Hematologia 2022 od diagnostyki do leczenia
25 listopada - 26 listopada
NYX Hotel Warszawa

Hematologia 2022 od diagnostyki do leczenia

Data 25 listopada - 26 listopada
Specjalizacja hematologia
Miejsce NYX Hotel Warszawa

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji "Hematologia 2022 od diagnostyki do leczenia",
która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2022r. w NYX Hotel w Warszawie przy ul. Chmielnej 71, w formule stacjonarnej.

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda

 

Wydarzenie jest skierowane do lekarzy. Za udział przysługuje 9 punktów edukacyjnych.

Organizator nie pokrywa kosztu parkingu hotelowego.

Organizator nie zapewnia noclegu uczestnikom konferencji.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: 
Klara Czachorowska-Zarosa
tel. 570 700 588
klara.zarosa@med-space.pl

 

Program

 

25.11.2022 - PIĄTEK
14:00 - 15:00 Rejestracja uczestników
14:15 - 15:00 LUNCH
15:00 - 15:05  Rozpoczęcie konferencji
  prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, dr n. med. Kazimierz Hałaburda
   
SESJA I: Nowoczesne metody terapii u chorych na nowotwory mieloidalne
15:05 - 15:25  Nowe możliwości leczenia starszych chorych na ostre białaczki szpikowe
  dr n. med. Bożena Katarzyna Budziszewska
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
15:25 - 15:45  Optymalne zastosowanie gemtuzumabu ozogamycyny u chorych na ostre białaczki szpikowe
  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
15:45 - 16:00  Chory na ostrą białaczkę szpikową – opis przypadku
  lek. Piotr Strzałka
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
16:00 - 16:15  Chory na ostrą białaczkę szpikową – opis przypadku
  dr n. med. Katarzyna Pruszczyk
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
16:15 - 16:30  Dyskusja
16:30 - 16:50  Inhibitory JAK2 – jak optymalnie prowadzić leczenie u chorych na mielofibrozę?
  dr hab. n. med. Marzena Wątek
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
16:50 - 17:10  Kryza przewlekłej białaczki szpikowej – rola inhibitorów TKI
  prof. dr hab. n. med. Anna Czyż
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
17:10 - 17:25  Pacjent z kryzą przewlekłej białaczki szpikowej – opis przypadku
  dr n. med. Elżbieta Patkowska
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
17:25 - 17:40  Dyskusja
17:40 - 18:00  PRZERWA KAWOWA
   
SESJA II: Kiedy indolentne nowotwory układu chłonnego przebiegają agresywnie…
18:00 - 18:20  Rola inhibitorów BTK w leczeniu makroglobulinemii Waldenstroma
  dr n. med. Agnieszka Kołkowska-Leśniak
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
18:20 - 18:35  Chory na makroglobulinemię Waldenstroma – opis przypadku
  dr n. med. Kamil Wiśniewski
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
18:35 - 18:45  Dyskusja
18:45 - 19:05 Diagnostyka molekularna i leczenie chorych na CLL z wysokim ryzykiem cytogenetycznym
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
19:05 - 19:20  Chory na przewlekłą białaczkę limfocytową wysokiego ryzyka – opis przypadku
  lek. Urszula Gosik
  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
19:20 - 19:40  Zespół Richtera – jak diagnozować i jak leczyć?
  dr hab. n. med. Bartosz Puła, prof. IHiT
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
19:40 - 19:55  Retrospektywna analiza wyników leczenia pacjentów z zespołem Richtera
  lek. Oktawia Sośnia
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
19:55 - 20:10  Dyskusja
   
   
26.11.2022 - SOBOTA
09:00 - 09:05  Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
  prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, dr n. med. Kazimierz Hałaburda
   
SESJA III: Nowoczesne metody terapii u chorych na oporne lub nawrotowe chłoniaki agresywne z komórek B
09:05 - 09:25  Co wiemy w 2022 roku o skuteczności i bezpieczeństwie terapii CAR-T u chorych na
  oporne lub nawrotowe chłoniaki z dużych komórek B?
  prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
09:25 - 09:40  CAR-T u chorych na pierwotnego chłoniaka śródpiersia - opis przypadku
  lek. Sylwia Szydłowska 
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
09:40 - 09:55  CAR-T u chorych na chłoniaka DLBCL - opis przypadku
  lek. Aleksander Salomon-Perzyński
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
09:55 - 10:15  Dyskusja
10:15 - 10:35  Miejsce przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorych na opornego lub
  nawrotowego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B
  prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
10:35 - 10:50  Chory na opornego chłoniaka DLBCL – opis przypadku
  lek. Joanna Barankiewicz
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
10:50 - 11:10  Rola transplantacji w leczeniu chorych na chłoniaki agresywne z komórek B
  dr n. med. Kazimierz Hałaburda
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
11:10 - 11:25  Dyskusja
11:25 - 11:40  PRZERWA KAWOWA
   
SESJA IV: Nowości w diagnostyce nowotworów układu chłonnego
11:40 - 12:10  Zmiany w klasyfikacji nowotworów układu chłonnego w 2022 roku
  prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
  Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
12:10 - 12:30  Klasyfikacje genetyczne chłoniaków rozlanych z dużych komórek B
  prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
12:30 - 12:45  Dyskusja
12:45 - 12:50  Podsumowanie konferencji 
  prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, dr n. med. Kazimierz Hałaburda
12:50 LUNCH

 

 

Partnerzy

Partner Strategiczny

 


Partner Główny 

Partner
 

Wystawca

 

Patronat

Patronat Naukowy

 

Patronat 

Mazowiecki Oddział

 

Patronat Medialny

 

 

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczym - podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 499).

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku