HEMATOLOGIA 2019                                                           OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

HEMATOLOGIA 2019 OD DIAGNOSTYKI DO LECZENIA

Informacje

Rozpoczęcie: 31 maja
Zakończenie: 01 czerwca
Miejsce: Hotel Arche Krakowska, Aleja Krakowska 237, Warszawa
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

 

KOMITET NAUKOWY: 
 
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda - przewodnicząca 
 
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński 
 
Dr n. med. Kazimierz Hałaburda 

 

 ZŁOTY PARTNER

 

 

 

 

 

 

 

 

Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Program

 

31 maja 2019 r.

14.00

Rejestracja uczestników

14.15 – 15.00

LUNCH

15.00

Rozpoczęcie Konferencji

 

SESJA I

15.00 – 15.20

Diagnostyka i leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej - czas na zmianę 

 

standardów

 

prof. Iwona Hus, Lublin

15.20 – 15.40

Leczenie pierwszej  linii z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych

 

u chorych  na przewlekłą białaczkę limfocytową

 

dr Katarzyna Budziszewska, IHiT

15.40 – 16.00 

Zarządzanie działaniami niepożądanymi ibrutynibu

 

dr Anna Dąbrowska-Iwanicka, CO-I

16.00 – 16.15

Zastosowanie obinutuzumabu w pierwszej  linii leczenia u chorego

 

na przewlekłą białaczkę limfocytową - opis przypadku

 

dr Agnieszka Końska, IHiT

16.15 – 16.30

Sekwencyjne zastosowanie inhibitorów kinaz u pacjenta z przewlekłą białaczką

 

limfocytową - opis przypadku

 

dr Monika Joks, Poznań

16.30 - 17.00

Dyskusja

17.00 – 17.20

PRZERWA KAWOWA

 

SESJA II

17.20 – 17.40

Diagnostyka w kierunku mutacji TP53

 

prof. Krzysztof Giannopoulos, Lublin

17.40 – 18.00

Rola ibrutynibu w leczeniu chorych na oporną/ nawrotową przewlekłą

 

białaczkę limfocytową

 

dr Joanna Drozd-Sokołowska, WUM

18.00 – 18.20

Skuteczność i bezpieczeństwo terapii wenetoklaksem w świetle 

 

programu lekowego

 

prof. Iwona Hus, Lublin

18.20 – 18.40

Nowe spojrzenie na leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową –

 

wyniki badania MURANO

 

prof. Krzysztof Jamroziak, IHiT

18.40 – 18.55

Ibrutynib - doświadczenia własne, opis przypadku

 

dr Monika Świerkowska, CO-I

18.55 – 19.15

Zastosowanie wenetoklaksu w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę 

 

limfocytową  - opis przypadku

 

dr Joanna Barankiewicz, IHiT

19.15 – 19.30

Dyskusja

20.30  

KOLACJA

   

1 czerwca 2019 r.

 

SESJA III

9.00 – 9.20

Nowości w klasyfikacji chłoniaków B-komórkowych

 

prof. Monika Prochorec-Sobieszek, IHiT, CO-I

9.20 – 9.40

Molekularne czynniki prognostyczne w chłoniaku grudkowym

 

prof. Przemysław Juszczyński, IHiT

9.40 – 10.00

Co zmienia obinutuzumab w leczeniu chorych na chłoniaka grudkowego?

 

dr Ewa Paszkiewicz-Kozik, CO-I

10.00 – 10.20

Chłoniak grudkowy, oporny na rytuksymab, skutecznie leczony w drugiej linii 

 

obinutuzumabem z bendamustyną - doświadczenia własne

 

dr Marcin Szymański, CO-I

10.20 – 10.50

Dyskusja

10.50 – 11.10 

PRZERWA KAWOWA

 

SESJA IV

11.10 – 11.30

Miejsce transplantacji autologicznych komórek krwiotwórczych

 

w leczeniu chorych na chłoniaka grudkowego

 

dr Kazimierz Hałaburda, IHiT

11.30 – 11.50

Rola transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu

 

chorych na chłoniaka grudkowego

 

prof. Lidia Gil, Poznań

11.50 – 12.10

Chłoniak grudkowy - wieloletni przebieg choroby na podstawie 

 

wybranych przypadków

 

prof. Lidia Gil, Poznań

12.10 – 12.30

Dyskusja

12.30 – 12.40

Podsumowanie konferencji

 

Najbliższe konferencje:
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
16 września
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Lublin
Lublin / Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
01 października
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
Lublin / online
Lublin / online / Hotel Ibis Styles, Aleja Solidarności 7
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
15 października
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
Cedzyna
Cedzyna / Hotel Uroczysko, Cedzyna
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl