Konferencja Naukowa „Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne”, Lublin

Konferencja Naukowa „Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne”, Lublin

Informacje

Rozpoczęcie: 17 listopada
Zakończenie: 18 listopada
Miejsce: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin
Specjalizacja: hematologia, transplantologia

Zaproszenie

Konferencja Naukowa
TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE

Jubileusz 20-lecia transplantacji komórek krwiotwórczych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie

Lublin, 17-18 listopada 2017 r.


Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Dr hab. n. med. Maria Cioch

Dr hab. n. med. Marek Hus

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus


Patronat honorowy

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Drop

 


Patronat merytoryczny


Patronat medialny

 


 

Program

Konferencja Naukowa
TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE
Jubileusz 20-lecia transplantacji komórek krwiotwórczych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie
Lublin, 17-18 listopada 2017 r.


Program


 

17 listopada (piątek)

   

14.00 – 14.45

Część oficjalna
Przewodniczenie – Dr hab. n. med. Marek Hus, Dr hab. n. med. Maria Cioch

 

Wykład inauguracyjny
Transplantacje allogeniczne z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności w leczeniu chłoniaków
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki (30 min)

14.50 – 16.30

SESJA I
Szpiczak plazmocytowy, amyloidoza, chłoniaki indolentne, przewlekła białaczka limfocytowa
Przewodniczenie – Dr hab. n. med. Beata Jakubas, Dr hab. n. med. Maria Cioch

 

Miejsce autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego w dobie nowych terapii
Dr n. med. Adam Walter-Croneck (25 min.)

 

Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na amyloidozę
Dr n. med. Grzegorz Charliński (25 min.)

 

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaki indolentene
Dr hab. n. med. Beata Jakubas (25 min.)

 

Znaczenie transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
Dr n. med. Wojciech Legieć (25 min.)

16.30 - 16.55

Przerwa na kawę

16.55 - 19.00

SESJA II
Chłoniaki agresywne, chłoniak Hodgkina, ostra białaczka limfoblastyczna
Przewodniczenie – Dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

 

Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych z chłoniakiem płaszcza
Dr hab. n. med. Maria Cioch (25 min.)

 

Wyniki transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, leczonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie
Dr n. med. Małgorzata Wach (25 min.)

 

Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka Hodgkina
Dr n. med. Joanna Mańko (25 min.)

 

Transplantacja komórek krwiotwórczych u dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
Dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (25 min.)

 

Transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci z ostrą białaczka limfoblastyczną w Polsce
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk (25 min.)

19.30

Kolacja

   

18 listopada (sobota)

   

09.00 – 10.45

SESJA III
Nowe terapie w transplantologii
Przewodniczenie – Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki, Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

 

When to recommend a second autograft in patients with relapsed myeloma?
Prof. Evangelos Terpos (30 min)

 

Transplantacja haploidentyczna – nowa nadzieja dla chorych z nowotworami układu krwiotwórczego
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki (25 min)

 

Transplantacja allogeniczna komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaki
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz (25 min.)

 

Strategie mobilizacji komórek krwiotwórczych w nowotworach limfoidalnych – aktualizacja
Dr hab. n. med. Grzegorz Basak (25 min.)

10.45 – 11.00

Przerwa na kawę

11.00 – 12.40

SESJA IV
Powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych
Przewodniczenie – Dr hab. n. med. Lidia Gil, Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

 

EBV u chorych poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych: PTLD czy GVHD
Dr hab. n. med. Lidia Gil (25 min.)

 

Strategie diagnostyczno-terapeutyczne w zakażeniu CMV po transplantacji komórek krwiotwórczych
Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński (25 min.)

 

Postępy w diagnostyce i leczeniu inwazyjnych chorób grzybiczych u chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych
Dr med. Jolanta Stefaniak (25 min.)

 

Postępy w diagnostyce i leczeniu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi po transplantacji komórek krwiotwórczych
Dr hab. n. med. M. Bieniaszewska (25 min.)

12.40 – 12.55

Przerwa na kawę

12.55 – 14.10

SESJA V
Nowe terapie w hematologii
Przewodniczenie – Dr hab. n. med. Marek Hus, Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko

 

Przeciwciała anty-CD20 w leczeniu chłoniaków
Dr hab. n. med. Marek Hus (15 min.)

 

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu chłoniaka Hodgkina
Dr hab. n. med., prof. UR Andrzej Pluta (15 min.)

 

Inhibitory kinaz w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych i limfoproliferacyjnych – nowe programy terapeutyczne
Dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek (15 min)

 

Nowe terapie we wrodzonych i nabytych skazach krwotocznych
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko (15 min)

 

Czynniki wzrostu w hematologii i transplantologii
Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (15 min)

14.15

Lunch


Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl