Testowanie ALK i ROS1 w raku płuca

Testowanie ALK i ROS1 w raku płuca

Informacje

Rozpoczęcie: 12 stycznia
Miejsce: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Specjalizacja: onkologia kliniczna

Zaproszenie

Konferencja skierowana jest do onkologów klinicznych.

Program

Sobota, 12.01.2019

9.00 – 9.10

Powitanie, agenda spotkania

 

Prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

Dr n. med. Andrzej Tysarowski

9.10 – 9.30

Leczenie spersonalizowane w niedrobnokomórkowym raku płuca – najnowsze doniesienia naukowe

9.30 – 9.50

Algorytm diagnostyczny w NDRP w świetle nowych zaleceń ESMO

 

Prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

9.50 – 10.10

Ocena ekspresji ALK i ROS1 metodą immunohistochemiczną

 

Dr n. med. Piotr Wiśniewski

10.10 – 10.25

Przerwa kawowa

10.25 – 10.45

Oznaczanie rearanżacji genów ALK i ROS1 metodą FISH

 

Mgr Katarzyna Olszewska

10.45 – 11.05

Oznaczanie rearanżacji genów ALK i ROS1 metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS)

 

Dr n. med. Andrzej Tysarowski

11.05 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 14.30

Testowanie ALK i ROS1 metodami IHC, FISH i NGS – praktyczne warsztaty w dedykowanych Laboratoriach: 

 

przygotowanie materiału do badania, prezentacja aparatury badawczej, omówienie wyników badań (3 grupy)

14.30 – 14.40

Podsumowanie warsztatów, take-home messages

14.40

Lunch

Najbliższe konferencje:
Testowanie ALK i ROS1 w raku płuca
12 stycznia
Testowanie ALK i ROS1 w raku płuca
Warszawa
Warszawa / Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
© 2015 MED SPACE. Kodowanie: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl