Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych na nowych zasadach z perspektywy lekarza oraz świadczeniodawcy

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych na nowych zasadach z perspektywy lekarza oraz świadczeniodawcy

Informacje

Rozpoczęcie: 25 marca
Zakończenie: 25 marca
Miejsce: Online
Specjalizacja: onkologia, hematologia, prawo, zarządzanie, rozliczanie świadczeń

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w webinarium Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych na nowych zasadach z perspektywy lekarza oraz świadczeniodawcy, które odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. w godz. 17:30-19.30.

Konferencja skierowana jest do pracowników sektoru ochrony zdrowia: lekarzy hematologów i onkologów, dyrektorów naczelnych, medycznych, finansowych, kierowników działów rozliczeń, kierowników aptek szpitalnych, farmaceutów.

Na szkoleniu wskażemy Państwu z perspektywy świadczeniodawcy oraz lekarza praktyka:

  • Jakie podmioty lecznicze mogą finansować lek w ramach RDTL ?

  • W jaki sposób uzyskać zgodę na finansowanie leku w ramach RDTL ?

  • Przeanalizujemy wewnętrzne procedury podmiotów leczniczych określające zasady składania wniosków o zastosowanie leku w ramach RDTL

 

PROGRAM:

  • Zmiany wprowadzone Ustawą o Funduszu Medycznym

  • Podmioty lecznicze realizujące RDTL

  • Finansowanie leków w ramach RDTL oraz nowy sposób rozliczania RDTL

  • Procedura wewnętrzna podmiotu leczniczego określająca zasad składania wniosków o zastosowanie leku w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowej

 

PRELEGENCI:

dr n. med. Beata Jagielska
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie
Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej

mec. Adam Twarowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

mgr inż. Magdalena Sakowicz
Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

mgr Dorota Łęcka
Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 

Najbliższe konferencje:
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl