Patologia molekularna w onkologii

Patologia molekularna w onkologii

Informacje

Rozpoczęcie: 27 listopada
Zakończenie: 28 listopada
Miejsce: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB, ul. Roentgena 5
Specjalizacja: patomorfologia, diagnostyka laboratoryjna

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować o przeniesieniu zaplanowanej w terminie 24-25 kwietnia 2020 r. konferencji Patologia molekularna w onkologii.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu w nowym terminie w dniach 27 – 28 listopada 2020 r. w formie online.

Zmiana terminu wydarzenia uwarunkowana jest rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i odpowiedzią na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, który rekomenduje odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

 

Celem warsztatów jest kompleksowy przegląd aktualnych koncepcji i metod diagnostycznych w patologii molekularnej wybranych nowotworów litych w oparciu o prezentację ciekawych przypadków przez doświadczony zespół patomorfologów i genetyków oraz biologów molekularnych.

Patologia molekularna jest jednym z filarów onkologii spersonalizowanej. We współczesnej onkologii rozpoznanie nowotworów i decyzje terapeutyczne nie są już podejmowane wyłącznie na podstawie badań histopatologicznych. Badania dotyczące patogenezy nowotworów doprowadziły do poznania genetycznych uwarunkowań ich powstawania, co spowodowało identyfikację genetycznych markerów progresji oraz molekularnych celów terapeutycznych. Badania molekularne stały się również podstawą klasyfikacji WHO i diagnostyki różnicowej określonych grup nowotworów. Wymaga to znajomości i aktualizacji wiedzy w zakresie badań molekularnych w codziennej pracy patomorfologa i diagnosty laboratoryjnego oraz dostosowania warsztatu pracy do nowych warunków diagnostycznych.

Warsztaty skierowane są do patomorfologów, onkologów, rezydentów w trakcie specjalizacji z patomorfologii i onkologii oraz diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych patologią molekularną.

 

Tematy poszczególnych sesji będą obejmowały:

 • Profilowanie molekularne w praktyce klinicznej

 • Badania genetyczne i techniki biologii molekularnej w onkologii

 • Patologia molekularna w nowotworach głowy i szyi (HPV, EBER, NTRAK, PDL-1)

 • Nowości w uropatologii

 • Nowe cele terapeutyczne w raku płuca

 • Analiza ctDNA w patologii molekularnej – stan obecny i przyszłe perspektywny,

 • Patologia molekularna w diagnostyce i klasyfikacji guzów centralnego układu nerwowego

 • Patologia molekularna ostrych białaczek

 • Patologia molekularna w nowotworach jajnika i piersi (BRCA1/2)

 • Patologia molekularna w mięsaku i nowotworach kości

 • Patologia molekularna w diagnostyce i klasyfikacji mięsaków i guzów kości

 • Patologia molekularna czerniaka

 • Patologia molekularna guzów żołądkowo-jelitowych

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Za udział w warsztatach przewidziane są punkty edukacyjne.                

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

 

Z pozdrowieniami,

Monika Prochorec-Sobieszek & Andrzej Tysarowski

wraz Zespołem Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instutut Badawczy

 

Patronat

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instutut Badawczy

Polskie Towarzystwo Patologów

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 

Program

Piątek, 27.11.2020 r.

 

8.45-10.00

Sponsor’s presentation

 

10.00-10.20

Break

 

10.20-10.30

Welcome & meeting agenda

prof. Monika Prochorec-Sobieszek
dr Andrzej Tysarowski

10.30-11.00

Molecular profiling of tumors in clinical practice

dr Magdalena Knetki-Wróblewska

11.00-11.15

The role of the pathologist in molecular diagnostics

prof. Monika Prochorec-Sobieszek

11.15-12.00

Application of molecular biology methods in oncological diagnostics

dr Andrzej Tysarowski

12.00-12.20

Sources of funding for genetic tests

mgr inż. Magdalena Sakowicz

12.20-13.20

Lunch time

 

13.20-14.20

Molecular pathology of head&neck tumors (HPV, EBER, NTRAK, PDL-1)
Case presentation

dr Monika Durzyńska

14.20-15.20

Biomarkers for therapeutic decision-making in lung cancer (EGFR, ALK, ROS1, NTRAK, RET, MET, BRAF, KRAS, PDL-1, TMB)
Case presentation

dr Piotr Wiśniewski/ mgr Katarzyna Seliga/
mgr Katarzyna Olszewska/ dr Andrzej Tysarowski

15.20-15.40

Analysis of ctDNA in molecular oncology-current status and future perspectives

mgr Katarzyna Seliga

15.40-16.00

Break

 

16.00-17.00

Novel molecular findings in uropathology (FGFR, PDL-1)

dr Michał Pyzlak

17.00-18.00

Molecular pathology of central nervous system tumors (IDH1/2, MGMT, H3F3A)
Case presentation

prof. Wiesława Grajkowska/ Dr Andrzej Tysarowski/
mgr Magda Kierył/ dr Joanna Trubicka

     

Sobota, 28.11.2020 r.

 

9.00-9.45

Molecular pathology of acute leukemias
Case presentation

prof. Monika Prochorec-Sobieszek/
dr Anna Szumera-Cieckiewicz/ dr Iwona Solarska

9.45-10.30

Molecular pathology of ovarian and breast cancer (BRCA1/2)
Case presentation

dr Michał Pyzlak/dr Andrzej Tysarowski

10.30-11.30

Molecular pathology of sarcoma and bone tumors
Case presentation

dr Michał Wągrodzki/ mgr Katarzyna Seliga/
mgr Magdalena Kierył

11.30-11.45

Break

 

11.45-12.45

Molecular pathology of melanoma (BRAF, p53)
Case presentation

dr Anna Szumera-Ciećkiewicz/
dr Agnieszka Dansonka- Mieszkowska

12.45-13.45

Molecular pathology of gastrointestinal tumors (KRAS, NRAS, BRAF, MSI, cKIT, PDGFRA)
Case presentation

dr Łukasz Fuławka/ dr Małgorzata Lenarcik/ dr Iwona Rzepecka/dr Mateusz Bujko

 

Pobierz program

Najbliższe konferencje:
Lubelskie Spotkanie Hematologiczne
30 września
Lubelskie Spotkanie Hematologiczne
Lublin
Lublin / webinarium
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl