Nowości diagnostyczno-terapeutyczne - szanse i wyzwania w leczeniu chorych na chłoniaki i hemofilię A

Nowości diagnostyczno-terapeutyczne - szanse i wyzwania w leczeniu chorych na chłoniaki i hemofilię A

Informacje

Rozpoczęcie: 26 kwietnia
Zakończenie: 26 kwietnia
Miejsce: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, sala seminaryjna, pietro IV
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie zapraszamy lekarzy hematologów na konferencję naukową organizowaną przez Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w sali seminaryjnej im. prof. Włodzimierza Ławkowicza i prof. Izabeli Krzemińskiej-Ławkowiczowej (piętro IV) w Warszawie.

Konferencja odbędzie się pod nazwą "Nowości diagnostyczno-terapeutyczne - szanse i wyzwania w leczeniu chorych na chłoniaki i hemofilię A".

Udział w spotkaniu w charakterze prelegentów potwierdzili:

prof. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek,

prof. dr hab. Piotr Rzepecki,

prof. dr hab. Jan Walewski,

dr Anna Buczma.

Mamy nadzieję, że proponowana tematyka okaże się dla Państwa interesująca, a spotkanie stanie się przestrzenią do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń.

dr Kazimierz Hałaburda
Przewodniczący Mazowieckiego Oddziału PTHiT

dr Joanna Drozd-Sokołowska
Zastępca Przewodniczącego Mazowieckiego Oddziału PTHiT

 

PARTNER GŁÓWNY

 

 

PARTNER

Program

14.00 - 14.30

Lunch

14.30 - 14.50

Najważniejsze zmiany w diagnostyce agresywnych chłoniaków z komórek B wg klasyfikacji WHO 2017
prof. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek

14.50 - 15.10

Aktualne standardy leczenia chorych na chłoniaka z komórek płaszcza
prof. dr hab. Jan Walewski

 15.10 - 15.30

Aktualne standardy leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
prof. dr hab. Piotr Rzepecki

15.30 - 15.50

Hemlibra - Nowe perspektywy leczenia chorych na hemofilię A powikłaną występowaniem inhibitora czynnika VIII
Dr Anna Buczma

15.50 - 16.30

Dyskusja

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl