Terapie Innowacyjne. Minimalizm i Precyzja w Medycynie

Terapie Innowacyjne. Minimalizm i Precyzja w Medycynie

Informacje

Rozpoczęcie: 10 maja
Miejsce:
Specjalizacja: interdyscyplinarna

Zaproszenie

Komitet Organizacyjny

Dr hab. n. med. Marek Hus

Dr hab. n. med. Maria Cioch

Dr hab. n. med. Monika Podhorecka

Dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

Dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Halina Cichosz-Lach

Dr hab. n. med. Agata Filip

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Dr hab. n. med. Marek Hus

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski

Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

 

Patronat

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab.n. med. Andrzej Drop

Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Prezydent Miasta Lublina

 

Dyrektor Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

dr n. med. Adam Borowicz

Program

Sesja I Genetyka i biologia molekularna, patomorfologia

Sesja II Hematologia

Sesja III Nefrologia, pulmonologia, ginekologia, kardiologia

Sesja IV Choroby zakaźne, gastroenterologia, chirurgia

Sesja V Transplantologia

Najbliższe konferencje:
Testowanie ALK i ROS1 w raku płuca
12 stycznia
Testowanie ALK i ROS1 w raku płuca
Warszawa
Warszawa / Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
© 2015 MED SPACE. Kodowanie: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl