VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO -SZKOLENIOWA „New challenges – old problems in anesthesiology and intensive care”

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO -SZKOLENIOWA „New challenges – old problems in anesthesiology and intensive care”

Informacje

Rozpoczęcie: 08 czerwca
Zakończenie: 10 czerwca
Miejsce: Cedzyna k. Kielc, Centrum Konferencyjne Hotelu Uroczysko
Specjalizacja: Anestezjologia

Strona www: https://anestezjologia2018.pl/

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Naukowego mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii”. Jest to kontynuacja konferencji organizowanych przez oddział Roztoczański Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z oddziałami Świętokrzyskim, Łódzkim i Warmińsko-Mazurskim.

Ostatnie pięć spotkań cieszyło się dużą popularnością wśród uczestników, jaki i wykładowców, ze względu na zarówno wartość naukowo-dydaktyczną konferencji oraz niezapomnianą atmosferę poza wykładową. Teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa na VI spotkanie, które będzie miało miejsce w dniach 8-10 czerwca 2018 r., tradycyjnie już w Cedzynie k/Kielc.

Postaramy się, aby to czerwcowe spotkanie było dla uczestników nie tylko ciekawe i inspirujące pod względem merytorycznym, ale również unikalnym forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i konsultacji przypadków klinicznych.

Mam nadzieję, że konferencja w swojej formule spełni oczekiwania uczestników i pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Zapraszamy serdecznie

dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

dr n. med. Michał Borys
Przewodniczący oddziału Roztoczańskiego PTAiIT

 

Organizator: MED SPACE s.c.

Osoba odpowiedzialna za rejestrację:
Jagoda Koszko,
e-mail: jagoda.koszko@med-space.pl
tel. 570-700-537

 

ZŁOTY PARTNER

 

 

 

   

 

 

SREBRNY PARTNER

 

  

 

 

BRĄZOWY PARTNER

 

 

 

 

 

Program

PIĄTEK
8 czerwca 2018 r.

12:00-13:00

OBIAD I REJESTRACJA

13:00-14:30

SESJA I
PŁYNOTERAPIA OKOŁOOPERACYJNA
Moderator: prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała

 

Płynoterapia okołooperacyjna – skąd przyszliśmy?
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Płynoterapia okołooperacyjna – gdzie jesteśmy?

prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Płynoterapia okołooperacyjna – dokąd idziemy?
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz


MAP – Jaki ma być cel terapii wstrząsu?

dr n. med. Bartosz Kudliński
Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu

14:30-16:00

SESJA II
ANESTEZJA REGIONALNA
Moderator: dr n. med. Radosław Marciniak

 

Rola ultrasonografii w małoinwazyjnych metodach leczenia bólu
dr n. med. Luay Al-Qadi
Poradnia i Pracownia Leczenia Bólu, Stobrawskie Centrum Medyczne, Kup

Blokada ESPB i inne blokady regionalne w chirurgii klatki piersiowej
dr n. med. Radosław Marciniak
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu - Centrum Urazowe

Blokady TAP/QL
dr Beata Potręć-Studzińska
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Blokady do operacji stawu kolanowego
dr Wojciech Gola
Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

16:00-16:30

PRZERWA KAWOWA

16:30-17:45

SESJA III
NEUROANESTEZJOLOGIA
Moderator: dr hab. n. med. Cezary Pakulski

 

dr n. med. Beata Rzewuska
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Monitorowanie SjvO2 u chorych leczonych w OIT - możliwe zastosowania i ograniczenia
dr hab. n. med. Cezary Pakulski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr. n. med. Krzysztof Rzewuski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ERAS i jego miejsce w neurochirurgii
dr Agata Andrzejewska
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie

17:45-19:00

SESJA IV
ERAS
Moderator: dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

 

Enhanced recovery after surgery (ERAS) - paradigm shift in Anesthesiology. Preoperative aspects
prof. Jochen Strauss
Szpital Helios Berlin-Buch, Niemcy

Enhanced recovery after surgery (ERAS) - zmiana paradygmatu w anestezjologii. Aspekty okołooperacyjne
dr Sebastian Kazimierczak

Enhanced recovery after surgery (ERAS) - zmiana paradygmatu w anestezjologii. Aspekty pooperacyjne
dr Malgorzata Schram

20:30

KOLACJA

           

SOBOTA
9 czerwca 2018 r.

