Clinical Talks - Porozmawiajmy o Badaniach Klinicznych

Clinical Talks - Porozmawiajmy o Badaniach Klinicznych

Informacje

Rozpoczęcie: 19 października
Miejsce:
Specjalizacja: konferencja interdyscyplinarna

Zaproszenie

W związku z epidemią COVID-19 konferencja odbędzie się w formie online.

Konferencja pt. "Clinical Talks - Porozmawiajmy o Badaniach Klinicznych" jest organizowana przez studentów kierunku Biomedycyna działających w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wydarzenie ma być formą obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych i adresowane jest do lekarzy prowadzących badania kliniczne oraz przedstawicieli Sponsorów i Ośrodków prowadzących badania kliniczne zarówno komercyjne jak i akademickie.

Biomedycyna jest to nowo otwarty kierunek na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który prężnie działa od 2015 roku. Kierunek ten powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy, na pracowników, którzy posiadają wiedzę z pogranicza takich nauk jak medycyna, biologia molekularna oraz biotechnologia. Absolwenci Biomedycyny kończąc studia posiadają zarówno wysoko wyspecjalizowane umiejętności laboratoryjne jak i wiedzę z zakresu pracy w badaniach klinicznych. Jako przyszli potencjalni pracownicy tej branży chcieliby przyczynić się do poszerzania wiedzy na temat badań klinicznych oraz ich ogromnego znaczenia dla rozwoju współczesnej medycyny.

Organizowana Konferencja ma na celu zarówno nagłośnienie Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych jak i ma być okazją do przeprowadzenia dyskusji wśród ekspertów oraz interesariuszy na temat aktualnej sytuacji oraz przyszłości badań klinicznych w Polsce.

Program

18.30-20.00 PANEL WYKŁADOWY

Badania kliniczne z punktu widzenia sponsora komercyjnego
dr n. med. Adam Goszczyński
Dyrektor Medyczny Działu Onkologii Novartis Polska Sp. z o.o.

Badania kliniczne z punktu widzenia sponsora niekomercyjnego
dr hab. n. med. Dominik Dytfeld
Prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

Badania kliniczne z punktu widzenia CRO
dr  n. biol. Beata Maciejewska
Dyrektor Operacyjny Bioscience S.A, Stowarzyszenie GCP.pl

Możliwości komercjalizacji badań naukowych
dr hab. n. przyr. Przemysław Tylżanowski
Uniwersytet w Leuven

Dyskusja

20.00-20.05 PRZERWA

20.05-21.05 PANEL DYSKUSYJNY
                     Moderator: Józef Szopiński 

EKSPERCI:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe, Prezes Stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji

dr hab. n. med. Dominik Dytfeld
Prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego 

dr Adam Goszczyński
Dyrektor Medyczny Działu Onkologii Novartis Polska Sp. z o.o

dr Agnieszka Głowacka
ClinPharma

Wojciech Janus
Założyciel i Aministrator Portalu BKWP.pl

lek. med. Przemysław Kopyto 
Dyrektor Medyczny w QAH

dr n. biol. Beata Maciejewska
Stowarzyszenie GCP.pl

dr Paweł Pinkosz
Kierownik Działu Badań Innowacyjnych SPSK nr 4 w Lublinie

dr hab. n. przyr. Przemysław Tylżanowski
Uniwersytet w Leuven

 

 

*Program wydarzenia może ulec zmianie

PATRONAT

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lubelska Medycyna

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl