Monitorowanie hemodynamiczne we wstrząsie septycznym – warsztaty interaktywne
13 kwietnia
Kraków

Monitorowanie hemodynamiczne we wstrząsie septycznym – warsztaty interaktywne

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kraków

U pacjentów z sepsą i wstrząsem septycznym zarządzanie hemodynamiczne zarówno we wczesnej, jak i późniejszej fazie tych „zespołów dysfunkcji narządów” jest kluczowym elementem terapeutycznym. Warsztaty prowadzone w wykorzystaniem interaktywnej techniki, w oparciu o kliniczne przypadki pozwolą na lepsze zrozumienie fizjologii wg. Franka Starlinga i Guytona w wykorzystaniem monitora hemodynamicznego na oddziale intensywnej terapii (OIOM).

Prowadzące: dr n. med. Elżbieta Rypulak, dr n. med. Justyna Sysiak-Sławecka, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Koszt: 100 zł

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku