Nowotwory układu chłonnego w praktyce lekarza rodzinnego

Nowotwory układu chłonnego w praktyce lekarza rodzinnego

Informacje

Rozpoczęcie: 18 lutego
Zakończenie: 18 lutego
Miejsce: Hotel Gromada Airport, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa
Specjalizacja: medycyna rodzinna

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej diagnostyki i postępowania z chorymi na nowotwory układu chłonnego. Przedstawimy problemy związane z najczęstszymi objawami, które powinny skłonić do poszukiwania chłoniaka, w tym szpiczaka plazmocytowego. Uwzględnimy także postępowanie z chorymi leczonymi z powodu chłoniaków: kiedy przeprowadzać szczepienia ochronne, kiedy stwierdzić zagrożenie życia. Wykładowcy są wybitnymi specjalistami. Wykłady będą dotyczyć podstawowych zagadnień klinicznych. Konferencja przeznaczona jest dla Lekarzy Rodzinnych.

Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Ewa Lech-Marańda, Katarzyna Życińska

Konferencja pod patronatem: Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów oraz Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rejestracja uczestników odbędzie się według kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc.
Rejestracja on-line: www.med-space.pl.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Med-Space 
ul. Krakowskie Przedmieście 36
20-002 Lublin
info@med-space.pl

Osoba odpowiedzialna za rejestrację:
Marek Kuźnicki
marek.kuznicki@med-space.pl
tel.: 504 285 081

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).

 

Sponsor Główny

 

 

 

Sponsor Wspierający


Patron medialny:

 

Program

Komitet naukowy:

Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Prof. Ewa Lech-Marańda, Prof. Katarzyna Życińska

 

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.10

Rozpoczęcie Konferencji

13.10-13.30

Diagnostyka limfadenopatii i splenomegalii
prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

13.30-13.50

Limfocytoza - diagnostyka różnicowa
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

13.50-14.10

Gorączka niejasnego pochodzenia
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska

14.10-14.30

Niedokrwistość jako objaw chłoniaka
dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska

14.30-14.45

Dyskusja

14.45-15.00

Przerwa kawowa

15.00-15.20

Nowotwory układu chłonnego - zróżnicowany przebieg kliniczny
dr n. med. Piotr Boguradzki

15.20-15.50

Diagnostyka i przebieg kliniczny szpiczaka plazmocytowego
prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak

15.50-16.10

Przewlekła białaczka limfocytowa
dr n. med. Katarzyna Budziszewska

16.10-16.30

Chłoniak Hodgkina
dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik

16.30-16.55

Przerwa kawowa

16.55-17.15

Szczepienia ochronne chorych na nowotwory układu chłonnego
prof. dr hab. n. med.  Jacek Roliński

17.15-17.35

Wskazania do nagłej hospitalizacji u chorych na nowotwory układu chłonnego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

17.35-18.00                     

Dyskusja

18.00

Zakończenie Konferencji

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl