Jesienna Sesja Polskiej Szkoły Hematologii

Jesienna Sesja Polskiej Szkoły Hematologii

Informacje

Rozpoczęcie: 20 października
Zakończenie: 22 października
Miejsce: Centrum Kultury Filmowej "Stylowy", ul. Odrodzenia 9
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w jesiennej sesji Polskiej Szkoły Hematologii. Spotkanie odbędzie się w dniach 20-22 października 2016 roku w Zamościu.


Nadzór merytoryczny nad programem:
prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki
dr Sławomir Górnik
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

W spotkaniu wezmą udział:

  • Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

  • Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

  • Dr Sławomir Górnik

  • Prof. dr hab. Andrzej Hellman

  • Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki

  • Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

  • Prof. dr hab. Tadeusz Robak


SESJA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII
Pod patronatem PTHiT.

20-22 Października 2016 w Zamościu.
Sale konferencyjne Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" ul. Odrodzenia 9

Polish School of Haematology – Autumn Session.
20-22 of October 2016
CKF "Stylowy" Conference Room, ul. Odrodzenia 9Organizator konferencji – firma Med-Space
Patronat medialny: www.hematoonkologia.pl

Program

CZWARTEK | 20.10.2016 r.

15.00 – 15.30________________________________________________________________________________

Otwarcie:
prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki
Przewodniczący PSH
prof. dr hab. Tadeusz Robak
Przewodniczący PTHiT
prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Konsultant Krajowy ds. Hematologii
prof. dr hab. Krzysztof Warzocha
Dyrektor IHiT Warszawa
prof. dr hab. Jan Walewski
Dyrektor COI Warszawa
prof. dr hab. Sebastian Giebel
Przewodniczący PALG&PLRG
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Redaktor Naczelny Acta Haematologica Polonica
dr Sławomir Górnik
Ordynator Oddziału Hematologii, Zamojski Szpital Niepubliczny

Wprowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki – Przewodniczący PSH

15.30 – 16.10________________________________________________________________________________

Wykład inauguracyjny

Therapy of malignant lymphoma in 2016
Prof. Norbert Schmitz (Niemcy)

16.00 – 16.10 Dyskusja

16.10_______________________________________________________________________________________

SESJA I
Nowe leki i strategie w hematologii

16.10 – 16.20

Wpływ leków ukierunkowanych molekularnie na standardy leczenia
przewlekłej białaczki limfocytowej
Prof. Tadeusz Robak

Standardy leczenia chłoniaków niehodgkinowskich w dobie leków
ukierunkowanych molekularnie
Prof. Jan Walewski

16.20 – 16.30 Dyskusja

16.30 – 16.45

Leczenie chorych z PBL i chorobami wspólistniejącymi (wykład sponsorowany firmy Roche)

16.45 – 17.15 PRZERWA

17.15 – 15.35

Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina – leki
ukierunkowane molekularnie czy metody oparte na transplantacji
komórek krwiotwórczych
Prof. Tomasz Wróbel

17.35 – 17.45 Dyskusja

17.45 – 18.05

Czy leki ukierunkowane molekularnie zmienią algorytm leczenia ostrych
białaczek szpikowych oparty na chemioterapii i transplantacji komórek
krwiotwórczych?
Prof. Jerzy Hołowiecki

18.05 – 18.25 Dyskusja

18.25 – 18.45

Nowe perspektywy leczenia ostrych białaczek limfoblastycznych
w oparciu o leki ukierunkowane molekularnie i immunoterapię
Prof. dr hab.Sebastian Giebel

18.45 – 18.55 Dyskusja

19.00_______________________________________________________________________________________

Kolacja

 

................................................................................................................................................................

 

PIĄTEK | 21.10.2016 r.

08.00_______________________________________________________________________________________

SESJA II
Nowoczesna diagnostyka w hematologii

08.00 – 08.20

Klasyfikacja nowotworów hematologicznych wg WHO – uaktualnienia
i zmiany istotne w praktyce klinicznej
Prof. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek

08.20 – 08.25 Dyskusja

08.25 – 08.45

Diagnostyka cytogenetyczna w hematologii – badania niezbędne
do wyboru optymalnego leczenia, dostępność w Polsce
Prof. dr hab. Olga Haus

08.45 – 08.50 Dyskusja

08.50 – 09.10

Badania molekularne w onkohematologii- metody ważne dla
rozpoznania i rokowania, nowe możliwości i dostępność w Polsce

09.10 – 09.15 Dyskusja

09.15 – 09.35

Cytometria przepływowa – postęp w zastosowaniu do diagnostyki
oceny ryzyka i monitorowania minimalnej choroby resztkowej
Dr Marek Dudziński

09.35 – 09.40 Dyskusja

09.40 – 10.10 PRZERWA

10.10 – 10.25 Wykład sponsorowany

10.25 – 10.40 Wykład sponsorowany

10.40 – 10.55 Wykład sponsorowany

10.55 – 11.20 PRZERWA

11.20_______________________________________________________________________________________

SESJA III
Stany nagłego zagrożenia życia w hematologii

11.20 – 11.40

Nagłe stany zagrożenia życia w czasie leczenia przeciwzakrzepowego
Prof. Janusz Kłoczko

11.40 – 11.45 Dyskusja

11.45 – 12.05

Ostre stany zagrożenia życia związane z niedoborami odporności lub
leczeniem immunosupresyjnym
Prof. dr hab. Andrzej Deptała

12.05 – 12.10 Dyskusja

12.10 – 12.30

Postępowanie w stanach zagrożenia życia w przebiegu skaz
osoczowych i w małopłytkowości
Prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak

12.30 – 12.35 Dyskusja

12.35 – 12.55

Powikłania narządowe związane z chemioterapią
Prof. dr hab. Lidia Gil

12.55 – 13.00 Dyskusja

13.30 – 19.00________________________________________________________________________________

VII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

 

................................................................................................................................................................


SOBOTA | 22.10.2016r.


08.00 – 08.30________________________________________________________________________________

Kardiologia w hematologii - dyskusja hematologa z kardiologiem
(panel dyskusyjny sponsorowany firmy BMS)
Prof. dr hab. Joanna Góra-Tybor, Dr Dariusz Zakrzewski

08.30 – 08.45 Wykład sponsorowany

08.45 – 09.00 Wykład sponsorowany

09.00_______________________________________________________________________________________

SESJA IV
PANEL DYSKUSYJNY:
Czy rozwój farmakoterapii szpiczaka plazmocytowego umożliwi
w niedalekiej perspektywie rezygnację z konsolidacji opartej na
leczeniu wysokodawkowym z AHSCT?

09.00 – 09.15

Argumenty za farmakoterapią
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

09.15 – 09.30

Argumenty za AHSCT
Prof. dr hab. hab. Sebastian Giebel

09.30 – 09.45 Dyskusja

09.40 – 10.10 PRZERWA

10.10_______________________________________________________________________________________

SESJA V
Najważniejsze uaktualnienia do zaleceń postępowania w oparciu
o programy PALG

10.10 – 11.30

Ostre białaczki szpikowe
Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska

10.30 – 10.35 Dyskusja

10.35 – 10.55

Ostre białaczki limfoblastyczne
Prof. dr hab. Sebastian Giebel

10.55 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.20

Zespoły mielodysplastyczne
Prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

11.20 – 11.25 Dyskusja

11.25 – 11.45

Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne
Prof. dr hab. Andrzej Hellman

11.45 – 11.50 Dyskusja

11.50 – 12.20 PRZERWA

12.20 – 12.35 Wykład sponsorowany

12.35 – 12.50 Wykład sponsorowany

12.50 – 13.10 PRZERWA


13.10_______________________________________________________________________________________

SESJA VI
Najważniejsze uaktualnienia do zaleceń postępowania w oparciu
o programy PLRG

13.10 – 13.30

Chłoniak Hodgkina
Prof. dr hab. Jan M. Zaucha

13.30 – 13.35 Dyskusja

13.35 – 13.55

Chłoniaki nie-Hodgkina indolentne
Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

13.55 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 14.20

Chłoniaki nie-Hodgkina o wysokiej złośliwości
Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha

14.20 – 14.25 Dyskusja


14.30 – 15.00________________________________________________________________________________

Podsumowanie sesji PSH
Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Dr Sławomir Górnik

Najbliższe konferencje:
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
16 września
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Lublin
Lublin / Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
01 października
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
Lublin / online
Lublin / online / Hotel Ibis Styles, Aleja Solidarności 7
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
15 października
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
Cedzyna
Cedzyna / Hotel Uroczysko, Cedzyna
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl