Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce 22.11.2023
22 listopada
online

Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce 22.11.2023

Data 22 listopada
Specjalizacja hematologia, onkologia
Miejsce online

W sprawie certyfikatów prosimy o kontakt:

Natalia Lisiecka
tel. 570 600 989
natalia.lisiecka@med-space.pl

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji webinarium: Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce, które odbędzie się 22 listopada 2023 w godzinach 16:00 - 18:00. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo - bez możliwości późniejszego obejrzenia nagrań.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ w zakresie hematoonkologii. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

Spotkanie będzie prowadzone w formie interaktywnego wykładu, z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącym w trakcie całego szkolenia za pośrednictwem czatu.
Wydarzenie skierowane jest do podmiotów leczniczych, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, osób zajmujących się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z NFZ.

Spotkanie zostanie przygotowane i poprowadzone przez uznanych ekspertów.

Komitet Naukowy:

dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
mec. Adam Twarowski,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Magdalena Sakowicz MBA,
Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Dorota Łęcka MBA,
Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dr n. med. Andrzej Tysarowski MBA,
Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie


Wydarzenie realizowane w formule online

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY

Dla diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej za udział w wydarzeniu przewidziane są 2 punkty edukacyjne.


W przypadku pytań, proszę o kontakt:

Katarzyna Chmielewska
tel. 570 340 130
katarzyna.chmielewska@med-space.pl

Agnieszka Kuźnicka
tel. 570 700 321
agnieszka.kuznicka@med-space.pl

Program

16.00 - 16.05 Powitanie uczestników
dr hab. n. med. Beata Jagielska, mec. Adam Twarowski

16.05 - 16.30 Organizacja i rozliczanie świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie hematoonkologii
dr hab. n. med. Beata Jagielska, Dorota Łęcka, MBA

16.30-17.00 Programy hematoonkologiczne - rozliczanie leków i świadczeń, nowe leki w ramach istniejących programów
dr hab. n.med. Beata Jagielska, Dorota Łęcka, MBA

17.00-17.20 Standard diagnostyki genetycznej w przewlekłej białaczce limfocytowej, mutacji SF3B1 u chorych z obecnością syderoblastów pierścieniowatych. Zastosowanie kompleksowego profilowania genetycznego w wybranych nowotworach układu chłonnego
dr n. med. Andrzej Tysarowski, MBA

17.20-17.35 Aktualne możliwości i ograniczenia finansowania badań genetycznych w ramach kontraktu z NFZ
Magdalena Sakowicz, MBA

17.35 -18.00 Założenia pilotażu krajowej sieci hematologicznej, zasady organizacji programu pilotażowego krajowej sieci hematologicznej (projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia)
mec. Adam Twarowski

Partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY

 

 
PARTNER

 

 

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku