X Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

X Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

Informacje

Rozpoczęcie: 18 października
Miejsce: Hotel Artis, Sitaniec 1
Specjalizacja: hematologia

Program

KOMITET NAUKOWY

dr Sławomir Górnik - Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

dr hab. n. med. Marek Hus

 

12.00 – 12.45

SESJA WSTĘPNA

 

NOWOŚCI W HEMATOLOGII

 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

12.00 – 12.15

Małopłytkowość immunologiczna

 

dr n. med. Agnieszka Szymczyk

12.15 – 12.30

Wtórne niedobory odporności

 

dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

12.30 – 12.45

Czy pacjent z PBSZ musi brać leki do końca życia?

 

dr Marek Dudziński

12.45 – 13.00

Mastocytoza

 

 dr hab. n. med. Marek Hus

13.00 - 13.30

OTWARCIE X ZAMOJSKIEGO SPOTKANIA HEMATOLOGICZNEGO

 

Słowo wstępne dr Sławomir Górnik

 

Wystąpienia Gości

 

Otwarcie kampanii „ODPOWIEDŹ MASZ WE KRWI”

Krótka prezentacja kampanii - dr  Marek Dudziński

 

Wystąpienie Prezydenta Miasta Zamościa

13.30 – 14.00

WYKŁAD INAUGURACYJNY – Przewlekła białaczka limfocytowa

 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

   

14.00 – 15.20

SESJA I

 

NOWOTWORY UKŁADU CHŁONNEGO

 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

14.00 - 14.20

Drobnocząsteczkowe inhibitory w leczeniu limfoproliferacji

 

 dr n. med. Bartosz Puła

14.20 – 14.40

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu limfoproliferacji

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

14.40 – 15.00

Białaczka włochatokomórkowa

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak

15.00 – 15.20

Zespół rozpadu guza

 

dr hab. n. med. Marek Hus

15.20 – 16.00

LUNCH

   

16.00 - 17.15

SESJA II

 

SESJA KLINIKI HEMATOONKOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU SPSK NR 1 W LUBLINIE

 

Prowadzący: dr hab. n. med. Marek Hus

16.00 – 16.15

Wydłużony czas APTT -  problem konsultacyjny  lekarza internisty

 

dr hab. n. med. Bożena Sokołowska

16.15 – 16.30

Hyperleukocytoza – implikacje kliniczne

 

dr hab. n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

16.30 – 16.45

Białko monoklonalne i jego znaczenie w diagnostyce pacjenta w poradni POZ

 

dr n. med. Aneta Szudy-Szczyrek

16.45 – 17.00

Choroby krwi epidemiologia w wymiarze znanych zagrożeń cywilizacyjnych

 

dr hab. n. med. Monika Podhorecka

17.00 – 17.15

Hemofilia

 

dr n. med. Justyna Kozińska

17.15 - 17.30

PRZERWA KAWOWA

   

17.30 – 19.00

SESJA III

 

SPLENOMEGALIA JAKO PROBLEM MULTIDYSCYPLINARNY

 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

 

Omówienie problematyki okiem specjalisty:

17.30 – 17.50

Chorób zakaźnych

dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

17.50 – 18.10

Chirurgii naczyniowej

TBA

18.10 – 18.30

Hematologii z uwzględnieniem mieloproliferacji

 

prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

18.30 – 18.50

Hematologii z uwzględnieniem chorób spichrzeniowych i limfoproliferacji

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Lublin

18.50 – 19.00

Dyskusja

   

19.00 – 19.30

SESJA IV

 

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD CHORYM HEMATOLOGICZNYM W POLSCE

 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor 

19.00 – 19.15

Wczesne rozpoznanie i zasady leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

19.15 – 19.30

Leczenie wspomagające u chorych na limfoproliferacje

dr n. med. Marta Morawska

 

20.00                       Kolacja

 

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

 

Najbliższe konferencje:
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2019
06 września
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2019
Lublin
Lublin / Hotel Hampton by Hilton, al. Kompozytorów Polskich 1, Lublin
I Przemyska Konferencja Uroonkologiczna - PRZEMYŚLana Współpraca
13 września
I Przemyska Konferencja Uroonkologiczna - PRZEMYŚLana Współpraca
Przemyśl
Przemyśl / Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1
ZABURZENIA HEMOSTAZY - od krwawień do zakrzepicy żylnej
20 września
ZABURZENIA HEMOSTAZY - od krwawień do zakrzepicy żylnej
Olsztyn
Olsztyn / Best Western Plus Hotel Dyplomat, Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 28
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl