Forum Intensywnej Terapii

Forum Intensywnej Terapii

Informacje

Rozpoczęcie: 24 kwietnia
Zakończenie: 24 kwietnia
Miejsce: Online
Specjalizacja: anestezjologia, pulmonologia, interna, medycyna ratunkowa, kardiologia

Zaproszenie

 

Szanowni Państwo,

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa po raz kolejny na konferencję dotyczącą interdyscyplinarnych zagadnień związanych z postępowaniem z pacjentami w stanach krytycznych – Forum Intensywnej Terapii.
Odbędzie się ona w dniach 16-17 oraz 23-24 kwietnia 2021 r.

Ubolewamy, iż ze względów epidemiologicznych nie możemy Państwa, wzorem lat poprzednich, gościć w Krakowie, ale wierzymy, że jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom konferencji również w formie on-line.

Doświadczeniem poprzednich lat przygotowaliśmy różnorodny program, zaprosiliśmy świetnych praktyków i wybitnych wykładowców. Staraliśmy się uwzględnić potrzeby zarówno początkujących jak i bardziej doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Miniony rok obfitował w wiele wyzwań, ale pokazał również jak istotne jest zaangażowanie różnych grup i różnych specjalności, szczególnie dla opieki nad krytycznie chorymi. Mamy nadzieję na ożywione dyskusje, wymianę Państwa doświadczeń i poglądów. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych intensywną terapią i opieką nad chorymi w stanach krytycznych. Spotkajmy się na Forum Intensywnej Terapii 2021!

Prof. Wojciech Szczeklik
Prof. Roman Jaeschke
Zespół IntensywnaPL

 

Konferencja skierowana jest do lekarek i lekarzy anestezjologów, pulmonologów, internistów, lekarzy medycyny ratunkowej, kardiologów, a także do pielęgniarek i pielęgiarzy oraz ratowniczek i ratowników medycznych.
Do udziału w konferencji zapraszamy również studentów zainteresowanych opieką nad pacjentami w stanach krytycznych.


Konferencja płatna: 50 zł; studenci: 25 zł.

Za udział w wydarzeniu przysługują punkty edukacyjne: lekarze - 19 pkt., ratownicy medyczni - 20 pkt.

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
prof. dr hab. n. med. Waldemar Goździk
prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
dr hab. n. med. Tomasz Czarnik
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
dr n. med. Bartosz Kudliński
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
dr n. med. Dariusz Onichimowski
dr n. med. Robert Włodarski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke
lek. med. Jacek Górka
lek. med. Anna Włudarczyk
lek. med. Jakub Fronczek
lek. med. Kamil Polok
Jakub Nelle
mgr Tomasz Janus

PATRONAT NAUKOWY

   

PATRONAT

 

    

 

 

PARTNER STRATEGICZNY

 

 

 

PARTNER GŁÓWNY

 

 

 

PARTNER

 

 

     

 

PARTNER WSPIERAJĄCY

 

 

 

 

 

Program

16 kwietnia, piątek

SESJA I POSTĘPY W INTENSYWNEJ TERAPII

14:40-15:50    Ciągłe terapie nerkozastępcze w systemie multiFiltratePRO 
                        Wojciech Sołtysik, Krzysztof Słaboszewski

16:00-16:05    Rozpoczęcie konferencji

16:05-16:25    Nowości w intensywnej terapii
                         
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

16:25-16:45    Problem delirium stanu ciężkiego u pacjentów z COVID-19
                         
dr hab. n. med.  Katarzyna Koftis

16:45-17:05    Dostępy naczyniowe – czy warto zmieniać nasze przyzwyczajenia?
                         
dr n. med.  Ryszard Gawda

17:05-17:25    New Delhi - najczęsciej występująca karbapenemaza w OIT
                         
dr n. med. Agnieszka Żukowska

17:25-17:45    Współczesna wentylacja mechaniczna płuc – rzadziej używane tryby 
                         -czy wiemy jak i kiedy ich używać?

                         dr hab. n. med.  Dariusz Maciejewski, prof. ATH

17:45-18:05    HFNOT – kiedy i jak należy stosować? Omówienie wytycznych
                         dr n. med.  Mirosław Ziętkiewicz

18:05-18:20    Dyskusja

18:20-18:30    Przerwa reklamowa

 

SESJA II INTENSYWNA PEDIATRYCZNA

18:30-18:50    PARDS we wstrząsie septycznym dzieci – rozpoznanie i leczenie
                         
dr hab. n. med.  Marzena Zielińska

18:50-19:10    PIMS – skala problemu i metody leczenia
                         
dr n. med.  Magdalena Mierzewska-Schmidt

19:10-19:30    Sepsa na intensywnej terapii dziecięcej
                         
dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, prof. UMP

19:30-19:50    Leczenie żywieniowe dzieci na oddziale intensywnej terapii
                         
dr hab. n. med. Mikołaj Spodaryk, prof. KA

19:50-20:10    Hipotermia terapeutyczna u pacjentów pediatrycznych leczonych na intensywnej terapii
                         
prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta

20:10-20:25    Dyskusja

 

17 kwietnia, sobota

SESJA III INTENSYWNE PIELĘGNIARSTWO

10:00-10:20    Ten pacjent mi się nie podoba – udział pielęgniarki we wczesnym rozpoznawaniu
                         stanów zagrożenia życia
                         
dr n. med. Paweł Witt

10:20-10:40    Ból i sedacja w intensywnej terapii w kontekście bezpieczeństwa epidemiologicznego
                         
prof. dr hab. n. med.  Tomasz Gaszyński

10:40-11:00    Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom
                         
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

11:00-11:20    Pielęgniarstwo Anestezjologiczne- zawód, pasja, powołanie, trudna miłość...
                         Dlaczego warto pracować w oddziale Intensywnej Terapii?
                         mgr Marzena Pęgiel

11:20-11:40    Wczesna mobilizacja pacjentów na intensywnej terapii = same korzyści
                         dr n. med.  Wojciech Serednicki

11:40-11:55    Dyskusja

11:55-12:05    Przerwa reklamowa

 

SESJA IV INTENSYWNA DIAGNOSTYKA

12:05-12:25    Najczęstsze zaburzenia rytmu serca – rozpoznawanie, postępowanie
                         
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

12:25-12:45    Pacjent astmą/ Pochp na intensywnej terapii
                         dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

12:45-13:05    Kiedy podejrzewać zakażenia grzybicze na OIT? Jak rozpoznawać i leczyć?
                         
prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski

13:05-13:25    Czas prowadzenia antybiotykoterapii – kiedy włączyć, kiedy przerwać, zmienić, albo
                         kiedy kontynuować?

                         prof. dr hab. n. med.  Mirosław Czuczwar

13:25-13:45    Rola USG w ocenie układu oddechowego
                         dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

13:45-14:05    Powikłania płucne po zabiegach operacyjnych
                        - jak rozpoznawać, jak zapobiegać i jak leczyć?
                         
dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz

14:05-14:20    Dyskusja

14:20-14:50     Praktyczne aspekty cewników centralnych z dostępu obwodowego-
                          implemntacja PICC pod osłoną USG
                          Agnieszka Wyderka RN, M.Ed.

 

23 kwietnia, piątek

SESJA V SZEROKO O INTENSYWNEJ

16:00-16:20    Anestezjolog i intensywista- zawód o wysokim ryzyku. Współczesne zagrożenia
                         
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

16:20-16:40    European perspectives in intensive care education
                         
prof. Frantisek Duska

16:40-17:00    Opieka poresuscytacyjna i prognozowanie wyników leczenia u pacjentów po NZK
                         
dr Wojciech Mudyna

17:00-17:20    Przeszkody w organizacji opieki nad potencjalnym dawcą narządów
                         
dr Piotr Gałkin

17:20-17:40    Szpitalny potencjał dawstwa narządów od zmarłych w mechanizmie śmierci mózgu
                         mgr Teresa Danek

17:40-17:55    Dyskusja

17:55-18:05    Przerwa reklamowa

 

SESJA VI INTENSYWNA RATUNKOWA

18:05-18:25    Wstępne postępowanie u pacjenta z urazem wielonarządowym
                         
dr hab. n. med. Michał Nowakowski

18:25-18:45    Nowe wytyczne resuscytacji ERC – jakie zmiany pojawiły się w nowych wytycznych
                         resuscytacji ERC?
                         
dr n. med. Grzegorz Cebula

18:45-19:05    Wykorzystanie USG podczas akcji resuscytacyjnej
                         
dr n. med. Wojciech Gola

19:05-19:25    Niezamierzona hipotermia miejska na SOR i na IT
                         
prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała

19:25-19:45    Niesteroidowe leki przeciwzapalne i ich wykorzystanie w medycynie ratunkowej
                         i intensywnej terapii

                         prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

19:45-19:55    Dyskusja
                         

19:55-20:35    From Saving Lives to Changing System - How Rapid Response Systems
                        transform the journey of Critically III patients in Hospital
                         prof. Chris Subbe
                         Warsztat pod patronatem PHILIPS

20:25-20:40     Dyskusja    

20:45-21:15     Dostęp doszpikowy- EZ-IO w praktyce
                          Agnieszka Wyderka RN, M.Ed.
                       
  Warsztat pod patronatem Teleflex

 

24 kwietnia, sobota

SESJA VII INTENSYWNA EDUKACJA

08:50-09:50    Wynik badania mikrobiologicznego a pacjent na OIT
                         
dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal, dr n. med. Beata Mączyńska
                         Wykład pod patronatem Polpharma

10:00-10:20    Nieinwazyjna mechaniczna wentylacja płuc– zrozumiale od podstaw
                         
dr n. med. Aleksander Kania
                        Wykład pod patronatem PHILIPS

10:20-10:40    Advanced Acid Base: A practical approach
                         
prof. Frantisek Duska

10:40-11:00    Terapia nerkozastępcza – podstawy, wskazania, zasady prowadzenia
                        
 dr hab. n. med. Tomasz Czarnik 

11:00-11:20    Płynoterapia – podstawy. Kiedy i jak stosować płyny? Jakie płyny wybierać?
                         
dr n. med. Dariusz Onichimowski 

11:20-11:40    EBM – jak czytać wyniki badań naukowych i jak z nich korzystać w praktyce klinicznej?
                         
prof. Roman Jaeschke

11:40-12:00    Wstrząs krwotoczny - rozpoznanie i leczenie na podstawie obecnych
                         dowodów naukowych
                         
dr hab. n. med. Sylweriusz Kosiński

12:00-12:20    Podstawy leczenia żywieniowego krytycznie chorych
                         
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

12:20-12:35    Dyskusja

 

SESJA VIII INTENSYWNE LECZENIE

12:35-12:55    Intensywne leczenie skazy krwotocznej na przykładzie przebytej hemofilii
                         
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

12:55-13:15    Jak leczę wstrząs septyczny? Sepsis treatment – beyond guidelines
                       
 prof. Bram Rochwerg

13:15-13:35    ECMO i jego rola w leczeniu ARDS w dobie COVID-19
                         
prof. dr hab. n. med.Waldemar Goździk

13:35-13:55    CRRT
                         
dr Bartosz Kudliński

13:55-14:15    Uszkodzenie wątroby w intensywnej terapii. Niewydolność wątroby i jej leczenie
                         prof. Marcin Wąsowicz

14:15-14:35    Płynoterapia – kiedy leczy, a kiedy szkodzi?
                         prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

14:35-14:55    Rola trapii absorbujących cytoiny w 2021 roku.
                         Cytokine removal in sepsis- where are we in 2021?

                         prof. Zsolt Molnar 

14:55-15:10    Dyskusja

15:10-15:20    Zakończenie konferencji

 

PROGRAM PDF

Najbliższe konferencje:
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
16 września
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Lublin
Lublin / Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
01 października
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
Lublin / online
Lublin / online / Hotel Ibis Styles, Aleja Solidarności 7
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
15 października
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
Cedzyna
Cedzyna / Hotel Uroczysko, Cedzyna
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl