VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA „New challenges – old problems in anesthesiology and intensive care”

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA „New challenges – old problems in anesthesiology and intensive care”

Informacje

Rozpoczęcie: 17 maja
Zakończenie: 19 maja
Miejsce: Hotel Uroczysko, Cedzyna 44D
Specjalizacja: anestezjologia

Strona www: https://anestezjologia2019.pl/

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii”, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r., tradycyjnie w Cedzynie k. Kielc.

Kolejne edycje wydarzenia zyskały uznanie wśród uczestników i wykładowców, zarówno dzięki wysokiemu poziomowi naukowo-dydaktycznemu, jak również niezwykłej atmosferze poza wykładowej. Dołożymy wszelkich starań, aby nadchodząca konferencja prezentowała wysoki poziom merytoryczny, a jednocześnie stała się przestrzenią wymiany doświadczeń i konsultacji przypadków klinicznych.

Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja ponownie spełni oczekiwania uczestników, dając możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej najbardziej ważkich tematów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Zapraszamy serdecznie,

dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr n. med. Michał Borys
Pzrewodniczący Oddziału Roztoczańskiego PTAiIT

 

Rejestracja na wydarzenie rozpocznie się 9 lutego 2019 r. o godz. 9:00

REJESTRACJA

 

ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI ZOSTANĄ PRZYZNANE PUNKTY EDUKACYJNE

 

PATRONAT

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddziały Roztoczański, Świętokrzyski, Łódzki, Warmińsko-Mazurski

 

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

 

Program

 

Piątek, 17 maja 2019 r.

 

12.00 – 13.15

SESJA I

 

PŁYNOTERAPIA

 

Płynoterapia AD 2019 (osmolarność)

 

dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

SID i fizykochemia

 

dr n. med. Piotr Nowakowski

 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. w Warszawie

 

Płynoterapia w urazach

 

dr hab. n. med. Cezary Pakulski

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Płynoterapia w neurochirurgii wg wytycznych ESICM

 

dr n. med. Beata Rzewuska

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13.15 – 14.30

SESJA II

 

ANESTEZJA REGIONALNA

 

Blokady przedziałowe

 

dr n. med. Michał Borys

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Znieczulenie regionalne do wymiany stawu kolanowego

 

dr Michał Domagała

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Nowe blokady regionalne

 

dr n. med. Radosław Marciniak

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14:30 – 15:00

PRZERWA KAWOWA

15.00 – 16.15

SESJA III

 

BÓL I DELIRIUM W OAIIT

 

Delirium w OAiIT

 

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Rola psychiatry w leczeniu bólu

 

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Krytycznie chory majaczący - czy istnieje panaceum terapeutyczne?

 

prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16.15 – 16.30

PRZERWA KAWOWA

16:30 – 18:00

SESJA IV

 

SEKCJA INTENSYWNEJ TERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGII

 

Moderator: dr hab. n. med. Marek Gierlotka, dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

 

Zintegrowana pomoc w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia

 

dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak, dr Maciej Urlik

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

 

Echokardiografia w stanach zagrożenia życia

 

dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska, dr Monika Gil-Klimek

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Wybrane aspekty farmakoterapii ostrej niewydolnosci serca

 

dr n. med. Agata Duszańska, dr Osama Alghussein

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

18.00 – 18.15

PRZERWA KAWOWA

18.15 – 19.30

SESJA V

 

ERAS

 

Protokół ERAS w kardiochirurgii – spojrzenie kardiochirurga

 

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

Protokół ERAS w kardiochirurgii – spojrzenie anestezjologa

 

dr hab. n. med. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka

 

Uniwersytet Rzeszowski

 

 

 

dr Bogusław Gawęda

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Co nowego w protokole ERAS?

 

dr n. med. Maciej Matłok

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

20:30

KOLACJA

 

Sobota, 18 maja 2019 r.

 

9:00 – 11:00

SESJA VI

 

ZAKAŻENIA W OIT

 

Antibiotic stewardship

 

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

 

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 

Ograniczenia echinokandyn

 

prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

MDR w OIT

 

dr n. med. Agnieszka Żukowska

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie

 

SPA w OIT

 

dr n. med. Wojciech Serednicki

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

CYTOSORB

 

prof. Zsolt Molnar

 

University of Szeged, Hungary

 

Rola prokalcytoniny w zarządzaniu antybiotykoterapią

 

prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Pacjent z gorączką neutropeniczną – co lekarz intensywista powinien wiedzieć?

 

prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

 

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

11.00 – 11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.00

SESJA VII

 

WSPÓŁPRACA ANESTEZJOLOGA I CHIRURGA W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM.

 

CZY MOŻNA ZROBIĆ TO LEPIEJ?

 

Deep neuromuscular blockade considerations

 

dr hab. n. med. Bela Fulesdi

 

University of Debrecen, Hungary

 

Non-intubated anesthesia for lung surgery – a case study

 

prof. Zsolt Molnar

 

University of Szeged, Hungary

 

Współpraca anestezjologa i chirurga w okresie okołooperacyjnym, doświadczenia

 

własne-panel dyskusyjny

 

dr n. med. Marcin Możański, dr n. med. Piotr Kowalewski

 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

13:00 – 14:30

SESJA VIII

 

SESJA POD PATRONATEM

 

Optymalizacja opieki nad pacjentem w kontekście znieczulenia

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Nowe wytyczne żywienia pozajelitowego w ICU

 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

 

Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

 

CRRT w OIT

 

dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Płynoterapia okołooperacyjna

 

dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:30 – 15:30

OBIAD

15:30 – 16:00

SESJA IX

 

GOŚĆ SPECJALNY

 

Low energy and minimally invasive ventilation

 

prof. Dietmar Enk

 

University Hospital in Münster

16:00 – 17:00

SESJA X

 

Leczenie moczopędne u pacjenta na oddziale intensywnej terapii

 

dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Niewydolność wątroby na OIT

 

dr Agata Andrzejewska

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie

 

Powikłania CRRT

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza

 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

17:00 – 18:30

SESJA XI

 

ŻYWIENIE KLINICZNE – SESJA POLSPEN

 

Nowe wytyczne ESPEN dla OIT

 

dr Kinga Szczepanek

 

Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

 

Kontrowersje w wytycznych żywieniowych pacjentów w OIT

 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

 

Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

 

Rola białka na OIT

 

Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Suplementacja witamin u krytycznie chorych

 

dr n. med. Tomasz Czarnik

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

20.00

KOLACJA

 
Niedziela, 19 maja 2019 r.

 

9:00 – 9:40

SESJA XII

 

TRUDNE DROGI ODDECHOWE – SESJA SPUDO

 

Metody przedłużenia bezpiecznego czasu zabezpieczenia dróg oddechowych –

 

oksygenacja w trakcie intubacji

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Zastosowanie USG w ocenie i zabezpieczaniu drożności dróg oddechowych

 

dr n. med. Dawid Aleksandrowicz

 

Guy’s and St. Thomas’ NHS Fundation Trust w Londynie

9:40 – 10:40

SESJA XIII

 

WYBRANE METODY WSPOMAGANIA WYMIANY GAZOWEJ

 

Słownik trudnych pojęć związanych z wentylacją mechaniczną

 

mgr inż. Jarosław Traczyk                                                                      

 

ECCO2R – doświadczenia własne

 

dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

VV-ECMO – doświadczenia własne

 

dr n. med. Michał Borys

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.40 – 12.00

SESJA XIV

 

KORZYSTANIE Z EBM W PODEJMOWANIU DECYZJI KLINICZNYCH

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Współpraca anestezjologa i chirurga na przykładzie EBM

 

dr n. med. Paweł Piwowarczyk

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Powikłania po blokadach regionalnych

 

dr Elżbieta Rypulak

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Cewnikowanie tętnicy pachowej z dostępu podobojczykowego w OIT

 

dr n. med. Ryszard Gawda

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

12:00 – 12:30

PRZERWA KAWOWA

12:30 – 14:30

SESJA XV

 

JAKOŚĆ W OAIIT

 

Moderator: prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

 

Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Quality management in modern anaesthesia. From quality measurement through routine data to the peer review: time axis of quality improvement

 

prof. Jochen Strauss

 

HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

 

Quality management in modern anaesthesia. Morbidity & Mortality Conference: a tool for improving the quality and safety of patient care

 

dr n. med. Sebastian Kazimierczak

 

HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

 

Quality management in modern anaesthesia. Simulation training and crew resource management: Human factors and systematic risk management training

 

dr n. med. Małgorzata Schram

 

HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

 

Jakość intensywnej terapii w OAiIT w Polsce

 

dr hab. n. med. Mariusz Piechota

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi

 

Certyfikacja nabywania umiejętności w zakresie echokardiografii przez

 

anestezjologów

 

dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

 

dr n. med. Wojciech Serednicki

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

PROGRAM DO POBRANIA

 

PROGRAM FAKULTATYWNY

18 maja 2019 r., 21:00

Koncert zespołu AUTENTIKOS

Koncert zespołu Autentikos nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani z funduszy firm medycznych.

Koncert opłacany jest odrębnie przez uczestników wydarzenia.

Najbliższe konferencje:
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
16 września
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Lublin
Lublin / Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
01 października
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
Lublin / online
Lublin / online / Hotel Ibis Styles, Aleja Solidarności 7
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
15 października
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
Cedzyna
Cedzyna / Hotel Uroczysko, Cedzyna
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl