Medycyna bólu - grupa II
30 września
Hotel Uroczysko, Cedzyna

Medycyna bólu - grupa II

Data 30 września
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Hotel Uroczysko, Cedzyna

Prowadzący: lek. Michał But, dr n. med. Luay Al-Qadi

Termin: 30 września 2023, godz. 10:45-12:15

Miejsce: Hotel Uroczysko, Cedzyna

Koszt: 200 zł

Rezygnacja z udziału w warsztatach:

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w warsztatach.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail: klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 31 lipca 2023 r. - koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 1 września 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku