Warsztaty naukowe LYFE

Warsztaty naukowe LYFE

Informacje

Rozpoczęcie: 07 września
Zakończenie: 08 września
Miejsce: Hotel Intercontinental, Warszawa, Sala Symfonia, Piętro III
Specjalizacja: Hematologia

Zaproszenie

Warsztaty LYMPHOMA FORUM OF EXCELLENCE

7 - 8 września 2018 r.

Hotel InterContinental, Warszawa

 

ORGANIZATOR

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

 

Program

Dzień I
7 września 2018 r.

12.00 – 13.00

LUNCH

13.00 – 13.10

Wprowadzenie, agenda spotkania

 

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

13.10 – 13.30

Klasyfikacja WHO 2017 – zmiany w chłoniakach B-komórkowych

 

Prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

13.30 – 14.00

Zmiany w klasyfikacji DLBCL a implikacje terapeutyczne

 

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

14.00 – 14.30

Aktualne standardy leczenia chłoniaka grudkowego

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

14.30 – 15.15

Prezentacja przypadków klinicznych

15.15 – 15.30

PRZERWA KAWOWA

15.30 – 15.50

Co może zmienić obinutuzumab w leczeniu wcześniej nieleczonych chorych

 

na chłoniaka grudkowego?

 

Prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

15.50 – 16.20

Prezentacja przypadków klinicznych

16.20 – 16.40

Transformacje chłoniaka grudkowego do postaci agresywnych - czynniki

 

predysponujące, postępowanie

 

Dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik

16.40 – 16.55

Prezentacja przypadków klinicznych

16.55 – 17.15

Przeszczepy u chorych z DLBCL, FL - aktualne zalecenia a praktyka kliniczna

 

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

17.15 – 17.45

Prezentacja przypadków klinicznych

17.45 – 18.00

PRZERWA KAWOWA

18.00 – 19.00

Warsztat z psychologiem – komunikacja z pacjentem z chorobą onkologiczną

 

Dr n. med. Robert Kowalczyk


Dzień II
8 września 2018 r.

9.00 – 9.10

Wprowadzenie, agenda spotkania

 

Prof. dr hab. n. med. T. Robak

9.10 – 9.40

Co nowego w zaleceniach diagnostycznych IWCLL?

 

Prof. dr hab. n. med. T. Robak

9.40 – 10.10

Wybór leczenia pierwszej linii w dobie nowych terapii

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

10.10 – 10.40

Leczenie chorych na PBL z chorobami wpółistniejącymi – aktualizacja

 

badania CLL 11

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

10.40 – 11.10

Prezentacja przypadków klinicznych

11.10 – 11.40

PRZERWA KAWOWA

11.40 – 12.00

Nietypowe lokalizacje CLL – jak leczyć?

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulous

12.00 – 12.30

Prezentacja przypadków klinicznych

12.30 – 13.00

Obinutuzumab w praktyce klinicznej - doświadczenia z polskich ośrodków

 

Dr n. med. Monika Długosz-Danecka

13.00 – 13.20

Nowe projekty badań klinicznych w chłoniakach B-komórkowych

 

Prof. dr hab. n. med.  Wojciech Jurczak

13.20 – 14.20

LUNCH

 

PROGRAM LYFE - do pobrania

 

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl