Patologia molekularna w onkologii

Patologia molekularna w onkologii

Informacje

Rozpoczęcie: 26 listopada
Zakończenie: 26 listopada
Miejsce: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB, ul. Roentgena 5
Specjalizacja: patomorfologia, diagnostyka laboratoryjna

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować o przeniesieniu zaplanowanej w terminie 24-25 kwietnia 2020 r. konferencji Patologia molekularna w onkologii.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu w nowym terminie w dniach 24 – 26 listopada 2020 r. w formie online.

Zmiana terminu wydarzenia uwarunkowana jest rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i odpowiedzią na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, który rekomenduje odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

 

Celem warsztatów jest kompleksowy przegląd aktualnych koncepcji i metod diagnostycznych w patologii molekularnej wybranych nowotworów litych w oparciu o prezentację ciekawych przypadków przez doświadczony zespół patomorfologów i genetyków oraz biologów molekularnych.

Patologia molekularna jest jednym z filarów onkologii spersonalizowanej. We współczesnej onkologii rozpoznanie nowotworów i decyzje terapeutyczne nie są już podejmowane wyłącznie na podstawie badań histopatologicznych. Badania dotyczące patogenezy nowotworów doprowadziły do poznania genetycznych uwarunkowań ich powstawania, co spowodowało identyfikację genetycznych markerów progresji oraz molekularnych celów terapeutycznych. Badania molekularne stały się również podstawą klasyfikacji WHO i diagnostyki różnicowej określonych grup nowotworów. Wymaga to znajomości i aktualizacji wiedzy w zakresie badań molekularnych w codziennej pracy patomorfologa i diagnosty laboratoryjnego oraz dostosowania warsztatu pracy do nowych warunków diagnostycznych.

Warsztaty skierowane są do patomorfologów, onkologów, rezydentów w trakcie specjalizacji z patomorfologii i onkologii oraz diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych patologią molekularną.

 

Tematy poszczególnych sesji będą obejmowały:

 • Profilowanie molekularne w praktyce klinicznej

 • Badania genetyczne i techniki biologii molekularnej w onkologii

 • Patologia molekularna w nowotworach głowy i szyi (HPV, EBER, NTRAK, PDL-1)

 • Nowości w uropatologii

 • Nowe cele terapeutyczne w raku płuca

 • Analiza ctDNA w patologii molekularnej – stan obecny i przyszłe perspektywny,

 • Patologia molekularna w diagnostyce i klasyfikacji guzów centralnego układu nerwowego

 • Patologia molekularna ostrych białaczek

 • Patologia molekularna w nowotworach jajnika i piersi (BRCA1/2)

 • Patologia molekularna w mięsaku i nowotworach kości

 • Patologia molekularna w diagnostyce i klasyfikacji mięsaków i guzów kości

 • Patologia molekularna czerniaka

 • Patologia molekularna guzów żołądkowo-jelitowych

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Za udział w warsztatach przewidziane są punkty edukacyjne.                

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

 

Z pozdrowieniami,

Monika Prochorec-Sobieszek & Andrzej Tysarowski

wraz Zespołem Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instutut Badawczy

 

Patronat

 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instutut Badawczy

Polskie Towarzystwo Patologów

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 

 

 

 

Partner Złoty

 

 

 

 

Partner Srebrny

 

 

Partner Brązowy

 

 

 

 

Partner

 

Partner Wspierający

 


 

 

Program

PROGRAM

24.11.2020, wtorek

17:00-17:10     Welcome
                          
prof. Monika Prochorec-Sobieszek, dr Andrzej Tysarowski

17:10-17:30     Molecular profiling of tumors in clinical practice
                          
dr Magdalena Knetki-Wróblewska

17:30-17:45     The role of the pathologist in molecular diagnostics
                          
prof. Monika Prochorec-Sobieszek

17:45-18:30     Application of molecular biology methods in oncological diagnostics part 1
                          
dr Andrzej Tysarowski

18:30-18:40     Coffee break

18:40-19:00     Sources of funding for genetic tests
                          
mgr inż. Magdalena Sakowicz

19:00-19:45     Molecular pathology of head&neck tumors (HPV, EBER, NTRAK, PDL-1)(case-based lecture)
                          dr Monika Durzyńska

19:45-20:00     Sponsor’s presentation ROCHE  DIAGNOSTICS
                          Kompleksowa diagnostyka onkologiczna: od barwień immunohistochemicznych
                          po automatyczną interpretację wyników NGS i telepatologię
                         Wioletta Garbicz, Product Manager Histopathology and Oncology
                         Adam Olejnik, Sequencing Product Manager

20:00-20:30     Application of molecular biology methods in oncological diagnostics part 2
                          
dr Andrzej Tysarowski

20:30-20:50     Discussion Q&A

 

25.11.2020, środa

17:00-17:05     Introduction

17:05-18:06     Biomarkers for therapeutic decision-making in lung cancer
                          (EGFR, ALK, ROS1, NTRAK, RET, MET, BRAF, KRAS, PDL-1, TMB)(case-based lecture)
                          dr Piotr Wiśniewski, mgr Katarzyna Seliga, mgr Katarzyna Olszewska, dr Andrzej Tysarowski

18:06-18:35     Analysis of ctDNA in molecular oncology-current status and future perspectives
                          
mgr Katarzyna Seliga

18:35-19:07     Novel molecular findings in uropathology (FGFR, PDL-1)
                          
dr Michał Pyzlak

19:07-19:17     Coffee break

19:17-19:32     Sponsor’s presentation THERMO FISHER SCIENTIFIC
                          A new day in genomic profiling: Introducing the Genexus Sequencer

19:32-20:37     Molecular pathology of central nervous system tumors 
                          (IDH1/2, MGMT, H3F3A)
(case-based lecture)
                          prof. Wiesława Grajkowska, dr Andrzej Tysarowski, mgr Magdalena Grabowska-Kierył, dr Joanna Trubicka

20:37-21:28      Molecular pathology of ovarian and breast cancer (BRCA1/2)(case-based lecture)
                           
dr Michał Pyzlak, dr Andrzej Tysarowski

21:28-21:48      Discussion  Q&A

 

26.11.2020, czwartek

17:00-17:05     Introduction

17:05-18:03     Molecular pathology of acute leukemias (case-based lecture)
                          prof. Monika Prochorec-Sobieszek, dr Anna Szumera-Cieckiewicz, dr Iwona Solarska

18:03-19:03     Molecular pathology of sarcoma and bone tumors (case-based lecture)
                          dr Michał Wągrodzki, mgr Katarzyna Seliga, mgr Magdalena Grabowska-Kierył

19:03-19:57     Molecular pathology of melanoma (BRAF, NRAS)(case-based lecture)
                          dr Anna Szumera-Ciećkiewicz, dr Agnieszka Dansonka-Mieszkowska

19:57-20:10     Coffee break

20:10-21:40     Molecular pathology of gastrointestinal tumors
                          (KRAS, NRAS, BRAF, MSI, cKIT, PDGFRA)
(case-based lecture)
                          dr Łukasz Fuławka, dr Małgorzata Lenarcik, dr Iwona Rzepecka, dr hab. Mateusz Bujko

21:40-22:00     Discussion  Q&A and Closing Remarks

 

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl