Wirtualna konferencja „New challenges – old problems in anesthesiology and intensive care”

Wirtualna konferencja „New challenges – old problems in anesthesiology and intensive care”

Informacje

Rozpoczęcie: 17 października
Zakończenie: 17 października
Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapia

Strona www: https://anestezjologia2020.pl

Zaproszenie

  Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Komitetu Naukowego mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii”. Jest to kolejna edycja konferencji organizowanych przez II. Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Oddziałem Roztoczańskim Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ostatnie spotkania cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników, jaki i wykładowców, ze względu na zarówno wartość naukowo-dydaktyczną konferencji oraz niezapomnianą atmosferę poza wykładową. W tym roku wyjątkowo, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w wydarzeniu w formie hybrydowej. Wykładowcy będą zgromadzeni w studiu zorganizowanym w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Natomiast uczestnicy będą mogli wziąć udział w konferencji online. Webinarium odbędzie się w dniach 16 – 17 października 2020 r.

Mam nadzieję, że pomimo zmiany formuły, konferencja spełni oczekiwania uczestników i pozwoli na pogłębienie wiedzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Zapraszamy serdecznie,

dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
dr n. med. Michał Borys

 

 

 

W związku ze zmianą formuły wydarzenia, udział w webinarium jest bezpłatny.
Uczestnicy, którzy do tej pory uregulowali koszty udziału w konferencji, otrzymają zwrot wpłaconych środków na numer konta, z którego dokonana została wpłata.

Równocześnie zostanie Państwu przesłana drogą mejlową faktura korygująca. Prosimy o potwierdzenie jej otrzymania wiadomością e-mail.
Fakturę korygującą należy podpisać wskazując datę podpisania i odesłać mejlem na adres agnieszka.kuznicka@med-space.pl lub pocztą tradycyjną na adres naszego biura ul. Kasztelańska 44B, 20-810 Lublin.

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt: jagoda.koszko@med-space.pl, tel. 570 700 537.

 

 

Program

16 października 2020, piątek

16.00 – 17.30  SESJA I BÓL

Uśmierzanie bólu pooperacyjnego - state of art 2020
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Koanalgetyki w farmakoterapii bólu pooperacyjnego w świetle aktualnych wytycznych
dr n. med. Renata Zajączkowska
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Leczenie bólu w oddziale intensywnej terapii
dr n. med. Wojciech Serednicki

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Analgezja po cięciu cesarskim w kontekście przetrwałego bólu pooperacyjnego
dr Aleksandra Zamaro/dr Marek Janiak

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Anestezja okołooperacyjna bez użycia opioidów
dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

17.30 – 17.40  PRZERWA REKLAMOWA

17.40 – 19.10  SESJA II ANESTEZJA REGIONALNA

Zaburzenia poznawcze po znieczuleniu przewodowym
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przewlekły ból po torakotomii – czy można mu zapobiec?
dr n. med. Michał Borys

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ciągłe blokady nerwów obwodowych - czy rzeczywiście odchodzą do lamusa?               
dr n. med. Wojciech Gola

Szpital Specjalistyczny Świętego Łukasza w Końskich

Izobaryczne leki znieczulające miejscowo w znieczuleniu podpajęczynówkowym 
dr n. med. Andrzej Daszkiewicz

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Mechanizmy działania blokad przedziałowych
dr n. med. Radosław Marciniak

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dyskusja

19.10 - 19.40   WARSZTAT„ECMO - moda czy faktyczna konieczność? Różnorodność terapii ECLS w okresie pandemii SARS-CoV-2"
                         dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

                         Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                         dr Dominik Drobiński
                         Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
                         Warsztaty pod patronatem 
                       


19.40 - 20.10   WARSZTAT „PICC – kiedy i dlaczego?”
                         dr Dariusz Chmiel
                         Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
                         
Warsztaty pod patronatem
                        

20.10 - 20.30    WARSZTAT „Wybrane blokady regionalne w obrębie kończyny górnej i dolnej"
                          dr Wojciech Gola

                          Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich
                          Warsztaty pod patronatem
                           


17 października 2020, sobota

09.00 – 10.10  SESJA III BAKTERYJNE ZAKAŻENIE PŁUC W OIT
                       
Moderator: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

                        SESJA POD PATRONATEM                           

Bakteryjne zapalenia płuc w OIT rozpoznanie i diagnostyka:
punkt widzenia intensywisty
prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
punkt widzenia mikrobiologa
dr n. med. Agnieszka Żukowska

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Antybiotykoterapia w bakteryjnych zapaleniach płuc w OIT
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

Szpital Śląski w Cieszynie
Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 

10.10 – 11.30  SESJA IV COVID-19

Komentarz Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Gdański Uniwersytet Medyczny

Leczenie przyczynowe w COVID-19. Co wiemy? 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

                          Rola prokalcytoniny na oddziale intensywnej terapii w czasach COVID-19
                           prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski
                           Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
                           Wykład pod patronatem
                             

Wysokoprzepływowa terapia donosowa jako rozszerzenie możliwości wentylacji w erze COVID-19
dr n. med. Wojciech Serednicki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pacjent z COVID-19 w OIT - strategie wentylacji w świetle EBM
dr n. med. Elżbieta Rypulak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

 

11.30 - 11.40   PRZERWA REKLAMOWA

11.40 – 12.35  SESJA V SPRAGNIONEGO NAPOIĆ, GŁODNEGO NAKARMIĆ – PROBLEMY ZAWSZE AKTUALNe

                      SESJA POD PATRONATEM
                        

Żywienie pozajelitowe – u kogo, kiedy, po co?
dr hab. n. med. Tomasz Czarnik

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Płynoterapia A.D. 2020
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przygotowanie żywieniowe do zabiegu operacyjnego
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

12.35– 13.45  SESJA VI BAXTER PRZYJACIELEM POLSKIEGO ANESTEZJOLOGA

                       SESJA POD PATRONATEM
                       

Płynoterapia podtrzymująca jako problem interdyscyplinarny
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czy czas większej podaży białka już minął?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

Problem nadciśnienia śródbrzusznego u pacjentów poddanych CRRT
prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Znieczulenie pacjentów w podeszłym wieku z użyciem desfluranu
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dyskusja

13.45 – 14.20  SESJA VII NIETYPOWE KOAGULOPATIE W PRAKTYCE ANESTEJOLOGA

                        SESJA POD PATRONATEM
                        

Pacjent z nabytą hemofilią na OIT
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Pacjent z nabytą hemofilią  - opisy przypadków
dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dyskusja 

14.20 - 14.50   PRZERWA REKLAMOWA/PRZERWA OBIADOWA

14.50 – 16.00  SESJA VIII ŻYWIENIE KLINICZNE - SESJA POLSPEN

                       SESJA POD PATRONATEM   
                         

                         Powikłania chirurgiczne wynikające z niedożywienia
                          prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

                          Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Immunonutrition: u kogo, po co i w jaki sposób?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Rola białka w żywieniu krytycznie chorych
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalorymetria pośrednia
dr n. med. Robert Włodarski

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

Dyskusja

16.00- 16.55   SESJA IX POWIKŁANIA POOPERACYJNE - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ 
                       
SESJA-DEBATA POD PATRONATEM 
                       

prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

16.55 - 17.05   PRZERWA REKLAMOWA

17.05– 18.00    SESJA X TRUDNE DROGI ODDECHOWE – SESJA SPUDO

Kto najlepiej ułoży pacjenta do zabiegu? Sam pacjent. Udrożnienie dróg oddechowych w różnych ułożeniach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Spotkanie w cztery oczy czyli intubacja Face-to-face
dr Justyna Nowak-Tim

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zastosowanie USG w ocenie i zabezpieczaniu drożności dróg oddechowych
dr n. med. Dawid Aleksandrowicz

Guy’s and St. Thomas’ NHS Fundation Trust w Londynie

Dyskusja

18.00 - 18.30   SESJA XI PUŁAPKI I WYZWANIA WENTYLACJI PACJENTÓW Z COVID-19 – SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

                        SESJA POD PATRONATEM
                        

                        dr n. med. Paweł Piwowarczyk
                        Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
                       

 

WARSZTATY 

WARSZTAT I

„ECMO - moda czy faktyczna konieczność? Różnorodność terapii ECLS w okresie pandemii SARS-CoV-2"
Prowadzący:dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Dominik Drobiński
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie


Warsztaty pod patronatem

WARSZTAT II

„PICC – kiedy i dlaczego?”
dr Dariusz Chmiel

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Warsztaty pod patronatem

WARSZTAT III

,,Ścieżka pacjenta z COVID-19”
Prowadzący: dr n. med. Paweł Piwowarczyk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Warsztaty pod patronatem


WARSZTAT IV

Dostęp naczyniowy i antykoagulacja cytrynianowa - klucz do sukcesu podczas CRRT
Prowadzący: dr Maciej Jama
Fresenius Medical Care

Warsztaty pod patronatem

WARSZTAT V

Budowa i typy respiratorów
Prowadzący: dr Piotr Gałkin
Wojewódzki Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Warsztaty pod patronatem

WARSZTAT VI

„Wybrane blokady regionalne w obrębie kończyny górnej i dolnej"
Prowadzący: dr Wojciech Gola
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kierownik Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich
Wykładowca Górnośląskiej Szkoły Ultrasonografii w Chorzowie

Warsztaty pod patronatem

 

PROGRAM DO POBRANIA

Najbliższe konferencje:
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
16 września
Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Lublin
Lublin / Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
01 października
Spotkanie Onkologiczne Zaborek 2021
Lublin / online
Lublin / online / Hotel Ibis Styles, Aleja Solidarności 7
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
15 października
Konferencja portalu anestezjologia-online.pl
Cedzyna
Cedzyna / Hotel Uroczysko, Cedzyna
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl