Testowanie PD-L1 w raku płuca – praktyczne warsztaty

Testowanie PD-L1 w raku płuca – praktyczne warsztaty

Informacje

Rozpoczęcie: 13 stycznia
Miejsce: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa
Specjalizacja: patomorfologia

Zaproszenie

Warsztaty są skierowane do patomorfologów, techników i diagnostów laboratoryjnych. Będą się odbywać równolegle w dwóch grupach: patomorfologów i techników/diagnostów laboratoryjnych.

Kierownik Naukowy - prof. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, Warszawa

Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej - Wejście Główne A, I piętro Budynek Curieterapii


Sponsor Główny:

Sponsor:


Organizator: MED SPACE s.c.

Osoba odpowiedzialna za rejestrację:
Agnieszka Kuźnicka,
e-mail: agnieszka.kuznicka@med-space.pl
tel. 570-700-321

Program

Testowanie PD-L1 w raku płuca – praktyczne warsztaty dla patomorfologów

08.30

Wyjazd z hotelu

08.45 - 09.00

Powitanie // Wprowadzenie
Prof. dr hab. med. Monika Prochorec-Sobieszek

09.15 - 09.45

Wykład wprowadzający
Diagnostyka PDL-1 w niedrobnokomórkowym raku płuca (NSCLC)
Prof. dr hab. med. Monika Prochorec-Sobieszek

09.45 - 10.15

Wykład wprowadzający
Praktyczne zasady oceny immunohistochemicznej PD-L1, (Programmed Death Ligand 1), Clone 22C3 w NSCLC
Dr n. med. Piotr Wiśniewski

10.15 - 10.30

Przerwa kawowa

10.30 - 11.30

Sesja mikroskopowa
Przykłady oceny PDL-1 w NSCLC – prezentacja preparatów szkoleniowych
Dr n. med. Piotr Wiśniewski

11.30 - 12.30

Sesja mikroskopowa
Wstępny test (5 przypadków)
Uczestnicy

12.30 - 13.00

Sesja mikroskopowa
Omówienie wyników
Dr n. med. Piotr Wiśniewski

13.30 - 14.30

Lunch

14.30 - 16.30

Sesja mikroskopowa
Ocena skuteczności szkolenia (15-20 przypadków)
Uczestnicy

16.30 - 16.45

Przerwa kawowa

16.45 - 17.45

Sesja mikroskopowa
Dyskusja nad wynikami
Dr n. med. Piotr Wiśniewski, Prof. dr hab. med. Monika Prochorec-Sobieszek

17.45 - 18.00

Podsumowanie warsztatów i rozdanie certyfikatów

 

Testowanie PD-L1 w raku płuca – praktyczne warsztaty dla techników/diagnostów laboratoryjnych

08.45 - 09.00

Powitanie // Wprowadzenie
Prof. dr hab. med. Monika Prochorec-Sobieszek

09.15 - 09.45

Wykład wprowadzający
Etap przedanalityczny i analityczny w diagnostyce raka niedrobnokomórkowego płuca (NSCLC)
Mgr Iwona Sosnowska

09.45 - 10.15

Wykład wprowadzający
Praktyczne zasady wykonania barwienia immunohistochemicznego PD-L1, (Programmed Death Ligand 1), Clone 22C3 w NSCLC
Mgr Edyta Derezińska-Wołek

10.15 - 10.30

Przerwa kawowa

10.30 - 11.30

Sesja praktyczna
Postępowanie z materiałem biologicznym tkankowym od momentu pobrania do wykonania barwienia IHC PDL-1
Mgr Iwona Sosnowska

11.30 - 12.30

Sesja praktyczna
Opracowanie materiału cytologicznego - rozmazów i cytobloków
Mgr Edyta Derezińska-Wołek

12.30 - 14.00

Sesja praktyczna
Wykonanie barwienia IHC markerem PD-L1, Clone 22C3 w NSCLC
Uczestnicy

14.00 - 15.00

Lunch

15.00 - 16.00

Sesja mikroskopowa
Omówienie wyników barwienia (10 przypadków)
Mgr Edyta Derezińska-Wołek, Mgr Iwona Sosnowska

16.00 - 16.15

Przerwa kawowa

16.15 - 17.15

Sesja mikroskopowa
Ocena skuteczności szkolenia - test
Uczestnicy

17.15 - 17.30

Sesja mikroskopowa
Omówienie wyników - dyskusja
Mgr Edyta Derezińska-Wołek Mgr Iwona Sosnowska

17.30-18.00

Podsumowanie warsztatów i rozdanie certyfikatów

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl