Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Informacje

Rozpoczęcie: 09 maja
Zakończenie: 11 maja
Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Specjalizacja: chirurgia stomatologiczna

Zaproszenie

Kierownik Naukowy

prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

 

Organizator Merytoryczny

Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

 

 

Złoty Partner

 

Brązowy Partner

 

Partner

 

 

 

Wystawca

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

jest już dostępna lista zakwalifikowanych abstraktów (aktualny program dostępny w zakładce "Program"). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Klara Zarosa, klara.zarosa@med-space.pl, tel. 570-700-588.

 

 

 

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

  • abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza do dnia 31 marca 2019 r.,

  • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim,

  • długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,

  • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

  • treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?,

  • należy opisać zakres tematyczny opracowania,

  • wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

  • wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

  • podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

  • wystąpienia ustne, jak i postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres klara.zarosa@med-space.pl i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego)

 

Uczestnik powinien dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana formularzem w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia do 31 marca 2019rDzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem, zgodnie z nazwą sesji, np. „ONKOLOGIA, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

 

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres klara.zarosa@med-space.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

 

Jak przygotować poster naukowy?
Poster naukowy należy przygotować w języku polskim w formacie A1 w orientacji pionowej. Abstrakt postera naukowego należy przesłać za pośrednictwem formularza do dnia 31 marca 2019r.

Informacje na temat terminu sesji posterowej zostaną podane przed Konferencją. Wydrukowane postery należy przekazać organizatorom podczas rejestracji w dniu Konferencji.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu i uzasadnieniu tego faktu drogą mailową na adres klara.zarosa@med-space.pl i uzyskaniu aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Program

Czwartek, 9 maja 2019 r. SESJE PLAKATOWE

 

12.30-13.30

Przerwa obiadowa

13.30-15.00

SESJA I (czas na wystąpienie: 7min)

 

 

Poziom białek PIK3CA i PTEN oraz ich związek z danymi kliniczno-patologicznymi w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej | Paulina Adamska, Aleksandra Sejda, Łukasz Adamski, Anna Starzyńska

P1

 

POSTRZEGANIE I ŚWIADOMOŚĆ ZAKAŻENIA WIRUSEM HPV W OBRĘBIE JAMY USTNEJ BADANE WŚRÓD PACJENTÓW | Justyna Oleszkiewicz-Śpiołek, Paulina Adamska, Anna Starzyńska

P2

 

Ocena ekspresji genu APC u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej | Agata Chromińska-Senderowska, Mansur Rahnama, Michał  Łobacz 

P3

 

Guz ziarnistokomórkowy (granular cell tumor) -przykład własnego przypadku i przegląd piśmiennictwa | Katarzyna Kopeć-Chehab, Jagoda Walczyk-Bzoma, Damian Zaborski

P4

 

Ocena umiejętności rozpoznawania zaburzeń potencjalnie złośliwych i nowotworów jamy ustnej przez studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego |  Barbara Adamkiewicz-Wiśniewska, Natalia Ligenza, Anna Starzyńska

P5

 

Leczenie żywieniowe w chirurgi szczękowo - twarzowej | Dagmara Maluchnik, Maciej Rozwadowski, Marta Kielb, Patryk Korga

P6

 

Ocena stężenia czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-a) u pacjentów ze stanami przednowotworowymi i rakiem jamy ustnej | Iwona Niedzielska, Zbigniew Puszczewicz, Michał Bąk

P7

 

Tłuszczak dna jamy ustnej – opis przypadku | Wojciech Świątkowski, Magdalena Kotur-Barańska, Daniel Sajdłowski

P8

 

Ocena skuteczności biopsji szczoteczkowej we wczesnej diagnostyce zmian nowotworowych błony śluzowej jamy ustnej | Agnieszka Zapała-Pośpiech, Daniel Uryga, Romana Tomaszewska, Grażyna Wyszyńska-Pawelec

P9

 

Diagnostyka zmian patologicznych błony śluzowej jamy ustnej oraz monitorowanie procesu leczenia z wykorzystaniem lampy VELscope | Bartłomiej Wróbel, Agnieszka Raczkowska-Siostrzonek, Jadwiga Waśkowska, Magdalena Jędrusik-Pawłowska, Flora Menzel, Ewa Żytecka, Tadeusz Morawiec

P10

 

Zmiana o charakterze angiofibrolipoma w obrębie błony śluzowej jamy ustnej – opis przypadku | Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Katarzyna Wieczorek, Dominik Kiełbowicz

P11

 

Ocena roli RECK EMMPRIN i MT1-MMP w guzach i torbielach zębopochodnych | Anna Żak, Aleksandra Sejda, Anna Starzyńska

P12

 

Rany kąsane i inne urazy odzwierzęce | Marcin Kaleta, Joanna Kamińska, Tomasz Piskałdo

P13

 

Rzadki przypadek pierwotnego guza zębopochodnego (primordial odontogenic tumor - POT). Opis przypadku | Tomasz Jachewicz, Małgorzata Lewkowicz, Kamil Rogatko

P14

 

Porównanie metod rekonstrukcji ubytków kości żuchwy w przypadku zmiany o charakterze szkliwiaka | Mansur Rahnama, Mariusz Szuta, Michał Łobacz, Katarzyna Wieczorek

P15

15.00-15.10

PRZERWA

 

15.10-16.40

SESJA II (czas na wystąpienie: 7min)

 

 

Indywidualny implant dolnej ściany oczodołu i kości jarzmowej. Opis przypadku | Iwona Niedzielska, Michał Bąk, Damian Niedzielski

P16

 

Obustronny przerost wyrostków dziobiastych żuchwy - opis przypadków | Jan Borys, Emilia Domel, Kamila Łukaszuk

P17

 

Wieloogniskowa martwica kości szczęk w wyniku stosowania bisfosfonianów (Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw – BRONJ) jako powikłanie leczenia osteoporozy- opis przypadku | Mansur Rahnama, Dagmara Jenda, Katarzyna Kopeć-Chehab 

P18

 

Torbiel samotna kości u 26-letniego pacjenta – opis przypadku | Tomasz Kowalczyk, Łukasz Książek, Anna Starzyńska

P19

 

Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych spowodowane obecnością ciał obcych w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UM w Białymstoku | Kamila Łukaszuk, Emilia Domel, Jan Borys

P20

 

Ocena świadomości pacjentów na temat wpływu stanu jamy ustnej na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego | Barbara Nawrocka, Kamil Wojciechowski, Paulina Adamska, Anna Starzyńska

P21

 

Strategie postępowania w podciśnieniowej terapii ran przetokustno-skórnych | Michał Bąk, Iwona Niedzielska, Damian Niedzielski

P22

 

Rozległa torbiel zawiązkowa od zęba środkowego szczęki u 55-letniego mężczyzny – opis przypadku | Aleksandra Rubinkiewicz, Maciej Sikora, Marcin Sielski, Dariusz Chlubek

P23

 

Leczenie przetoki ustno-nosowej u pacjenta przyjmującego leki z grupy bifosfonianów – opis przypadku | Piotr Radziszewski, Maciej Włodarczyk, Emil Kalinowski, Jerzy Reymond

P24

 

Przegląd klasyfikacji radiologicznych zatrzymanych kłów w szczęce | Aleksandra Jaroń, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek

P25

 

Druk 3D – narzędzie współczesnej chirurgii stomatologicznej | Aleksandra Jaroń, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek

P26

 

Wykorzystanie modelu trójwymiarowego w diagnostyce i leczeniu torbieli kości szczęk - opis przypadku | Ariel Chamarczuk, Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Aleksandra Jaroń, Grzegorz Trybek

P27

 

Synchroniczne występowanie rozległych torbieli korzeniowych obu szczęk – opis przypadku | Grzegorz Trybek, Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Piotr Kuligowski, Aleksandra Jaroń

P28

 

Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej po ekstrakcji zęba u pacjena przyjmującego leki z grupy bisfosfonianów - opis przypadku | Justyna Rydlińska, Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Aleksandra Jaroń, Grzegorz Trybek

P29

 

Ocena wybranych parametrów układu stomatognatycznego u pacjentów leczonych implantologicznie z brakami skrzydłowymi | Rafał Rój, Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Karolina Iskrzycka, Joanna Śmieszek Wilczewska

P30

 

Leczenie implantoprotetyczne po zabiegu augmentacji przeszczepem zębiny drobnocząsteczkowej | Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Katarzyna Wieczorek, Grzegorz Michalczewski

P31

16.40-16.50

PRZERWA

 

16.50-18.20

SESJA III (czas na wystąpienie: 7min)

 

 

Martwak kostny zlokalizowany w części zębodołowej żuchwy – opis przypadku | Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Aleksandra Jaroń, Grzegorz Trybek

P32

 

Torbiel przewodu nosowo-podniebiennego – opis przypadku | Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Aleksandra Jaroń, Piotr Kuligowski, Grzegorz Trybek

P33

 

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u pacjenta z hiperdoncją – opis przypadku | Olga Preuss, Aleksandra Jaroń, Magda Aniko-Włodarczyk, Grzegorz Trybek

P34

 

Zębopochodna torbiel gruczołowa trzonu żuchwy - opis przypadku | Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Aleksandra Jaroń, Justyna Rydlińska, Grzegorz Trybek

P35

 

Zjawisko „Kissing molars” w żuchwie – opis przypadku | Olga Preuss, Aleksandra Jaroń, Magda Aniko-Włodarczyk, Joanna Jarzęcka, Grzegorz Trybek

P36

 

Wpływ zaawansowanej fibryny bogatopłytkowej (A-PRF) na proces gojenia po zabiegach operacyjnego usunięcia zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie | Magdalena Kaczoruk-Wieremczuk, Karolina Ragin, Anna Starzyńska

P37

 

Martwica kości szczęk związana z przyjmowaniem leków – problem wciąż aktualny | Krzysztof Wróbel, Maciej Sikora, Dariusz Chlubek

P38

 

Ocena lekowrażliwości flory bakteryjnej w zębopochodnych stanach zapalnych i zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej wykonywanych w trybie ambulatoryjnym | Mateusz Bogacz, Tadeusz Morawiec, Anna Mertas, Joanna Śmieszek-Wilczewska, Katarzyna Janowska-Bogacz

P39

 

Ocena stresu oksydacyjnego u pacjentów poddanych zabiegom operacyjnego usuwania zatrzymanych trzecich zębów trzonowych | Maciej Wrzoł, Tadeusz Morawiec, Jolanta Zalejska-Fiolka, Patryk Kownacki, Joanna Śmieszek - Wilczewska

P40

 

Wykorzystanie zmielonego zęba jako materiału augmentacyjnego w zabiegach sterowanej regeneracji kości | Marcin Ładniak, Tadeusz Morawiec, Rafał Rój, Joanna Śmieszek-Wilczewska, Maciej Wrzoł, Patryk Kownacki

P41

 

Materiały autogenne wykorzystywane w sterowanej regeneracji kości (GBR) | MANSUR RAHNAMA, MICHAŁ ŁOBACZ, KATARZYNA WIECZOREK, MICHAŁ LUBAŚ

P42

 

BonMaker w chirurgii stomatologicznej – opis przypadku | Szymon Paprocki, Dorota Pylińska-Dąbrowska, Anna Starzyńska

P43

 

Zakażenie oportunistyczne Kocuria Kristinae okolicy szyjno-twarzowej – opis przypadku | Agnieszka Kałuża, Mateusz Jabłoński, Wojciech Świątkowski

P44

 

Reinkluzja zębów mlecznych – etiologia, epidemiologia, leczenie | Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Katarzyna Wieczorek, Katarzyna Strzelczyk

P45

19.00-20.00

Koncert | Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin

 

Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Wydarzenia opłacane są z wpłat uczestników.

20.00-22.00

Kolacja | Lubelskie Centrum Konferencyjne

 

 

 

 

Piątek, 10 maja 2019 r. SESJE WYKŁADOWE

 

9.00-09.15

Otwarcie Kongresu i powitanie Gości

9.15-10.00

Wykład inauguracyjny

 

 

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Stypułkowska

 

10.00-11.05

SESJA I Onkologia cz. 1

 

10.00-10.20

Rak błony śluzowej jamy ustnej – gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

 

Mariusz Szuta

 

10.20-10.35

Szablony chirurgiczne w operacjach rekonstrukcyjnych twarzoczaszki

 

Maciej Rysz

 

10.35-10.50

Złożona diagnostyka mnogich guzów brunatnych na podstawie opisu przypadku

 

Natasza Czajkowska, Maciej Rozwadowski

 

10.50-11.05

Nowotwory mnogie-czy można wypracować schemat postępowania?

 

Paweł Handke, Maciej Rozwadowski

 

11.05-11.20

PRZERWA KAWOWA

 

11.20-12.35

SESJA I Onkologia cz. 2

 

11.20-11.35

Leczenie odtwórcze ubytków tkanek miękkich po usunięciu guzów dziąseł przekraczających granicę śluzówkowo-dziąsłową

 

Marian Ingot, Anna Bednarczyk, Małgorzata Zaleska

 

11.35-11.50

Zespół Gorlina – Goltza w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UJ CM w latach 1996-2016

 

Konrad Kisielowski, Jacek Czopek, Jadwiga Stypułkowska, Maria Panaś, Tomasz Kaczmarzyk

 

11.50-12.05

Wykorzystanie technik mikrochirurgicznych w leczeniu nowotworów twarzy w populacji dziecięcej na podstawie doświadczeń Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSSD w Olsztynie

 

Maciej Borowiec, Krzysztof Dowgierd, Łukasz Krakowczyk

 

12.05-12.20

Necrotizing sialometaplasia drobnych gruczołów ślinowych podniebienia twardego: opis przypadku

 

Michał Tyrakowski, Krzysztof Lipczyński, Krystyna Gałązka, Jadwiga Stypułkowska

12.20-12.35

Zastosowanie płynu Carnoya w leczeniu guzów kości szczękowych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Dominik Szczeciński, Marcin Kozakiewicz

12.35-12.45

Dyskusja

 

12.45-13.45

PRZERWA OBIADOWA

 

13.45-15.45

Sesja II Traumatologia

 

13.45-14.00

Klasyfikacja złamań wyrostków kłykciowych żuchwy

 

 

Marcin Kozakiewicz 

 

14.00-14.15

Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy – zastosowanie kompleksowej terapii manualnej w redukcji powikłań powstających pooperacyjnie

 

Szymon Tyszkiewicz, Marcin Kozakiewicz, Marta Tyndorf

 

14.15-14.30

Anatomiczne uwarunkowania zastosowania różnych płytek do zespoleń wyrostków kłykciowych

 

Bartosz Bielecki-Kowalski

 

14.30-14.45

Przestrzenne zmiany górnego masywu twarzy po leczeniu zwężeń szczęki u pacjentów dorosłych

 

Ewa Zawiślak, Hanna Gerber, Rafał Nowak

 

14.45-15.00

Postępowanie w leczeniu chirurgicznym ran postrzałowych twarzoczaszki

 

Marcin Jaskólski, Maciej Rozwadowski

 

15.00-15.15

Porównanie wkrętów kompresyjnych dedykowanych do leczenia złamań głowy żuchwy

 

Marcin Kozakiewicz

 

15.15-15.30

Porównanie dwóch metod DMLS oraz CNC w wykonawstwie indywidualnych implantów stawu skroniowo żuchwowego

 

Marcin Kozakiewicz, Tomasz Wach

 

15.30-15.45

Zapalenie kości szczęk i żuchwy w materiale Oddziału Chirurgii Szczękowo- Twarzowej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

 

Justyna Czarnota, Maciej Rozwadowski

 

15.45-15.55

Dyskusja

 

15.55-16.10

PRZERWA KAWOWA

 

16.10-18.55

SESJA III Wady rozwojowe

 

16.10-16.25

Dyzostozy twarzowe - nowy protokół leczenia

 

 

Krzysztof Dowgierd, Dawid Larysz, Łukasz Krakowczyk, Łukasz Banasiak, Włodzimierz Piwowar

16.25-16.40

Ortodoncja wspomagana chirurgicznie i chirurgia ortognatyczna - rola procedur chirurgicznych we współczesnej ortodoncji

 

Marcin Wiśniewski

 

16.40-16.55

Próba oceny wpływu chirurgicznego zabiegu ortognatycznego  na jakość wymowy pacjentów dorosłych – badania wstępne

 

Anna Lichnowska, Marcin Kozakiewicz

 

16.55-17.10

Pozycja zębów siecznych osiągana w konwencjonalnym protokole skojarzonego leczenia a pozycja zębów siecznych osiągana w protokole „Surgery First”. Szybkość przemieszczeń ortodontycznych w obu metodach. Doniesienie wstępne

 

Renata Golińska-Mróz, Marta Tyndorf, Marcin Kozakiewicz

 

17.10-17.25

Rekonstrukcje oczodołów w deformacjach czaszkowo twarzowych

 

 

Krzysztof Dowgierd, Dawid Larysz, Łukasz Krakowczyk, Łukasz Banasiak, Włodzimierz Piwowar, Maciej Borowiec

17.25-17.40

Deformacje szczękowo-twarzowe – postępowanie wielospecjalistyczne

 

 

Maciej Jagielak, Pawel Roguś, Michał Łobacz, Mansur Rahnama

 

17.40-17.55

Wieloetapowe, zespołowe leczenie ankyloz stawów skroniowo żuchwowych z zastosowaniem protez  w leczeniu dzieci i młodzieży prowadzące do pełnej rehabilitacji twarzy

 

Krzysztof Dowgierd, Dawid Larysz, Łukasz Krakowczyk, Łukasz Banasiak, Włodzimierz Piwowar, Maciej Borowiec

 

17.55-18.10

Endoskopowa rekonstrukcja czaszki u dzieci z izolowanymi i zespołowymi kraniosynostozami z zastosowaniem planowania przedoperacyjnego za pomocą nowoczesnych metod biomechaniki

 

Dawid Larysz, Krzysztof Dowgierd, Patrycja Larysz

 

18.10-18.25

Nowa technika osteotomii trzonu żuchwy w ortodontyczno-chirurgicznym leczeniu stłoczeń (SARME)

 

Maciej Jagielak, Anna Jagielak, Pawel Roguś, Michał Łobacz, Mansur Rahnama

 

18.25-18.40

SARPE, kortykotomia, augmentacja – wzajemnie uzupełniające się techniki chirurgiczne?

 

Maciej Jagielak, Anna Jagielak, Michał Łobacz, Mansur Rahnama

 

18.40-18.55

Zadowolenie z twarzy a jakość życia i ocena własnej atrakcyjności pacjentów z wadami gnatycznymi twarzoczaszki

 

Magdalena Nawrat, Rafał Nowak, Anna Olejnik

 

18.55-19.05

Dyskusja

 

20.00-24.00

Spotkanie integracyjne | Ośrodek "Malibu"

 

 

Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Wydarzenia opłacane są z wpłat uczestników.

 

 

 

Sobota, 11 maja 2019 r. SESJE WYKŁADOWE

 

9.00-10.55

SESJA IV Implantologia i sterowana regeneracja tkanek cz. 1

9.00-9.40

Komplikacje i powikłania w implantologii

 

 

Leszek Lasocki

 

9.40-9.55

Zaprojektowanie struktur powierzchni indywidualnych implantów medycznych wyprodukowanych w technologii hybrydowej z użyciem głowicy laserowej

 

Piotr Komorowski, Paulina Sokołowska, Małgorzata Siatkowska, Marcin Elgalal, Marcin Rosowski, Krzysztof Makowski, Lidia Lipińska, Martyna Leszczewicz, Andrzej Styczyński, Kasper Fogel, Bogdan Walkowiak

9.55-10.10

Indywidualne implanty z dwutlenku cyrkonu jako element rekonstrukcji bytków kości twarzoczaszki

 

Marcin Kozakiewicz, Tomasz Gmyrek, Paweł Kościelniak

 

10.10-10.25

Współpraca pomiędzy implantologiem a laryngologiem. Algorytm postępowania przed zabiegiem sinus lift przy podejrzeniu zapalenia zatok przynosowych

 

Piotr Hadrowicz

 

10.25-10.40

Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne i wczesne planowanie implantologiczne

 

Andrzej Wojtowicz

 

10.40-10.55

Efektywna modyfikacja podniesienia dna zatoki i poszerzenia wyrostka

 

Kornel Krasny, Marta Krasny, Andrzej Wojtowicz

 

10.55-11.10

PRZERWA KAWOWA

 

11.10-12.10

SESJA IV Implantologia i sterowana regeneracja tkanek cz. 2.

 

11.10-11.25

Czy pojedyncze zdjęcie RTG kości wyrostka zębodołowego może dać informację o gęstości mineralnej całego układu kostnego?

 

Piotr Hadrowicz, Marcin Kozakiewicz

 

11.25-11.40

Wykorzystanie dynamicznej nawigacji w leczeniu implantologicznym po zabiegach augmentacyjnych

 

Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Rafał Rój,  Kacper Wachol, Maciej Wrzoł, Iwona Niedzielska

11.40-11.55

Indywidualne implanty stomatologiczne

 

 

Tadeusz Morawiec, Patryk Kownacki, Rafał Rój, Maciej Wrzoł, Kacper Wachol, Mariusz Filipek

11.55-12.10

Zastosowanie techniki Khoury'ego w augmentacjach ubytków kości szczęk

 

Mansur Rahnama, Grzegorz Michalczewski, Michał Łobacz

 

12.10-12.20

Dyskusja

 

12.20-13.30

SESJA V Varia cz. 1

 

12.20-12.30

Usuwanie zębów a leczenie przeciwpłytkowe preparatami kwasu acetylosalicylowego

 

Anna Bednarczyk, Jadwiga Stypułkowska

 

12.30-12.40

Porównanie stężeń cytokin prozapalnych i antyzapalnych w ślinie  pacjentów po ekstrakcji trzecich zębów trzonowych dolnych leczonych z zastosowaniem PRF

 

Mateusz Grodzki, Aneta Zalewska, Ewa Gołdowska-Milewska, Janusz Szarmach

 

12.40-12.50

Martwica polekowa kości szczękowych (MRONJ)w przebiegu terapii lekami antyresorpcyjnymi u chorych na nowotwory złośliwe lub osteoporozę

 

Kacper Maciej, Maria Panaś, Małgorzata Zaleska, Tomasz Kaczmarzyk

 

12.50-13.00

Ocena skuteczności zastosowania magnetostymulacji w leczeniu powikłań w chirurgii stomatologicznej

 

Justyna Kaczkowska, Michał Tyrakowski, Jadwiga Stypułkowska

 

13.00-13.10

Opis dwóch przypadków choroby Madelunga

 

 

Katarzyna Radwańska, Eliza Kołek, Bogusław Antoszewski

 

13.10-13.20

Kliniczno-morfologiczna analiza 129 przypadków pacjentów z klinicznym rozpoznaniem zespołu Sjögrena. Rola chirurga stomatologa w rozpoznawaniu i leczeniu

 

Maciej Rączkiewicz Maria Panaś, Konrad Kisielowski, Tomasz Kaczmarzyk

13.20-13.30

Ocena efektywności technik manualnych i plastrowania dynamicznego w redukcji powikłań pooperacyjnych po chirurgicznym leczeniu wad ortognatycznych

 

Szymon Tyszkiewicz, Marcin Kozakiewicz, Marta Tyndorf

 

13.30-14.30

PRZERWA OBIADOWA

 

14.30-15.50

SESJA V Varia cz. 2

 

14.30-14.40

Ocena radiologiczna typu retencji oraz stopnia trudności operacyjnego usunięcia zatrzymanego zęba mądrości w żuchwie poszerzona o modelowanie trójwymiarowe

 

Aleksandra Jaroń, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek

14.40-14.50

Wpływ drenażu wewnątrzustnego po zabiegu chirurgicznego usunięcia trzeciego zęba trzonowego w żuchwie na stan powikłań pozabiegowych

 

Joanna Jarzęcka, Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Grzegorz Trybek

14.50-15.00

Wpływ zastosowania fibryny bogatopłytkowej PRF aplikowanej do zębodołu na intensywność powikłań po zabiegu operacyjnego usunięcia dolnego zatrzymanego zęba mądrości

 

Justyna Rydlińska, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek

15.00-15.10

Ocena stanu zatok szczękowych za pomocą tomografii wolumetrycznej

 

Piotr Kuligowski, Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Grzegorz Trybek

15.10-15.20

Ocena wpływu operacyjnego usunięcia zatrzymanego trzeciego zęba trzonowego w żuchwie na stan kliniczny drugiego zęba trzonowego

 

Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Agnieszka Droździk, Grzegorz Trybek

15.20-15.30

Wpływ zastosowania plastrów Kinesio Tape na nieinfekcyjne powikłania po zabiegu chirurgicznej ekstrakcji dolnego zęba mądrości

 

Olga Preuss, Grzegorz Trybek, Magda Aniko-Włodarczyk, Tomasz Kaczmarzyk

15.30-15.40

Farmakoterapia bólu po chirurgicznych ekstrakcjach zatrzymanych trzecich trzonowców dolnych

 

Mansur Rahnama, Katarzyna Wieczorek., Marcin Berger, Grzegorz Michalczewski, Michał Łobacz

15.40-15.50

Dyskusja

 

15.50

Zamknięcie obrad i zakończenie kongresu

 

 16.00-17.00

Zebranie Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

 

 

Zakwaterowanie

W poniżej wymienionych hotelach uczestnicy Kongresu mają możliwość indywidualnego zarezerwowania miejsc noclegowych w specjalnych cenach.

Przy rezerwacji niezbędne jest podanie hasła: KONGRES STOMATOLOGIA.

 

1. Hotel Arche Lublin, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin (1,9 km od miejsca obrad)

archehotellublin.pl

Hasło umożliwia uczestnikom skorzystanie z 15% rabatu od cen zamieszczonych na stronie internetowej obiektu.

 

2. Hotel Huzar***, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin (1,7 km od miejsca obrad)

hotelhuzar.com.pl

Ceny Pokoi:

1-osobowy ze śniadaniem - 140 zł/doba

2-osobowy ze śniadaniem - 180 zł/doba

 

3. LubHotel, ul. Krańcowa 107 A, 20-338 Lublin (5,5 km od miejsca obrad)

lubhotel.pl

Ceny pokoi:

Pokój 1 os. Biznesowy ze śniadaniem - 179 zł/doba

Pokój 2 os. Economy ze śniadaniem - 215 zł/doba

Pokój 2 os. Twin ze śniadaniem - 224 zł/doba

Pokój 2 os. Delux ze śniadaniem - 251 zł/doba

Pokój 3 os. Standard ze śniadaniem - 260 zł/doba

Pokój 4 os. Studio ze śniadaniem - 360 zł/doba

 

4. Hotel Mercure Lublin Centrum***, Aleje Racławickie 12, 20-037 Lublin (300 m od miejsca obrad)

accorhotels.com/pl/hotel-3404-hotel-mercure-lublin-centrum

Ceny pokoi:

286 PLN brutto/dobę/pokój jednoosobowy ze śniadaniem

324 PLN brutto/dobę/pokój dwuosobowy ze śniadaniem

Rezerwacje wyłącznie mailowo w dziale rezerwacji: H3404-RE@accor.com

 

5. Hotel Victoria***, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin (900m od miejsca obrad)

victorialublin.pl

Ceny pokoi ze śniadaniem:

Pokój jednoosobowy economy - 155,00zł/doba

Pokój jednoosobowy standard - 185,00zł/doba

Pokój jednoosobowy komfort - 215,00zł/doba

Pokój dwuosobowy standard - 225,00zł/doba

Pokój dwuosobowy komfort - 255,00zł/doba

 

6. Hotel Wieniawski***, ul. Sądowa 6, 20-027 Lublin (500m od miejsca obrad)

hotelwieniawski.pl

Ceny pokoi ze śniadaniem:

Pokój Classic Sgl – 240zł /doba

Pokój Classic Dbl – 280zł/ doba

Pokój Comfort Sgl – 290zł/doba

Pokój Comfort Dbl/ Twin – 330zł/doba

Pokój Superior Sgl -  300zł/doba

Pokój Superior Twin – 340zł/doba

 

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl