Warsztaty Hands-On na modelu zwierzęcym
29 września
Kielce

Warsztaty Hands-On na modelu zwierzęcym

Data 29 września
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Kielce

Zapraszamy na warsztaty Hands-On na modelu zwierzęcym - implantacja tunelizowanych cewników dializacyjnych, które odbędą się w ramach konferencji Świętokrzyskie Dni Anestezjologii Regionalnej.

Termin: 29 września 2023, godz. 12.00-14.00

Miejsce: Prosektorium, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 19a, 23-317 Kielce

Koszt: 200 zł

Limit osób: 12

Prowadzący: dr hab. n. med. Szymon Białka, lek. Marek Zając, lek. Lidia Grzegorczyk

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail: klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 31 lipca 2023 r. - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 1 września 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Program

  1. Wskazania i korzyści oraz przeciwwskazania do implantacji cewników typu Permcath - wykład
  2. Wybór optymalnego miejsca oraz technika implantacji - wykład
  3. Opieka nad chorym z cewnikiem permanentnym
  4. Ćwiczenia na modelu zwierzęcym
Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku