IX Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

IX Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

Informacje

Rozpoczęcie: 05 października
Miejsce: Hotel Artis, Sitaniec 1, Zamość
Specjalizacja: hematologia, interna

Zaproszenie

W imieniu Komitetu Naukowego IX Zamojskiego Spotkania Hematologicznego, które odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku w Zamościu, zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Zamojskie Spotkania Hematologiczne skierowane jest nie tylko do lekarzy hematologów, ale również specjalistów z zakresu interny i medycyny rodzinnej. Program konferencji skonstruowano w taki sposób, aby przedstawiane zagadnienia pogłębiały wiedzę uczestników dostarczając im jak najwięcej wiadomości praktycznych przydatnych w skutecznym stawianiu diagnozy.

Wysoki poziom merytoryczny prezentowanych podczas konferencji treści, gwarantuje zaproszenie do współpracy specjalistów o rozległej wiedzy i bogatym doświadczeniu. W charakterze wykładowców w konferencji wezmą udział lekarze specjalizujący się w zakresie hematologii, kardiologii, nefrologii i chirurgii.

IX Zamojskie Spotkanie Hematologiczne zostało objęte patronatem merytorycznym Pani Prof. dr hab. n. med. Anny Dmoszyńskiej - Przewodniczącej Polskiej Grupy Szpiczakowej, zaś gospodarzem spotkania jest Zamojski Szpital Niepubliczny.

 

Organizator: MED SPACE s.c.

Osoba odpowiedzialna za rejestrację:
Jagoda Koszko
e-mail: jagoda.koszko@med-space.pl
tel.: 570 700 537ZŁOTY PARTNER

 

 

 

SREBRNY PARTNER

 

BRĄZOWY PARTNER

 

 

PARTNER WSPIERAJĄCY

 

 

 

 

 

 WYSTAWCA

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

 

Program

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 – 12.10

SESJA I

 

PROBLEMY HEMOSTAZY CZ. I

 

Moderator: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

10.30 – 10.50

Hemofilia

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

10.50 – 11.10

Nocna napadowa hemoglobinuria

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

11.10 – 11.30

„Nowe” antykoagulanty w chorobach kardiologicznych – czy i kiedy są lepsze od „starych”?

 

Dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok 

11.30 – 11.50

Antykoagulanty u pacjentów z chorobą nowotworową – kiedy powinniśmy

 

wdrożyć, kiedy zakończyć podawanie oraz jaki lek wybrać?

 

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

11.50 – 12.10

Dyskusja

 

 

12.10 – 12.15

PRZERWA

 

 

12.15 – 12.45

OTWARCIE IX ZAMOJSKIEGO SPOTKANIA HEMATOLOGICZNEGO

 

Powitanie - Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska, Dr Sławomir Górnik

 

Wystąpienia gości

 

Wręczenie statuetki „Przyjaciel Zamojskiej Hematologii” Dr hab. n. med.

 

Markowi Husowi przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na

 

Nowotwory Krwi w Zamościu

12.45 – 13.10

WYKŁAD INAUGURACYJNY

 

Problemy w prowadzeniu pacjentów po leczeniu przeciwciałami monoklonalnymi

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

 

 

13.10 – 14.00

SESJA  II

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska, Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

13.10 – 13.30

Dyskrazje plazmocytowe inne niż szpiczak

 

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Dr n. med. Anna Waszczuk-Gajda

13.30 – 13.50

Pierwotna mielofibroza – podsumowanie na czas obecny

 

Dr hab. n. med. Marek Hus 

13.50 – 14.00

Dyskusja

 

 

14.00 – 14.40

SESJA III

 

JAK PROGNOZOWAĆ DALSZY PRZEBIEG CHOROBY I LOSY PACJENTA

 

Z ROZPOZNANIEM WYBRANYCH NOWOTWORÓW HEMATOLOGICZNYCH? CZ. I

 

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

14.00 – 14.15

Przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa i nadpłytkowość samoistna

 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

14.15 – 14.30

Szpiczak plazmocytowy

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

14.30 – 14.40

Dyskusja

 

 

14.40 – 15.10

LUNCH

 

 

15.10 – 16.05

SESJA IV

 

JAK PROGNOZOWAĆ DALSZY PRZEBIEG CHOROBY I LOSY PACJENTA

 

Z ROZPOZNANIEM WYBRANYCH NOWOTWORÓW HEMATOLOGICZNYCH? CZ. II

 

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha, Dr hab. n. med. Marek Hus 

15.10 – 15.25

Przewlekła białaczka limfocytowa i chłoniaki indolentne

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

15.25 – 15.40

Chłoniaki agresywne – nieHodgkinowskie

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

15.40 – 15.55

Zespoły mielodysplastyczne

 

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

15.55 – 16.05

Dyskusja

 

 

16.05 – 16.20

PRZERWA KAWOWA

 

 

16.20 – 17.30

SESJA V

 

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

16.20 – 16.40

Niedokrwistość z niedoboru żelaza – stary problem – nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

 

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek 

16.40 – 17.00

ABC infekcji grzybiczych w chorych onkohematologicznych

 

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil, Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

17.00 – 17.20

ABC leczenia wspomagającego w onkohematologii

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos 

17.20 – 17.30

Dyskusja

 

 

17.30 – 17.45

PRZERWA KAWOWA

 

 

17.45 – 19.15

SESJA VI

 

PROBLEMY HEMOSTAZY CZ. II

 

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha,

 

Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska

17.45 – 18.05

„Stare” i „nowe” antykoagulanty - prowadzenie pacjentów z niewydolnością nerek

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski

18.05 – 18.25

Jak przygotować pacjentów z przewlekłą antykoagulacją leczonych za pomocą

 

nowych doustnych antykoagulantów do zabiegów?

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz 

18.25 – 18.45

ABC trombofilii

 

Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

18.45 – 19.00

Dyskusja

 

 

19.00 – 19.15

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska, Dr Sławomir Górnik

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl