Neuro Experts Meeting

Neuro Experts Meeting

Informacje

Rozpoczęcie: 23 listopada
Zakończenie: 24 listopada
Miejsce: Hotel Basztowy, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz
Specjalizacja: neurologia

Zaproszenie

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. nadzw. UJK
Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Partner Strategiczny

 

Partner

 

Partner Wspierający

Meden_Inmed_PL

 

 

Program

 

Piątek, 23.11.2018 r.

14.45 – 15.30

Lunch

15.30 - 15.40

Wstęp

 

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

 

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

15.40 - 16.10

Wpływ DMT na ocenę parametrów hematologicznych

 

dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

 

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

16.10 - 16.15

Dyskusja

16.15 - 16.35

Aktualizacja Programu Lekowego w SM oraz opis przypadku

 

dr Małgorzata Popiel

 

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

16.35 - 16.50

Przerwa kawowa

16.50 - 17.20

Rola lekarza urologa w ocenie i poprawie zaburzeń dolnych dróg moczowych i funkcji

 

seksualnych u pacjenta z SM

 

dr Łukasz Futyma

 

Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

17.20 - 17.30

Dyskusja

17.30 - 19.00

Omówienie wybranych przypadków klinicznych

 

dr n. med. Ewa Belniak

 

Klinika Neurologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

 

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. nadzw. UJK

 

Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Dr Monika Mazurkiewicz-Kanar

 

Oddział Neurologiczny – Pododdział Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

19.00 - 19.30

Zastosowanie immunoglobulin w chorobach neurologicznych – program lekowy NFZ

 

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. nadzw. UJK

20.00

Kolacja

 

Sobota, 24.11.2018 r.

9.00 - 12.00

MRI Academy

 

Sesja Sponsorowana BIOGEN

9.00 - 9.40

Szybko postępujące SM - zastosowanie MRI w ocenie postępu choroby

 

Dr n. med. Monika Marona/Dr n. med. Amira Bryll

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

9.40 - 10.20

SM - wzrost aktywności choroby. Zastosowanie MRI w predykcji i monitorowaniu odpowiedzi

 

na leczenie u chorych na stwardnienie rozsiane

 

Dr n. med. Monika Marona

10.20 - 10.40

Przerwa kawowa

10.40 - 11.20

Monitorowanie bezpieczeństwa SM – zastosowanie MRI do wykrywania przypadków PML

 

związanej z leczeniem natalizumabem

 

Dr n. med. Monika Marona/Dr n. med. Amira Bryll

11.20 - 12.00

Diagnostyka różnicowa SM w badaniu MRI

 

Dr n. med. Amira Bryll

12.00 - 13.00

Lunch

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl