Wyzwania w hematologii
04 listopada - 05 listopada
Mercure Kraków Stare Miasto

Wyzwania w hematologii

Data 04 listopada - 05 listopada
Specjalizacja hematologia
Miejsce Mercure Kraków Stare Miasto

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością pragnę ogłosić, że w dniach 4-5 listopada 2022 roku w Krakowie powracamy z kolejną edycją konferencji hematologicznej „Wyzwania w hematologii”.

Tym razem tematem przewodnim będzie „Leczenie choroby opornej”.

Główną ideą spotkania będzie poszukiwanie kierunków badawczych i rozwiązań problemu oporności na leczenie.

Mam nadzieję, że ten temat Państwa zainteresuje. Zaplanowane sesje tematyczne staną się okazją do wysłuchania wielu ciekawych wykładów wygłoszonych przez ekspertów.Konferencja ma na celu m.in. stworzenie przestrzeni do szukania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań terapeutycznych w leczeniu chorób nawracającychi opornych czy przyczynienie się do rozwoju współpracy między ośrodkami leczenia hematologicznego w Polsce.

Chciałbym, aby wydarzenie było miejscem wzajemnego inspirowania się i motywowania do dalszej pracy.

Zachęcam do aktywnego udziału w konferencji.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sacha

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna: Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499).
Za udział w wydarzeniu zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych.

Kontakt dla uczestników:

Monika Nurzyńska
tel. 570 150 880

monika.nurzynska@med-space.pl

Program

Piątek, 4 listopada 2022
14:30-14:40 Otwarcie konferencji
 
SESJA I
Prowadzący:  
14:40 - 15:00 Leczenie opornej mielofibrozy
  prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
15:00 - 15:20 Leczenie opornej nadpłytkowości samoistnej
  dr n. med. Marta Sobas
15:20 - 15:40 Leczenie opornej przewlekłej białaczki szpikowej
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Sacha
15:40 - 16:00 CML treatment  during pregnancy
  Małgorzata Trawińska M.D.
16:00 - 16:20 Leczenie opornej mastocytozy  
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig  
16:20 - 16:30 Dyskusja
16:30 - 16:40 Przerwa
 
SESJA WYKŁADÓW SPONSOROWANYCH I  
Prowadzący:  
16:40 - 17:00 Leczenie pierwszej linii mielofibrozy w Polsce 
17:00 - 17:20 Ponatynib – czy naprawdę taki groźny?
17:20 - 17:40 Kiedy stosować Ropeg-IFN w leczeniu nowotworów 
  mieloproliferacyjnych  bez chromosomu Philadelphia?  
17:40 - 17:50 Przerwa
 
SESJA II 
Prowadzący:  
17:50 - 18:10 Leczenie opornej przewlekłej białaczki limfocytowej
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
18:10 - 18:20 Leczenie opornego chłoniaka Hodgkina
  prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
18:20 - 18:40 Leczenie opornych chłoniaków nieziarniczych
  dr n. med. Dagmara Zimowska-Curyło
18:40 - 19:00 Leczenie opornego szpiczaka plazmocytowego
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
19:00 - 19:10 Dyskusja
 
Sobota, 5 listopada 2022
SESJA III
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Anna Czyż
  prof. dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas
09:00 - 09:20 Rzadkie postaci opornego szpiczaka plazmocytowego
  prof. dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn
09:20 - 09:40 Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej
  prof. dr hab. n. med. Anna Czyż
09:40 – 10:00 Leczenie ostrej białaczki szpikowej
  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
10:00 - 10:20 Leczenie CAR-T – krytyczny przegląd wyników
  dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas prof. UJ
10:20 - 10:40 Leczenie CAR-T – perspektywy nowych zastosowań
  prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
10:40 - 11:00 Leczenie opornej choroby przeszczep 
  przeciwko gospodarzowi
  dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska
11:00 - 11:10 Dyskusja
11:10 - 11:20 Przerwa
 
SESJA WYKŁADÓW SPONSOROWANYCH II
Prowadzący:
11:20 - 11:40 TBC
11:40 - 12:00 TBC
12:00 - 12:15 TBC
12:15 - 12:30 Zakończenie i podsumowanie konferencji

 

 

 

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku