Neuro Experts Workshops

Neuro Experts Workshops

Informacje

Rozpoczęcie: 23 listopada
Zakończenie: 24 listopada
Miejsce: Hotel Basztowy, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz
Specjalizacja: neurologia

Zaproszenie

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

Program

Piątek, 23.11.2018 r.

15.30 - 15.40

 Wstęp

 

 Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik Psujek

15.40 - 16.10

 Wpływ DMT na ocenę parametrów hematologicznych

16.10 - 16.15

 Dyskusja

16.15 - 16.35

 Aktualizacja Programu Lekowego w SM oraz opis przypadku

16.35 - 16.50

 Przerwa kawowa

16.50 - 17.20

 Bezpieczeństwo terapii DMT okiem gastroenterologa

17.20 - 17.30

 Dyskusja

17.30 - 17.45

 Opis przypadku

17.45 - 18.00

 Opis przypadku

18.00 - 18.15

 Opis przypadku

18.15 - 18.30

 Wykład - tbc

18.30 - 18.45

 Wykład - tbc

 

 

Sobota, 24.11.2018 r.

9.00 - 12.00

Warsztaty MRI

 

Zastosowanie MRI w ocenie szybko postępującego SM

 

 

Dr Monika Marona / Dr Amira Bryll

 

 

SM – wzrost aktywności choroby. Wykorzystanie MRI w predykcji i monitorowaniu odpowiedzi na leczenie
u chorych na stwardnienie rozsiane

 

 

Dr Monika Marona / Dr Amira Bryll

 

 

SM – monitorowanie bezpieczeństwa. Znaczenie MRI w wykrywaniu przypadków PML związanej
z leczeniem natalizumabem

 

 

Dr Monika Marona / Dr Amira Bryll

 

 

Stwardnienie rozsiane – histopatologiczny obraz OUN

 

 

Dr Monika Marona / Dr Amira Bryll

12.00 - 13.00

Wykład - tbc

13.00 - 14.00

Lunch

Najbliższe konferencje:
Spotkania z Ekspertem Hematologiem MM
30 października
Spotkania z Ekspertem Hematologiem MM
Cała Polska
Cała Polska / Cała Polska
Warsztaty Anestezjologia Intensywna Terapia
06 listopada
Warsztaty Anestezjologia Intensywna Terapia
Bydgoszcz
Bydgoszcz / Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz
© 2015 MED SPACE. Kodowanie: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl