Niewydolność oddechowa - jak sobie radzić w trudnych przypadkach klinicznych?
13 kwietnia
Kraków

Niewydolność oddechowa - jak sobie radzić w trudnych przypadkach klinicznych?

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kraków

Warsztaty dedykowane są dla lekarzy wszystkich specjalizacji oraz dla przedstawicieli innych zawodów medycznych. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z diagnostyką pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową oraz podstawami jej leczenia. 

Po zakończeniu warsztatów uczestnik powinien:

  1. Potrafić wymienić podstawowe sposoby leczenia niewydolności oddechowej 
  2. Potrafić zaproponować odpowiedni moduł leczenia dla poszczególnych pacjentów (tlenoterapia bierna, wysokoprzepływowa terapia donosowa, nieinwazyjna mechaniczna wentylacja płuc, inwazyjna mechaniczna wentylacja płuc)
  3. Potrafić wskazać sytuacje kliniczne w których należy skonsultować pacjenta z anestezjologiem i rozważyć intubację dotchawiczą.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w formie interaktywnej z zaangażowaniem uczestników. Przedstawione zagadnienia zostaną omówione na przypadkach klinicznych.

Koordynator warsztatu: dr n. med. Jacek Górka, lek. med. Maciej Mikiewicz, dr n. med. Kamil Polok

Kwota: 100 zł

Program

Ramowy plan warsztatów : 

  1. Diagnostyka ostrej niewydolności oddechowej , gazometria krwi tętniczej - dr Jacek Górka
  2. Tlenoterapia bierna - dr Jacek Górka
  3. Wysokoprzepływowa terapia donosowa - sprzęt, wskazania. Praktyczne zastosowanie wsparcia oddechowego w ramach różnych aplikacji lub scenariuszy klinicznych jak np. pacjenci z ostrą hipoksemiczną niewydolnością oddechową oraz pacjenci z hiperkapnią - dr Kamil Polok, lek. Maciej Mikiewicz
  4. Nieinwazyjna mechaniczna wentylacja płuc - dr Kamil Polok
  5. Inwazyjna mechaniczna wentylacja płuc - lek. Maciej Mikiewicz

Partnerzy

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku