VI Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

VI Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

Informacje

Rozpoczęcie: 23 października
Zakończenie: 23 października
Miejsce: Hotel Koronny, ul. Koszary 7, Zamość
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji: VI Zamojskie Spotkanie Hematologiczne, która odbędzie się w dniu 23 października 2015 roku w Hotelu Koronnym w Zamościu.

Tradycyjnie patronatem Konferencję objęła Pani Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska oraz Pan Prezydent Miasta Zamościa mgr Andrzej Wnuk, Oddział Hematologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Współorganizatorami naukowymi konferencji są: Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantują bogate doświadczenie i wiedza wykładowców, którymi są uznani eksperci w dziedzinie hematologii, immunologii i onkologii.

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej

Dr Sławomir Górnik
Ordynator Oddziału Hematologicznego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego

Wykładowcy

Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej
Mentor i współprowadzenie konferencji

Dr hab. n. med. Anna Czyż
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Redaktor Naczelny „Acta Haematologica Polonica”

Dr hab. n. med. Lidia Gil
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Marek Hus
Kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant Wojewódzki województwa lubelskiego w dziedzinie hematologii

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki
Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
Z-ca Kierownika Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kierownik Kliniki Hematologii i Transfuzjologii CMKP w IHiT, Konsultant Wojewódzki województwa mazowieckiego w dziedzinie hematologii, Przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału PTHiT

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Wojewódzki województwa łódzkiego w dziedzinie hematologii

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki
Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska
Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej, Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Kierownik Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec
Konsultant Krajowy w dziedzinie hematologii, Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Do udziału w Konferencji zapraszamy hematologów, onkologów, internistów, lekarzy rodzinnych z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Uczestnictwo w Konferencji dla lekarzy jest bezpłatne.

Tematyka programu obejmuje wybrane zagadnienia z hematologii, onkologii, immunologii i chorób wewnętrznych.

W ramach Konferencji odbędzie się również spotkanie dla pacjentów zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu. Spotkanie zostanie zorganizowane w godzinach porannych przed Konferencją.

Portal edukacyjny Hematoonkologia.pl jest patronem medialnym VI Zamojskiego Spotkania Hematologicznego. Wykłady prezentowane podczas sesji zostaną zarejestrowane cyfrowo i następnie umieszczone w zakładce Relacje cyfrowe. Będzie to okazja do ponownego zapoznania się z wykładami przez lekarzy, którzy wzięli udział w spotkaniu i chcą powrócić do konkretnej prezentacji lub dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w tym wydarzeniu.

Organizator Konferencji:

MED SPACE s.c.
Krakowskie Przedmieście 36
20-002 Lublin

W razie jakichkolwiek pytań, osobą do kontaktu pozostaje Monika Rząd, tel. 504-285-081 lub 501-221-202, e-mail: info@med-space.pl

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).

Platynowy sponsor
Złoty sponsor
Srebrny sponsor

 


Brązowy sponsor
Sponsorzy wspierający
Patronat medialny

Hematoonkologia.pl
Medtube
Program

Program
VI Zamojskiego Spotkania Hematologicznego

 

Prowadzenie konferencji, komentarz mentora:

Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska

Sesja wstępna – choroby hematologiczne a zakażenia i szczepienia:

Prowadzenie sesji: Dr hab. n. med. Lidia Gil                                                                                        

11.00   Zaburzenia odporności w chorobach onkohematologicznych
            Prof. dr hab. n. med. K. Giannopoulos

11.20   Szczepienia u pacjentów z chorobami onkohematologicznymi
            Dr hab. n. med. Lidia Gil

11.40   Profilaktyka przeciwinfekcyjna u pacjentów onkohematologicznych 
            Dr hab. n. med. M. Hus

12.00   Cytopenie w zakażeniach 
            Prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz

12.20    Dyskusja, odpowiedzi na pytania z sali i zadane wcześniej mailowo         

12.30   Uroczyste otwarcie, słowo wstępne
            Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska

            X lat Oddziału Hematologicznego ZSzN Sp. z o.o. w Zamościu
            Lek. med. Sławomir Górnik Ordynator Oddziału Hematologicznego
           
            Wystąpienia gości.

13.30   Wykład inauguracyjny

 

Sesja II

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska

13.50   Niedokrwistość w chorobach onkohematologicznych
            Dr hab. n. med. Anna Czyż

14.10   komentarz, dyskusja                               

14.15  Choroba Gauchera
           Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska                                       

14.35   komentarz, dyskusja

14.40  Lunch

Sesja III – Szybka ścieżka onkologiczna – kiedy podejrzewać u pacjenta …

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha                 

15.25   … przewlekłą białaczkę szpikową
            Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

15.45   … nowotwór mieloproliferacyjny Ph-ujemny
           
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

16.05   … przewlekłą białaczkę limfocytową
            Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

16.35   … szpiczaka plazmocytowego
            Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak  

16.55   … chłoniaka złośliwego
            Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

17.15   … ostrą białaczkę           
            Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec

17.35   … zespół mielodysplastyczny   
          
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki

17.55   Pakiet onkologiczny:

Problemy na pograniczu lekarz rodzinny/internista - hematolog

Dyskusja panelowa wykładowców sesji z udziałem:

dr Krzysztof Tuczapski - z-ca Prezesa NFZ ds. Medycznych
dr hab. n. med. Marek Hus - Konsultant Wojewódzki ds. Hematologii
dr Krystyna Chudziak- Przewodnicząca Zamojskiego Oddziału terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Moderator:
Prof. Krzysztof Giannopoulos – redaktor naczelny Acta Haematologica Polonica

Ewentualne odpowiedzi na pytania zadane wcześniej mailowo.

18.55   Podsumowanie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska

19.00   Zakończenie konferencji    

 

PROGRAM

Najbliższe konferencje:
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
16 września
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Lublin
Lublin / Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
01 października
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
Lublin / online
Lublin / online / Hotel Ibis Styles, Aleja Solidarności 7
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
15 października
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
Cedzyna
Cedzyna / Hotel Uroczysko, Cedzyna
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl