatomia płuc i drzewa oskrzelowego
2. Podstawy i zasady bronchofiberoskopii. Sprzęt.
3. Zasady pobierania materiału do badań w trakcie bronchofiberoskopii.
4. Bronchofiberoskopia terapeutyczna u pacjenta OIT.
5. Inne zastosowania bronchoskopii.

Część 2 - ćwiczenia praktyczne na manekinach

1. Wprowadzenie i demonstracja bronchofiberoskopii u pacjenta zaintubowanego
2. Ćwiczenia praktyczne w małych grupach.

Partnerzy

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku