HEMATOLOGIA NOWEJ GENERACJI

HEMATOLOGIA NOWEJ GENERACJI

Informacje

Rozpoczęcie: 24 maja
Zakończenie: 24 maja
Miejsce: Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Universum
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jóźwiak

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Dr hab. Dominik Dytfeld

Dr n. med. Tomasz Stokłosa

Dr Marek Dudziński

 

PARTNER GŁÓWNY

 

 

 

PARTNER

 

                           

                                 

 

 

 

 

Program

 

24 maja 2019 r.

15.00 - 15.20

Otwarcie konferencji/ Opening and welcome (Polish)

 

Otwarcie nowej siedziby Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej

 

Kronika Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej

 

Prof. Krzysztof Giannopoulos

 

Zwiedzanie Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej

15.20 – 15.50

Wykład wiodący/ Keynote lecture (English)

 

Sztuczna inteligencja w inspirowaniu i ukierunkowaniu badań nad nowymi terapiami/The leverage of (clinical development) data to inspire and guide human therapeutics research

 

dr Peter Grandsard (Thousand Oaks, CA, USA)

15.50 – 16.05

PRZERWA KAWOWA

 

Sesja „Hematologia nowej generacji"/ Session Next-generation hematology (English)

16.05 – 16.55

I Nowe technologie w rozwoju leków/ New technologies in drug development

16.05 – 16.30

Badania receptorowe w rozwoju nowych leków/ Recent advancements of structural biology for membrane protein – a platform for development of novel drug molecules

 

prof. Krzysztof Jóźwiak (Lublin, Polska)

16.30 – 16.55

Nowe terapie komórkowe/ Novel cell-based therapies in hematooncology

 

prof. Grzegorz Basak (Warszawa, Polska)

16.55 – 17.45

II Badania kliniczne nowej generacji/ Next-generation clinical trials

16.55 – 17.20

Niekomercyjne badania Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego/ Non-commercial clinical trials of the Polish Myeloma Consortium

 

dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań, Polska), prof. Tomasz Wróbel (Wrocław, Polska)

17.20 – 17.45

Projektowanie badań nowej generacji/ Next-generation clinical trials development

 

prof. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska)        

17.45 – 18.35

III Metody nowej generacji w ocenie choroby/ Next-generation methods in disease assessment

17.45 – 18.10

Sekwencjonowanie następnej generacji w diagnostyce i monitorowaniu leczenia/ Next-generation sequencing in diagnostics and therapy monitoring

 

prof. Przemysław Juszczyński (Warszawa, Polska), dr Tomasz Stokłosa (Warszawa, Polska)

18.10 – 18.35

Metody następnej generacji w ocenie choroby resztkowej/ Next-generation methods in minimal residual disease assessment

 

prof. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska), dr Marek Dudziński (Rzeszów, Polska)

18.35

Zakończenie konferencji/ Closing remarks

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl