Terapie innowacyjne. Minimalizm i precyzja w medycynie

Terapie innowacyjne. Minimalizm i precyzja w medycynie

Informacje

Rozpoczęcie: 10 maja
Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, sala S7, piętro 4
Specjalizacja: interdyscyplinarna

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej „Terapie Innowacyjne. Minimalizm i Precyzja w Medycynie”, która odbędzie się 10 maja 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Dynamiczny rozwój wiedzy medycznej przekłada się w sposób bezpośredni na poprawę wyników leczenia chorych. Rozwój terapii innowacyjnych w hematologii spowodował, że szanse całkowitego wyleczenia lub istotnej poprawy stanu zdrowia uzyskali chorzy z chorobami dotychczas nieuleczalnymi takimi jak: szpiczak plazmocytowy, przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka limfocytowa, nocna napadowa hemoglobinuria i wiele innych dotychczas śmiertelnych chorób układu krwiotwórczego. Podobny postęp dokonał się w terapii wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych, w których poza rekombinowanymi preparatami krwiopochodnymi, pojawiły się leki o zupełnie innym, unikalnym mechanizmie działania. Nowe terapie charakteryzuje precyzyjne, celowane działanie, dzięki czemu zwiększa się ich skuteczność, a istotnie zmniejsza ilość powikłań i objawów ubocznych.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji, w czasie której będziecie Państwo mieli okazję posłuchać o innowacyjnych terapiach stosowanych, nie tylko w hematologii, ale także w chirurgii, ginekologii, dermatologii, nefrologii, pulmunologii, kardiologii, okulistyce oraz w chorobach zakaźnych. Chcielibyśmy, aby w trakcie konferencji znalazło się miejsce nie tylko dla wykładów i prezentacji, ale by stała się ona platformą do wymiany własnych poglądów i doświadczeń.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, doceniając rangę i znaczenie Konferencji Naukowej "Terapie Innowacyjne. Minimalizm i Precyzja w Medycynie", zamierza w czasie jej trwania zorganizować uroczyste otwarcie nowego budynku Ośrodka Chirurgii Onkologicznej i Radioterapii przy ul. Radziwiłłowskiej. To nowoczesny kompleks umożliwiający wszechstronne leczenie onkologiczne. Jest on pierwszym efektem realizowanego przez SPSK 1 Programu „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

Z wyrazami szacunku

Dr hab. n. med. Marek Hus

Kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM Lublin, SPSK 1 w Lublinie

 

 

Komitet Organizacyjny

Dr hab. n. med. Marek Hus

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. med. Maria Cioch

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. med. Monika Podhorecka

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Komitet Naukowy

Dr hab. n. med. Agata Filip

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. n. med. Marek Hus

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki

Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Pracownia Immunologii i Genetyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Katedra i Klinika Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Patronat

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab.n. med. Andrzej Drop

Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Prezydent Miasta Lublina

 

Dyrektor Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

dr n. med. Adam Borowicz

 

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

 

 

Patronat medialny

 

 

 

Złoty Partner

 

Srebrny Partner

 

 

 

Brązowy Partner

 

Partner

 

 

 

 

Wystawca

 

 

 

 

 

 

 

Program

9.00-9.30

Wykład inauguracyjny: Postępy hematologii w ostatnim półwieczu. Od tymozyny do CART cell

 

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki

Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

9.30-10.55

I SESJA - Genetyka i biologia molekularna, patomorfologia

 

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło / Prof. dr. hab. n. med. Janusz Kocki

9.30-9.50

Rola diagnostyki patomorfologicznej w planowaniu leczenia pacjentów onkologicznych

 

Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9.50-10.10

CLL – zmiany cytogenetyczne i molekularne w świetle nowych terapii

 

Dr hab. n. med. Agata Filip

Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.10-10.30

Znaczenie mikropęcherzyków w diagnostyce chorób hematologicznych

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki

Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.30-10.50

Genetyczne i immunologiczne czynniki predykcyjne w personalizacji leczenia guzów litych

 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Pracownia Immunologii i Genetyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.50-10.55

Dyskusja

 

 

10.55-11.10

PRZERWA KAWOWA

 

 

11.10-13.05

II SESJA - Hematologia

 

Prowadzący: Dr hab. n. med. Maria Cioch / Dr hab. n. med. Monika Podhorecka

11.10-11.25

„Treatment Free Remission” – w przewlekłej białaczce szpikowej, po co, u kogo i jak?

 

Dr hab. n. med. Maria Cioch

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.25-11.40

Osteomielofibroza - diagnostyka i nowe możliwości leczenia

 

Dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.40-12.00

Postępy w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej

 

Dr hab. n. med. Monika Podhorecka

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12.00-12.20

Terapie personalizowane w nawrotowym szpiczaku plazmocytowym

 

Dr hab. n. med. Marek Hus

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12.20-12.40

Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w nienowotworowych chorobach hematologicznych - hemofilia i nocna napadowa hemoglobinuria

 

Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12.40-13.00

Rola komórek NK w terapii wybranych nowotworów hematologicznych

 

Dr med. Janusz Krawczyk

National University of Ireland – Galway

13.00-13.05

Dyskusja

 

 

13.05-13.20

PRZERWA KAWOWA

 

 

13.20-15.05

III SESJA - Choroby wewnętrzne / interna

 

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska / Prof. dr. hab. n. med. Wiesława Bednarek

13.20-13.40

aHUS w erze inhibitorów dopełniacza

 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska 

Katedra i Klinika Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13.40-14.00

Nowoczesne leczenie raka płuc - czemu zawdzięczamy przedłużenie życia chorych?

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14.00-14.20

Terapie celowane w ginekologii onkologicznej

 

Prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14.20-14.40

Immunomodulacja czy leki o bezpośrednim działaniu- koncepcja terapii przeciwwirusowych

 

Dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14.40-15.00

Terapie celowane w łuszczycy

 

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

15.00-15.05

Dyskusja

 

 

15.05-15.50

LUNCH

 

 

15.50-17.15

IV SESJA - Chirurgia

 

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner / Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

15.50-16.10

Techniki minimalnie inwazyjne w chirurgii XXI wieku

 

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16.10-16.30

Innowacje w okulistyce - techniki mini inwazyjne i nowe terapie

 

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16.30-16.50

Nowoczesne techniki augmentacji tkanki kostnej stosowane w chirurgii stomatologicznej

 

Dr n. med. Michał Łobacz

Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16.50-17.10

Nowe metody leczenia wad strukturalnych serca

 

Dr hab. n. med. Piotr Waciński

Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

17.10-17.15

Dyskusja

 

 

17.15-17.30

V SESJA - Podsumowująca

 17.15-17.30

The Times they are a changing - Bob Dylan

Czy stworzymy świat wolny od chemioterapii?

 

Dr hab. n. med. Marek Hus

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Pobierz program Konferencji

Najbliższe konferencje:
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
16 września
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Lublin
Lublin / Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
01 października
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
Lublin / online
Lublin / online / Hotel Ibis Styles, Aleja Solidarności 7
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
15 października
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
Cedzyna
Cedzyna / Hotel Uroczysko, Cedzyna
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl