Najlepsze praktyki w wentylacji nieinwazyjnej GRUPA 1
13 kwietnia
Kraków

Najlepsze praktyki w wentylacji nieinwazyjnej GRUPA 1

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kraków

Warsztaty poświęcone będą praktycznym aspektom wentylacji nieinwazyjnej i zostaną poparte konkretnymi przykładami klinicznymi. Podczas interaktywnej formy spotkania w małej grupie, uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia odpowiednich elementów takich jak:
•             dobór odpowiedniej maski wentylacyjnej oraz podłączenie do respiratora
•             rozpoczęcie terapii korzystając z właściwego trybu i ustawień
•             monitorowanie i dostosowywanie parametrów wentylacji na przykładach

Spotkania prowadzone będą przez doświadczonego klinicystę Przewodniczącego Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc z pomocą przedstawicieli i wykorzystaniem sprzętu Philips.

Prowadzący: dr n. med. Aleksander Kania, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, Przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Koszt: 100 zł

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Partnerzy

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku