Patologia molekularna w onkologii

Patologia molekularna w onkologii

Informacje

Rozpoczęcie: 17 maja
Zakończenie: 18 maja
Miejsce: Centrum Onkologii, ul. Roentgena 5, Warszawa
Specjalizacja: patomorfologia

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W dniach 17-18 maja 2019 roku w Centrum Onkologii w Warszawie planowana jest 2. edycja warsztatów „Patologia molekularna w onkologii”.

Celem warsztatów jest kompleksowy przegląd aktualnych koncepcji i metod diagnostycznych w patologii molekularnej wybranych nowotworów litych w oparciu o prezentację ciekawych przypadków przez doświadczony zespół patomorfologów i genetyków oraz biologów molekularnych.

Patologia molekularna jest jednym z filarów onkologii spersonalizowanej. We współczesnej onkologii rozpoznanie nowotworów i decyzje terapeutyczne nie są już podejmowane wyłącznie na podstawie badań histopatologicznych. Badania dotyczące patogenezy nowotworów doprowadziły do poznania genetycznych uwarunkowań ich powstawania, co spowodowało identyfikację genetycznych markerów progresji oraz molekularnych celów terapeutycznych. Badania molekularne stały się również podstawą klasyfikacji WHO i diagnostyki różnicowej określonych grup nowotworów. Wymaga to znajomości i aktualizacji wiedzy w zakresie badań molekularnych w codziennej pracy patomorfologa i diagnosty laboratoryjnego oraz dostosowania warsztatu pracy do nowych warunków diagnostycznych.

Warsztaty skierowane są do patomorfologów, onkologów, rezydentów w trakcie specjalizacji z patomorfologii i onkologii oraz diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych patologią molekularną.

 

Tematy poszczególnych sesji będą obejmowały:

 • Profilowanie molekularne w praktyce klinicznej

 • Badania genetyczne i techniki biologii molekularnej w onkologii

 • Patologia molekularna w raku piersi – znaczenie biomarkerów molekularnych w diagnostyce

 • EGFR, ALK, ROS1 i nowe cele terapeutyczne w raku płuca

 • Patologia molekularna w diagnostyce i klasyfikacji guzów ośrodkowego układu nerwowego

 • Patologia molekularna ostrych białaczek

 • Nowe cele terapeutyczne w czerniaku

 • Patologia molekularna w raku jelita grubego

 • Patologia molekularna wj diagnostyce i klasyfikacji mięsaków i guzów kości

 • KIT i nowe cele terapeutyczne w GIST

 • Patomorfologia molekularna w nowotworach jajnika

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Ograniczona liczba bezpłatnych miejsc noclegowych.

 

Za udział w warsztatach przewidziane są punkty edukacyjne.                

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

 

Z pozdrowieniami,

Monika Prochorec-Sobieszek & Andrzej Tysarowski

wraz Zespołem Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie

 

Patronat

Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Polskie Towarzystwo Patologów

 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 

Partner Złoty

Partner Srebrny

 

 

Partner Brązowy

 

Partner

 

 

Partner Wspierajacy

 

 

Program

Piątek, 17 maja 2019 r.

9.00-10.15

Presentation of the Laboratory of Genetic and Molecular Diagnostics

 

prof. Monika Prochorec-Sobieszek / dr Andrzej Tysarowski

10.15-10.30

New NGS solutions for cancer research – MSI and methylation

 

dr Maciej Orsztynowicz, ThermoFisher Scientific

10.30-10.45

Oncology panels – from simple to complex answers in diagnostics

 

dr Juliusz Unrug, Analityk Genetyka Sp. z o.o.   

10.45-11.00

Kompleksowa diagnostyka onkologiczna - od HE do NGSu

 

Wioletta Garbicz / Adam Olejnik, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

11.00-12.00

Lunch time

12.00-12.10

Welcome & meeting agenda

 

prof. Monika Prochorec-Sobieszek / dr Andrzej Tysarowski

12.10-12.55

Application of molecular biology methods in oncological diagnostics

 

dr Andrzej Tysarowski

12.55-13.55

Molecular pathology of breast cancer and the usefulness of molecular biomarkers in breast cancer pathology and oncology practice | Case presentation

 

dr Wojciech Olszewski / mgr Aneta Wojnowska

13.55-14.55

Molecular pathology in diagnostics and classification of central nervous system tumors | Case presentation

 

prof. Wiesława Grajkowska / dr Andrzej Tysarowski /  mgr Magdalena Grabowska-Kierył / dr Joanna Trubicka

14.55-15.15

Coffee break

15.15-15.45

Molecular profiling of tumors in clinical practice

 

dr Magdalena Knetki-Wróblewska

15.45-17.05

EGFR, ALK, ROS1, NTRK, RET and novel therapeutic targets of lung cancer | Case presentation

 

dr Piotr Wiśniewski / mgr Katarzyna Seliga / mgr Katarzyna Olszewska / dr Andrzej Tysarowski

17.05-17.25

Coffee break

17.25-18.25

Molecular pathology of acute leukemias | Case presentation

 

prof. Monika Prochorec-Sobieszek / dr Katarzyna Borg / dr Anna Szumera-Ciećkiewicz

 

Sobota, 18 maja 2019 r.

9.00- 9.45

Molecular pathology in colorectal cancer | Case presentation

 

dr hab. Andrzej Mróz / dr Andrzej Tysarowski / dr Mateusz Bujko

9.45-10.30

Molecular pathology of ovarian cancer | Case presentation

 

dr Michał Pyzlak / dr Andrzej Tysarowski

10.30-11.30

GNAS1 mutations in differential diagnosis of bone and soft tissue tumors | Case presentation

 

dr Michał Wągrodzki / mgr Katarzyna Seliga

11.30-11.50

Coffee break

11.50-12.50

New targeted therapies and molecular pathology of melanoma | Case presentation

 

dr Anna Szumera-Ciećkiewicz / dr Agnieszka Dansonka-Mieszkowska

12.50-13.35

KIT and novel therapeutic targets in gastrointestinal stromal tumors | Case presentation

 

dr Małgorzata Lenarcik / dr Iwona Rzepecka

13.35-13.55

Discussion

 

prof. Monika Prochorec-Sobieszek / dr Andrzej Tysarowski

14.00

Lunch time

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl