Kaniulacja żył pod kontrolą USG - grupa 2
13 kwietnia
Kraków

Kaniulacja żył pod kontrolą USG - grupa 2

Data 13 kwietnia
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kraków

Ultrasonografia na dobre zagościła na oddziałach intensywnej terapii i w anestezjologii. U pacjentów krytycznie chorych wytworzenie obwodowego dostępu naczyniowego może być niezwykle trudne. Zwłaszcza przy wykorzystaniu tradycyjnych technik. Z pomocą przychodzi ultrasonografia, dzięki której widoczne staje się to czego nie widać gołym okiem.. W trakcie warsztatów praktycy, korzystający z USG w codziennej pracy zademonstrują jak wykorzystać aparat do znalezienia optymalnego naczynia do wprowadzenia kaniuli, a także zademonstrują jak dzięki obrazowaniu “real time” skutecznie umieścić wenflon w żyle.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z aparatami USG i nauczą się wykorzystywać je do kaniulacji naczyń. Warsztaty zostaną przeprowadzone na zasadzie ,,hands on training” z maksymalizacją czasu pracy z fantomami i żywymi modelami. Celem warsztatów jest umożliwienie ich uczestnikom wdrożenia nauczanych technik do własnej praktyki bezpośrednio po zakończeniu warsztatów.

Prowadzący: lek. med. Paweł Tyszecki, mgr Mateusz Bakun

Koszt: 200 zł

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 10 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 11 do 20 marca 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 21 marca 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Program

1. Anatomia dostępów naczyniowych - wykorzystanie USG
2. Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG
3. Zajęcia praktyczne

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku