X Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

X Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

Informacje

Rozpoczęcie: 18 października
Miejsce: Hotel Artis, Sitaniec 1
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

KOMITET NAUKOWY

dr Sławomir Górnik - Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

dr hab. n. med. Marek Hus

 

PATRONAT

           

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

                            

Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk

 

PATRONAT MEDIALNY

 

PARTNER ZŁOTY

      

   

 

PARTNER SREBRNY 

PARTNER BRĄZOWY

 

 

PARTNER WSPIERAJĄCY

 

 

Program

 

12.00 – 13.00

SESJA WSTĘPNA

 

 

NOWOŚCI W HEMATOLOGII

 
 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

 

12.00 – 12.15

Małopłytkowość immunologiczna

 
 

dr n. med. Agnieszka Szymczyk

 

12.15 – 12.30

Wtórne niedobory odporności

 
 

dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

 

12.30 – 12.45

Czy pacjent z PBSZ musi brać leki do końca życia?

wykład pod Patronatem 

 

dr Marek Dudziński

12.45 – 13.00

Mastocytoza

wykład pod Patronatem 

 

dr hab. n. med. Marek Hus

13.00 - 13.30

OTWARCIE X ZAMOJSKIEGO SPOTKANIA HEMATOLOGICZNEGO

 

 

Słowo wstępne dr Sławomir Górnik

 

 

Wystąpienia Gości

 
 

Otwarcie kampanii „ODPOWIEDŹ MASZ WE KRWI”

 

 

Krótka prezentacja kampanii - dr  Marek Dudziński

 

 

Wystąpienie Prezydenta Miasta Zamościa

 

13.30 – 14.00

WYKŁAD INAUGURACYJNY – Przewlekła białaczka limfocytowa

 

 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

 
     

14.00 – 15.20

SESJA I

 

 

NOWOTWORY UKŁADU CHŁONNEGO

 

 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

 

14.00 - 14.20

Drobnocząsteczkowe inhibitory w leczeniu limfoproliferacji

 
 

 dr n. med. Bartosz Puła

 

14.20 – 14.40

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu limfoproliferacji

 
 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

 

14.40 – 15.00

Białaczka włochatokomórkowa

 
 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

 

15.00 – 15.20

Zespół rozpadu guza

 

 

dr hab. n. med. Marek Hus

 

15.20 – 16.00

LUNCH

 
     

16.00 - 17.15

SESJA II

 

 

SESJA KLINIKI HEMATOONKOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU SPSK NR 1 W LUBLINIE

 

 

Prowadzący: dr hab. n. med. Marek Hus

 

16.00 – 16.15

Wydłużony czas APTT -  problem konsultacyjny  lekarza internisty

 

 

dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

 

16.15 – 16.30

Hyperleukocytoza – implikacje kliniczne

 

 

dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

 

16.30 – 16.45

Białko monoklonalne i jego znaczenie w diagnostyce pacjenta w poradni POZ

 

 

dr n. med. Aneta Szudy-Szczyrek

 

16.45 – 17.00

Choroby krwi epidemiologia w wymiarze znanych zagrożeń cywilizacyjnych

 

 

dr hab. n. med. Monika Podhorecka

 

17.00 – 17.15

Hemofilia

 
 

dr n. med. Justyna Kozińska

 

17.15 - 17.30

PRZERWA KAWOWA

 
     

17.30 – 19.00

SESJA III

 

 

SPLENOMEGALIA JAKO PROBLEM MULTIDYSCYPLINARNY

 

 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

 

 

Omówienie problematyki okiem specjalisty:

 

17.30 – 17.50

Chorób zakaźnych

 
 

dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

 

17.50 – 18.10

Chirurgii naczyniowej

 
 

dr n. med. Andrzej Wojtak

 

18.10 – 18.30

Hematologii z uwzględnieniem mieloproliferacji

 
 

prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

 

18.30 – 18.50

Hematologii z uwzględnieniem chorób spichrzeniowych i limfoproliferacji

 
 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Lublin

 

18.50 – 19.00

Dyskusja

 
     

19.00 – 19.30

SESJA IV

 

 

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM HEMATOLOGICZNYM W POLSCE

 
 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor 

 

19.00 – 19.15

Wczesne rozpoznanie i zasady leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce

 
 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

 

19.15 – 19.30

Leczenie wspomagające u chorych na limfoproliferacje

 
 

dr n. med. Marta Morawska

 

20.00

KOLACJA

 


 PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

 

PROGRAM - do pobrania

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl