Zaburzenia hemostazy, praktyczne aspekty współpracy pomiędzy szpitalem a RCKiK

Zaburzenia hemostazy, praktyczne aspekty współpracy pomiędzy szpitalem a RCKiK

Informacje

Rozpoczęcie: 08 października
Zakończenie: 08 października
Miejsce: Wrocław, Online
Specjalizacja: hematologia, transfuzjologia

Zaproszenie

 

 

 

REGIONALNE CENTRUM KRWIODASTWA I KRWIOLECZNICTWA WE WROCŁAWIU 

 

Program

8 października 2020

 

17.30- 18.00 Otwarcie szkolenia 

                       prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
                       Insytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

18.00- 18.15 Jak diagnozuję i leczę nabytą hemofilię w 2020 roku?

                       prof. dr hab. n. med. Maria Podolak- Dawidziak
                      Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM Wrocław

18.15- 18.30 Analiza przypadków klinicznych pacjentów z AHA

                       dr n. med. Ewa Stefańska- Windyga
                       Insytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

18.30- 18.45 Zasady współpracy pomiędzy RCKiK a szpitalem, w oparciu o aktualny
                     Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2019-2023

                        prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
                        Insytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

18.45- 19.00 Problemy we współpracy RCKiK z podmiotami ochrony zdrowia

                        mgr Michał Mierzwicki
                        Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa
                        im. Prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu          

19.00- 19.30 Dyskusja 

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl