Spotkanie naukowe pod patronatem Śląskiego Oddziału PTHiT

Spotkanie naukowe pod patronatem Śląskiego Oddziału PTHiT

Informacje

Rozpoczęcie: 25 października
Miejsce: Courtyard by Marriott Katowice City Center, ul. Uniwersytecka 13
Specjalizacja: hematologia

Zaproszenie

Kierownik Naukowy 

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś

 

PARTNER GŁÓWNY

 

 

PATRONAT 

POLKSIE TOWARZYSTWO HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW
ODDZIAŁ ŚLĄSKI

 

Program

14.30 – 15.00

POWITALNA KAWA

15:00 – 15:25

Obinutuzumab w leczeniu chłoniaka grudkowego - opis przypadku

 

Dr n. med. Ewa Bodzenta

 

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

15:25 – 15:55

Praktyczne aspekty kwalifikacji pacjentów z PBL do leczenia obinutuzumabem w ramach programu lekowego

 

Dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka

 

Centrum Onkologii- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

15:55 – 16:20

Chłoniaki z dużych obwodowych limfocytów B- diagnostyka w kontekście klasyfikacji WHO 2016

 

Dr n. med. Krystyna Gałązka

 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

16:20 – 16:45

Doświadczenia własne zastosowania ruksolitynibu w leczeniu pierwotnego i wtórnego włóknienia szpiku

 

Dr n. med. Ewa Bodzenta

 

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

16:45 – 17:10

Leczenie mielofibrozy pierwotnej i wtórnej w  przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej – doświadczenia własne

 

Dr Grażyna Bober

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

17:10 – 17:35

Zastosowanie ruksolitynibu w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi

 

Dr hab n. med. Tomasz Czerw

 

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

17:35 – 18:00

Nowe możliwości leczenia ostrej postaci GVHD – omówienie przypadku

 

Dr n. med. Agata Wieczorkiewicz-Kabut

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

18.00

KOLACJA Restauracja 27th floor

 

 

Najbliższe konferencje:
Forum Intensywnej Terapii
16 kwietnia
Forum Intensywnej Terapii
Online
Online / Online
RODO - obowiązek informacyjny

© 2015 MED SPACE. Realizacja: czachorowski.pro. Design: arkadiografik.pl