8:00-9:00

ŚNIADANIE

9:00-10:00

SESJA V
WYZWANIA ANESTEZJOLOGICZNE
Moderator: dr n. med. Michał Borys

 

Protokół TCI w anestezjologii – wytyczne brytyjskie
dr n. med. Monika Słaboń-Willand
Niepubliczny Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach

Głęboki blok nerwowo-mięśniowy w chirurgii laparoskopowej oczami chirurga
dr n. med. Marcin Misiek
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach


Głęboki blok w chirurgii laparoskopowej oczami anestezjologa
dr n. med. Edyta Stolarczyk
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

10:00-10:15

PRZERWA KAWOWA

10:15-12:15

SESJA VI
ECMO
Moderator: dr n. med. Konstanty Szułdrzyński

 

ECMO in Belarussia
dr Marianna Gurova, dr Maksim Katsin

Blood purification techniques in the ICU setting
prof. Zhiyong Peng
School of Medicine Wuhan University, Chiny

dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr n. med. Marcin Ligowski
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Robert Włodarski 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

mgr inż. Jarosław Traczyk

12:15-13:45

SESJA VII
ZAKAŻENIA W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII
Moderator:

 

Co nowego w leczeniu zakażeń (bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych) u pacjentów z zaburzeniami odporności?
dr hab. n. med. Lidia Gil
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. Dorel Sandesc
Clinical Hospital No.1, Timisoara, Rumunia

Inwazyjne zakażenia grzybicze w oddziałach intensywnej terapii
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czy symulacje Monte Carlo mogą pomóc w podejmowaniu decyzji klinicznych?
mgr farm. Agnieszka Borsuk-De Moor
Gdański Uniwersytet Medyczny

13:45-15:00

OBIAD

15:00-15:30

SESJA SPECJALNA BAXTER

 

Płynoterapia
prof. Dileep Lobo
Professor of Gastrointestinal Surgery at the University of Nottingham Consultant Hepatopancreaticobiliary Surgeon at Queen's Medical Centre, Nottingham, United Kingdom

15:30-18:00

SESJA VIII
SEKCJA INTENSYWNEJ TERAPII KARDIOLOGICZNEJ I RESUSCYTACJI POLSKIEGO TOWARZYSTAWA KARDIOLOGICZNEGO
Moderatorzy: dr hab. n. med. Marek Gierlotka, dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

 

Rewaskularyzacja przezskórna u chorego z wielonaczyniową chorobą wieńcową i ostrą niewydolnością serca
dr n. med. Michał Hawranek
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ECMO w STEMI – „bridge to recovery”
Wspomaganie krążenia u pacjentów ze świeżym zawałem serca

dr n. med. Paulina Łopatowska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Pilne TAVI u chorego na ITK
dr n. med. Jerzy Sacha
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Infekcyjne zapalenie wsierdzia na sztucznej zastawce, czyli kiedy niemożliwe staje się możliwym
dr n. med. Marta Kamińska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Levosimendan w leczeniu wstrząsu septycznego
dr n. med. Dariusz Onichimowski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Echokardiografia w intensywnej terapii czyli dlaczego intensywista powinien sam wykonywać to badanie u swoich pacjentów
dr n. med. Marek Maślicki
Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli

dr n. med. Tomasz Czarnik

18:00-19:30

SESJA IX
POLSPEN
Moderator:

 

Zapotrzebowanie na białko
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

CRRT i zapotrzebowanie na białko
dr n. med. Dariusz Onichimowski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Kalorymetria na OIT
prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Oxidative stress – as molecular metabolic disaster and antioxidant therapy in critically ill polytrauma patients
dr Alexandru Rogobete
Emegrency County Hospital "Pius Binzeu", Timisoara, Rumunia

Żywienie w OIT w świetle nowych wytycznych
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

NIEDZIELA
10 czerwca 2018 r.

8:00-9:00

ŚNIADANIE

9:00-10:30

SESJA X
SEKCJI UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH PTAIIT
Moderator:

 

Trudna intubacja u pacjenta w IT
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi

Nowe urządzenia do udrażniania GDO w ratownictwie
dr n. med. Dawid Aleksandrowicz
Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust w Londynie

Różnice pomiędzy wideolaryngoskopami
dr Jakub Pondel

prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

10:30-11:00

PRZERWA KAWOWA

11:00-12:00

SESJA XI
Z UDZIAŁEM KONSULTANTA KRAJOWEGO

 

prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk    
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Gdański Uniwersytet Medyczny

12:00-13:30

SESJA XII
BADANIA NAUKOWE W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Moderator:

 

Szkodliwe działanie tlenu u pacjentów w stanach krytycznych
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr n. med. Michał Borys
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Badania naukowe w chirurgii – aktualny stan wiedzy i niewiedzy
dr n. med. Maciej Matłok
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr n. med. Paweł Piwowarczyk
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

HMV w chorobach nerwowomięśniowych
dr Grażyna Szczukiewicz-Markowska
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

13:30-15:00

OBIAD

 

Najbliższe konferencje:
© 2015 MED SPACE. Kodowanie: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl