Nowoczesna hemostaza w masywnych krwawieniach zewnętrznych
13 kwietnia
Kraków

Nowoczesna hemostaza w masywnych krwawieniach zewnętrznych

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa
Miejsce Kraków

UWAGA! Warsztat skierowany jest jedynie do uczestników konferencji Forum Intensywnej Terapii (13-15 kwietnia 2023 r., Kraków).


Szanowni Państwo,
wiele lat temu zmieniła się doktryna postępowania z cywilnym pacjentem urazowym z ABC na C-ABC. Priorytetem przed innymi krytycznymi czynnościami stało się tamowanie masywnego krwawienia zewnętrznego.

Każdy medyk pracujący z pacjentami w stanach nagłych powinien umieć tamować krwawienie zewnętrze, ponieważ od dawien dawna wiadomo, że "los poszkodowanego zależy od osoby, która pierwsza założy opatrunek" (Nicholas Senn, założyciel Association of Military Surgeons of the United States).

Dziś "opatrunek" to wiele technik i różnorodny sprzęt. Z największą przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa na warsztat pt. „Nowoczesna hemostaza w masywnych krwawieniach zewnętrznych”, w trakcie którego będzie można:
- zapoznać się ze wszystkimi nie-pneumatycznymi opaskami uciskowymi rekomendowanymi przez Committee for Tactical Emergency Casualty Care (CAT gen 6, CAT gen 7, SAM XT, RMT-T, SOFTT-W, TMT, TX2, TX3),
- wykonać pakowanie rany (wound packing) z użyciem środków hemostatycznych i XSTAT, a także użyć klamry do zamykania ran (ITclamp),
- przećwiczyć zakładanie pasów do stabilizacji miednicy (SAM Pelvic Sling II, T-POD) i przyrządu do tamowania krwawienia z okolic pach / pachwin (SAM Junctional Tourniquet),
- odbyć trening z użycia opatrunków typu izraelskiego (rany kończyn, szyi i głowy).

Zapraszamy nie tylko medyków pracujących w ZRM czy w SOR. Przeciwnie, zapraszamy wszystkich uczestników Forum Intensywnej Terapii, niezależnie od wykonywanego zawodu, miejsca pracy czy stażu.

Koordynator kursu:
mgr Tomasz Janus
redaktor zakładki ‘ratownictwo’ na stronie intensywna.pl

Koszt: 100 zł

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

 

Partnerzy


Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku