Terapie pozaustrojowe 16.30 - 18.00
13 kwietnia
Kraków

Terapie pozaustrojowe 16.30 - 18.00

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kraków

Blok warsztatowy:
Stanowisko 1. multiFiltratePRO – CRRT Ci-Ca® „tips&tricks”
Stanowisko 2. multiFiltratePRO + multiECCO2R - pozaustrojowa eliminacja CO 2 jako element wielonarządowej terapii wspomagającej
Stanowisko 3. Konsola Xenios – uniwersalna platforma ECMO od noworodków do dorosłych

Prowadzący: Maciej Jama, Hanna Krukowska-Sitek, Wojciech Sołtysik

Koszt: 100 zł

 

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Partnerzy

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku